Więcej

  Od 1 czerwca rusza rekrutacja na litewskie uczelnie. Co warto wiedzieć?

  Na kandydatów czekać będzie 11 uniwersytetów państwowych i 5 niepaństwowych, 12 kolegiów państwowych i 6 niepaństwowych. Spodziewane jest przyjęcie na pierwszy rok ok 12,7 tys. studentów. Co warto wiedzieć kandydatom na studia?

  Czytaj również...

  Znowelizowana przez Sejm w 2021 r. ustawa o nauce i studiach przewiduje, że wszyscy kandydaci na uczelnie muszą spełniać takie same minimalne wymagania rekrutacyjne.

  Jednolite wymogi na miejscach płatnych i bezpłatnych

  Aby móc studiować zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych, finansowanych przez państwo, jak i niefinansowanych, należy spełnić szereg wymagań. Należy zdać trzy państwowe egzaminy maturalne: z języka i literatury litewskiej, matematyki (nie dotyczy kandydatów na studia artystyczne) oraz jeden dowolnie wybrany. Średnia arytmetyczna ocen z trzech państwowych egzaminów musi osiągać co najmniej podstawowy poziom (36 punktów) w przypadku przyjęcia na studia uniwersyteckie i nie niższy niż zadowalający (16 punktów) w przypadku przyjęcia na studia kolegialne. Konieczne jest też osiągnięcie minimalnego wyniku konkursowego ustalonego przez same uczelnie.

  Te wymagania będą dotyczyły absolwentów, którzy ukończą szkoły w tym roku i w kolejnych latach. Absolwenci poprzednich lat będą podlegali wymogom obowiązującym w roku szkolnym, w którym ukończyli szkołę.

  Osobno dla osób ze środowiska wrażliwego społecznie

  W tym roku istnieje dodatkowa kolejka konkursowa dla kandydatów na miejsca finansowane przez państwo na studiach w szkołach wyższych, z której mogą skorzystać kandydaci z rodzin o bardzo niskich dochodach, sieroty w wieku nie starszym niż 25 lat, osoby o poziomie uczestnictwa 45 proc. lub znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także absolwenci studiów krótkoterminowych oraz osoby posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie praktyczne. Za działalność praktyczną uważa się również wolontariat w ramach umowy o wolontariat i służbę wojskową.

  W tej kolejce konkursowej kandydaci podlegają takim samym wymaganiom dotyczącym przygotowania akademickiego, jak pozostali kandydaci.

  Planowane jest przyjęcie na studia prawie 1,3 tys. studentów ze środowisk wrażliwych społecznie, którzy będą uczyć się za darmo.

  Kandydaci będą mogli składać wnioski od 1 czerwca, po zarejestrowaniu się w Ogólnym Systemie Informacji Rekrutacyjnej LAMA BPO. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego konieczne będzie wskazanie, że kandydat ma prawo zgłaszać się na studia w drugiej kolejce konkursowej, tzn. że spełnia co najmniej jedno z kryteriów. System będzie zbierał większość informacji z rejestrów, więc dodatkowe dokumenty będą musiały być składane tylko w wyjątkowych przypadkach.

  Czytaj więcej: Przepustką na studia również egzamin z polskiego

  Pedagogika, informatyka, inżynieria — priorytetowo

  Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na niektórych specjalistów, w tym roku zwiększa się liczba finansowanych przez państwo miejsc na studiach z zakresu pedagogiki, informatyki, pielęgniarstwa i położnictwa.

  Już po raz trzeci uczniowie, którzy wybiorą najbardziej potrzebne specjalizacje pedagogiczne — matematykę, język i literaturę litewską, język francuski, język niemiecki, fizykę, chemię, biologię, historię, geografię, informatykę, nauczanie początkowe i pedagogikę specjalną — będą mieli możliwość otrzymania priorytetowego wsparcia.

  Osoby, które zapiszą się na finansowane przez państwo studia licencjackie z pedagogiki tych specjalności oraz pedagogiczne studia równoległe, będą mogły otrzymywać miesięczne stypendia w wysokości 357,5 euro (6,5 BSI).

  Studenci priorytetowych specjalizacji pedagogicznych studiów zawodowych oraz końcowego kursu studiów licencjackich z pedagogiki i pedagogicznych studiów równoległych będą mieli możliwość otrzymania docelowych świadczeń w wysokości 605 euro (11 BSI). Z tych świadczeń będą mogły skorzystać osoby, które będą miały podpisaną umowę z samorządem lub szkołą i będą zobowiązane do pracy w nich po ukończeniu studiów przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat, na co najmniej 0,7 pełnego etatu.

  Czytaj więcej: W wileńskiej Filii UwB jesienią rusza pedagogika

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo
  W tym roku zwiększa się liczba finansowanych przez państwo miejsc na studiach z zakresu pedagogiki, informatyki, pielęgniarstwa i położnictwa
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Dla studentów — łatwiejszy model kredytu na studia

  Osoby zapisane na miejsca niefinansowane przez państwo w celu pokrycia kosztów czesnego mogą zaciągać pożyczki w bankach na ulgowych warunkach z gwarancją państwową.

  Studenci korzystający ze świadczeń socjalnych, dla których termin spłaty kredytu był już pięciokrotnie przesuwany ze względu na zbyt niskie dochody, będą mogli zostać zwolnieni ze spłaty kredytu.

  Wyczynowi sportowcy studiujący w miejscach studiów niefinansowanych przez państwo również będą zwolnieni ze spłaty pożyczki na studia.

  Cudzoziemcy zgodnie z ogólną procedurą

  Od tego roku cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na Litwie i uzyskali tu wykształcenie średnie, będą mogli ubiegać się o miejsca na studiach licencjackich finansowanych przez państwo. Będą musieli spełnić minimalne wymagania.

  Ogólna procedura rekrutacji będzie dotyczyła również Ukraińców – od tego roku będą oni aplikować na litewskie uczelnie na takich samych zasadach jak wszyscy kandydaci. W tym roku ukraińscy absolwenci nadal mogą być zwolnieni z egzaminu z języka litewskiego. Dla osób, które nie przystąpiły do tego egzaminu maturalnego, zostanie zaliczona ocena roczna.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Cudzoziemcy, którzy w poprzednich latach zdobyli wykształcenie średnie na Litwie i chcą w tym roku rozpocząć studia na uczelniach wyższych, również będą mogli ubiegać się o przyjęcie na studia zgodnie z ogólną procedurą.

  Start 1 czerwca

  Wnioski o przyjęcie do szkół wyższych można będzie składać w systemie informatycznym LAMA BPO od 1 czerwca do 24 lipca do godz. 12. Kandydaci otrzymają zaproszenia na studia do 31 lipca.

  Umowy z zaproszonymi osobami będą zawierane elektronicznie od 31 lipca do 2 sierpnia, a na żywo 1–2 sierpnia w uczelniach.

  Pierwszy etap rekrutacji dodatkowej odbędzie się w dniach 5–8 sierpnia, a drugi etap w dniach 19–22 sierpnia.

  Czytaj więcej: Matura maturą, ale co dalej?


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Źródłasmsm.lrv.lt

  Więcej od autora

  Najpiękniejsze święto lata: dokąd na obchody Nocy Świętojańskiej?

  Dzień świętego Jana (lit. Joninės) to jedno z ulubionych świąt na Litwie: jest pełnia lata, można cieszyć się ciepłem i słońcem, w dodatku jest to dzień wolny od pracy. W Wilnie obchody Dnia Przesilenia Letniego rozpoczną się już w...

  Maturzyści po raz pierwszy składali państwowy egzamin z polskiego

  W ciągu ostatnich bez mała 25 lat maturzyści składali egzamin z języka ojczystego na poziomie szkolnym, co faktycznie spychało nauczanie tego przedmiotu na margines. Społeczność polska stale zabiegała o nadanie odpowiedniej rangi nauczaniu języka polskiego i wciągnięcie egzaminu z...

  XXXI Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią” w nowej odsłonie. Program tegorocznej edycji spotkań

  Już niebawem, w dniach 24–28 czerwca w Ejszyszkach i okolicach odbędą się meetingi poetyckie, spotkania autorskie, pokazy filmów, koncerty, wystawy i wycieczki po malowniczych okolicach. Wieloletnim organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią” jest Romuald Mieczkowski, poeta, dziennikarz, publicysta,...

  Szczyt ws. Ukrainy: dążenie do pokoju wymaga udziału wszystkich stron

  Komunikat końcowy podpisała większość z ponad 90 państw i organizacji międzynarodowych uczestniczących w wydarzeniu. Nie zrobiły tego niektóre z ważnych państw rozwijających się, w tym Indie, Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Rosja nie była zaproszona. W konferencji nie...