Mentalny skansen

Przywiązanie do tradycji często jest ukazywane jako najpewniejszy stróż litewskości. Zadziwiać może zatem, że często owe narodowe prawdy są bardzo zbliżone do sowieckich haseł. Radny rejonu wileńskiego, Gintaras Karosasa,...