Więcej

  Przekraczanie granic: używki wśród młodzieży i strategie interwencyjne na Litwie

  Badania na Litwie ujawniają, że znaczna liczba młodzieży szkolnej regularnie sięga po alkohol oraz papierosy. 16 proc. uczniów próbuje alkoholu przynajmniej raz w miesiącu, a co czwarty uczeń eksperymentuje z elektronicznymi papierosami. Problem jest szczególnie nasilony wśród dziewcząt.

  Czytaj również...

  Badania dotyczące używania alkoholu i papierosów przez młodzież na Litwie przeprowadzili naukowcy z Wydziału Zdrowia Publicznego Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu (LSMU) w ramach projektu HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), który jest realizowany pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i obejmuje 50 krajów w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Badania są przeprowadzane co cztery lata i mają na celu monitorowanie stylu życia i zdrowia młodzieży.

  Te alarmujące statystyki powinny skłonić do refleksji nad rolą, jaką edukacja w szkołach oraz wsparcie rodzicielskie mogą odegrać w zmniejszeniu tych negatywnych trendów. Konieczne są szeroko zakrojone programy edukacyjne, które nie tylko informują o szkodliwości tych substancji, lecz także wzmacniają zdrowe nawyki i odporność psychiczną uczniów. Współpraca szkół z rodzicami oraz lokalnymi organizacjami zdrowotnymi może być kluczem do efektywniejszej prewencji.

  Ważne jest, aby w strategiach prewencyjnych skupić się na zrozumieniu przyczyn, dla których młodzież sięga po substancje psychoaktywne, oraz na rozwijaniu programów, które adresują te przyczyny w sposób holistyczny i zrozumiały dla młodych ludzi. Edukacja na temat zdrowia psychicznego i radzenia sobie ze stresem również powinna stanowić istotną część programów prewencyjnych.

  Rozmowy w domu

  Rozpoczęcie otwartego dialogu w domu na temat alkoholu i papierosów jest kluczowe dla wychowania świadomych dzieci. Rodzice powinni stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której dzieci mogą wyrażać swoje obawy i zadawać pytania bez obawy o negatywną reakcję. 

  Ważne jest, aby rodzice jasno wyjaśnili konsekwencje zdrowotne oraz społeczne związane z używaniem substancji psychoaktywnych, podkreślając przy tym wartość zdrowego stylu życia. Zachęcanie do rozmów na temat własnych doświadczeń oraz obaw związanych z alkoholem i papierosami może też pomóc dzieciom zrozumieć potencjalne zagrożenia i motywować do podejmowania zdrowych decyzji. 

  Przykładowo, rodzice mogą opowiedzieć o własnym doświadczeniu, kiedy ktoś z bliskich zmagał się z nałogiem. Mogą opisać, jak to wpłynęło na życie rodziny, jakie były długoterminowe konsekwencje zdrowotne i jak ciężko było sobie z tym poradzić. Taka historia z życia wzięta pomoże zilustrować realne skutki używania substancji psychoaktywnych, jednocześnie budując most zrozumienia i współczucia między rodzicami a dziećmi. Wspólne analizowanie takich sytuacji może zachęcić młodzież do otwartej dyskusji o ich własnych obawach i presjach rówieśniczych związanych z alkoholem i papierosami.

  Metody prewencyjne stosowane w szkole

  Szkoły mogą efektywnie wdrażać metody prewencyjne, tworząc programy edukacyjne, które nie tylko informują o skutkach używania substancji, ale także promują zdrowe style życia. 

  Edukacyjne programy zdrowotne w szkołach są skutecznym narzędziem do inspirowania uczniów do zdrowego stylu życia. Taki program mógłby być wdrożony w szkole, oferując serię interaktywnych warsztatów, które obejmowałyby zdrowe odżywianie, zarządzanie stresem i aktywność fizyczną. Edukacyjne programy zdrowotne w szkołach mogą być wzbogacone o współpracę z parafią, księżmi oraz katechetami, co dodatkowo wpłynie na wszechstronny rozwój uczniów. 

  Współpraca ta mogłaby obejmować organizację warsztatów z etyki i wartości prowadzonych przez katechetów, które uzupełniałyby sesje z psychologami oraz praktyczne zajęcia. Wprowadzenie elementów duchowych i moralnych może wzmacniać przesłanie programów zdrowotnych, ucząc młodzież, jak podejmować zdrowe decyzje oparte na wartościach etycznych i religijnych. 

  Takie programy nie tylko edukują, ale także motywują uczniów do świadomej zmiany nawyków, co może mieć długotrwały pozytywny wpływ na ich życie.

  Monitoring i kontrola

  Aby efektywnie kontrolować zachowanie uczniów, szkoły mogą zastosować zintegrowane metody. Wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego oraz regularne warsztaty z psychologami i doradcami mogą pomóc uczniom rozpoznawać presję rówieśniczą i uczyć się odpowiednich zachowań. 

  Systematyczne spotkania z rodzicami oraz organizowanie programów mentoringowych, podczas których starsi uczniowie wspierają młodszych, również są kluczowe. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie identyfikacji sygnałów ostrzegawczych i odpowiedniego reagowania mogą znacząco przyczynić się do poprawy sytuacji. Implementacja tych strategii wymaga stałego dialogu i współpracy w całej społeczności szkolnej. 

  W jednej ze szkół w Kownie wprowadzono program „Bezpieczna szkoła”, który obejmuje zarówno monitoring wizyjny, jak i cykliczne warsztaty z psychologami. Program ten zyskał na popularności po tym, jak zaobserwowano zmniejszenie liczby incydentów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Nauczyciele regularnie przechodzą szkolenia z zakresu identyfikacji wczesnych sygnałów problemowych zachowań, co pozwala na szybką reakcję i wsparcie uczniów. Szkolne spotkania z rodzicami skupiają się na dzieleniu się strategiami, które pomagają w utrzymaniu otwartego dialogu na temat zdrowego stylu życia w domach uczniów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Problemy związane z używaniem alkoholu i papierosów przez młodzież na Litwie wymagają kompleksowej odpowiedzi edukacyjnej oraz współpracy rodziców i szkół. Wzrost świadomości o skutkach zdrowotnych i społecznych używania tych substancji, a także wprowadzenie skutecznych programów edukacyjnych i wsparcie emocjonalne w szkołach, mogą przyczynić się do zmiany tego niepokojącego trendu. Zintegrowane podejście, które obejmuje edukację, wsparcie i otwartą komunikację, jest kluczowe dla efektywnej prewencji i promocji zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi.

  Czytaj więcej: Śmiertelnie niebezpieczne e-papierosy z narkotykami w szkołach


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 20 (59) 25-31/05/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie wyboru kierunku studiów przez uczniów

  W tym kluczowym momencie wsparcie zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli może znacząco wpłynąć na jakość podjętej decyzji oraz jej długoterminowe konsekwencje. Poniżej przedstawiam najlepsze metody wspólnego wsparcia ucznia w tym procesie, zilustrowane praktycznymi przykładami. Rozmowy o zainteresowaniach i...

  Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży: jak rozpoznać i reagować na problemy?

  Rozumienie znaczenia zdrowia psychicznego oraz umiejętność jego wspierania to zadanie nie tylko dla specjalistów od zdrowia psychicznego, ale także dla rodziców, nauczycieli i całej społeczności. Promowanie zdrowia psychicznego i zapewnienie odpowiedniego wsparcia w tej dziedzinie są niezbędne do tego,...

  W jaki sposób na życie naszych nastolatków wpływają media społecznościowe?

  W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak media społecznościowe wpływają na rozwój emocjonalny, społeczny i edukacyjny nastolatków oraz jak rodzice i nauczyciele mogą wspierać młodzież w bezpiecznym i świadomym korzystaniu z tych narzędzi. Rola sieci społecznościowych w życiu nastolatków Media społecznościowe odgrywają...

  Jak szybko przyswoić materiał przed maturą

  Wiele z tych trudności wynika nie tylko z konieczności opanowania złożonych zagadnień, lecz także z potrzeby radzenia sobie ze stresem i niepewnością. W takich momentach ważne jest, by dysponować skutecznymi narzędziami, które mogą pomóc w efektywnym i szybkim przyswajaniu...