Więcej

  Matura 2025. Czego się spodziewać?

  Na konferencji prasowej zorganizowanej we środę przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu przedstawiono decyzje w sprawie zorganizowania państwowych egzaminów maturalnych w nadchodzącym roku szkolnym oraz wzmocnienia jakości przygotowywanych zadań.

  Czytaj również...

  Minister oświaty Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, która przedstawiła cel konferencji, przyznała, że w tym roku egzaminy pośrednie zakończyły się fiaskiem, ale wyraziła zadowolenie, że już w krótkim okresie urzędowania udało się znaleźć kompromisy.

  Uwzględniono życzenia i uwagi

  Wiceminister Ignas Gaižiūnas, który przedstawił nowy projekt, podkreślił, że po aferze, jaka wybuchła w trakcie przeprowadzania państwowych egzaminów maturalnych, wraz z grupą konsultacyjną składającą się ze specjalistów z różnych dziedzin udało się wyjaśnić pewne nieporozumienia, a także szczegóły dotyczące części egzaminów.

  „Pierwsze etapy państwowej matury odbędą się pod koniec roku szkolnego w czerwcu. Część I państwowej matury będzie miała powtórkową sesję, tak jak dotychczas odbywały się państwowe egzaminy maturalne. Ostatnie dwa tygodnie zajęć gimnazjalistów będą poświęcone powtarzaniu, utrwalaniu i weryfikacji ocen i umiejętności, a nie wdrażaniu nowych treści” — zapowiedział Gaižiūnas.

  Wiceminister podkreślił również, że każdy z jedenastoklasistów z tego roku oraz jedenastoklasistów z 2025 r. będzie miał możliwość ponownego podejścia do części I państwowej matury podczas powtórkowej sesji i zostanie im zaliczony wyższy wynik. „Ocena nie dotyczy tylko pierwszej części państwowej matury z języka litewskiego”— dodał wiceminister.

  Matura będzie składana dwuetapowo

  Tak więc, od przyszłego roku szkolnego egzaminy maturalne będą składały się z dwóch części, z których pierwszą będzie można zdać w III klasie gimnazjum, drugą — w klasie IV gimnazjum. Obie części odbędą się w centrach egzaminacyjnych. Będą one składane nie w trakcie procesu edukacyjnego, ale w ramach odrębnej sesji. W tym roku i w roku 2024–2025 jedenastoklasiści będą mogli ponownie podejść do składania pierwszej części, jeśli wynik nie będzie zadowalający.

  Egzaminy w czerwcu w centrach egzaminacyjnych

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nazwy sprawdzianów (egzaminów) pośrednich i państwowego egzaminu maturalnego zostają odpowiednio przemianowane na część I państwowego egzaminu maturalnego i część II państwowego egzaminu maturalnego.

  Część I państwowych egzaminów maturalnych organizowana będzie na zakończenie III klasy gimnazjalnej — w czerwcu. W tym roku egzaminy te odbywały się w trakcie procesu edukacyjnego, co spowodowało wiele niedogodności dla społeczności szkolnych i uczniów klas jedenastych, którzy w dniu egzaminu musieli stawić się na zajęcia. Z kolei część I (ustna) z literatury i języka litewskiego zostanie zorganizowana podczas ferii zimowych w lutym — takie rozwiązanie znaleziono po konsultacjach ze stowarzyszeniami nauczycieli lituanistów.

  Składanie I części państwowych egzaminów maturalnych, z wyjątkiem języka i literatury litewskiej, będzie organizowane w centrach egzaminacyjnych — tak jak obecnie organizowane są państwowe egzaminy maturalne. Zapewni to uczciwość akademicką. Uczniowie nie będą musieli tego samego dnia iść na zajęcia.

  Struktura egzaminu

  W przypadku większości przedmiotów struktura części egzaminów maturalnych jest taka sama: część I to 40 proc. oceny końcowej, część II to 60 proc. Tylko część I egzaminu z języka i literatury litewskiej będzie stanowiła 30 proc., druga część — 70 proc. oceny końcowej. Egzamin z matematyki również będzie składany dwuetapowo.

  Czytaj więcej: Matura będzie składana etapami

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  ŹródłaBNS

  Więcej od autora

  Zatroszczmy się o swoje zdrowie już teraz

  Dokąd na badanie Na Litwie istnieje pięć nieodpłatnych programów zapobiegania chorobom, których koszty są refundowane przez Kasy Chorych z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby skorzystać z badań profilaktycznych, należy najpierw skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który oceni stan zdrowia i...

  Prezydent wręczył odznaczenie państwowe dla Adama Błaszkiewicza

  — Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla społeczności polskiej, która pracuje u podstaw. To nagroda dla moich współpracowników, z którymi społecznie działamy, czy to w harcerstwie, czy w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą. A że padło na mnie,...

  W stulecie Święta Pieśni na Litwie zaprezentowały się również polskie zespoły

  Według obliczeń organizatorów w rozśpiewanym i roztańczonym festiwalu wzięło udział 37 tys. artystów, w tym ponad 2 tys. z zagranicy z 14 krajów świata. Zaprezentowali się oni podczas 14 wydarzeń. Do udziału w litewskim Święcie Pieśni zostały zaproszone również...

  Poloniści bez stypendium motywacyjnego

  W nadchodzącym roku akademickim studia pedagogiczne na Litwie pozostają kierunkiem priorytetowym. Czynnikiem, który w zamyśle ma zwiększyć liczbę przyszłych nauczycieli, są stypendia motywacyjne (obecnie to 357,50 euro), ustanowione przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.   Studentom tzw. kierunków priorytetowych przyznawane są...