Wernisaż Letniej Szkoły Artystycznej w Solecznikach

Anna Szpadzińska-Koss, artystka-malarz, pedagog  jest pewna, że Ziemia Solecznicka jest bogata w talenty Fot. Teresa Markiewicz
Anna Szpadzińska-Koss, artystka-malarz, pedagog jest pewna, że Ziemia Solecznicka jest bogata w talenty Fot. Teresa Markiewicz

Podstawowym celem działalności Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego oraz organizatorów imprez kulturalnych w rejonie jest kształcenie młodego pokolenia w świecie kultury i sztuki. Dlatego już od sześciu lat w ramach projektów pracy kulturalno-oświatowej odbywają się tu w okresie wakacji letnich warsztaty dla dzieci i młodzieży dążącej do zgłębienia wiadomości ze sztuki i kultury.

Coraz większą popularnością oraz wielkim zaciekawieniem cieszy się organizowana w Centrum Kultury Letnia Szkoła Artystyczna, czyli warsztaty malarskie dla młodzieży i dzieci  chętnych wypróbowania swych zdolności oraz poszerzenia wiedzy w zakresie sztuki malarskiej.

Z tej wspaniałej możliwości kształcenia i rozwoju artystycznego chętnie korzysta młode pokolenie solczan. 31 lipca br. w Centrum Kultury w Solecznikach odbył się wernisaż prac malarskich, powstałych podczas pleneru. Młodzi uczestnicy warsztatów w wieku od 5 do 15 lat wystawili swój dorobek na pokaz i podczas oglądania wernisażu od zwiedzających usłyszeli wiele braw, słów  uznania i zachwytu. Letnia Szkoła Artystyczna  w br. miała aż 44 uczniów.

„Świat zaczarowanych ptaków, symboli i mitów” — taki tytuł tegorocznych warsztatów obrali uczniowie i udowodnili, że fantazja nie ma granic. Letnią Szkołę Artystyczną w Solecznikach od początku jej istnienia prowadzi Anna Szpadzińka-Koss, artysta-malarz, pedagog z Gdańska:

— Zaczęliśmy od ptaków, co jest swoistym sięganiem do ludzi niepiśmiennych. Następnie braliśmy smoki chińskie, rysunki naskalne, opisanie świata poprzez cztery żywioły — powietrze, ziemię, ogień, wodę. A dalej — perski dywan, motywy imion, maski, rzeźby, smoki i zaklęte kozły.

„Świat zaczarowanych ptaków, symboli i mitów” połączył wspólnie obrany temat pleneru.  Anna Szpadzińska-Koss, prowadząca plener żałowała, że warsztaty malarskie trwały zaledwie dziesięć dni, ponieważ dzieci i młodzież Wileńszczyzny jest bardzo uzdolniona.

— Nie brakuje tu talentów, które trzeba rozwijać i pielęgnować, dać im szansę do większych osiągnięć w dziedzinie sztuki — twierdzi pedagog, artysta-malarz z Gdańska. Opowiedziała „Kurierowi”, jak to przed laty warsztaty malarskie dla młodzieży i dzieci w Solecznikach rozpoczęły się wstępnym wypróbowaniem i zapoznaniem techniki malarskiej.

Nieograniczony jest świat dziecięcej fantazji — świadczyły o tym także stroje wykreowane samodzielnie przez uczniów Letniej Szkoły Artystycznej. Wspólne zdjęcie do albumu poplenerowego Fot. Teresa Markiewicz
Nieograniczony jest świat dziecięcej fantazji — świadczyły o tym także stroje wykreowane samodzielnie przez uczniów Letniej Szkoły Artystycznej. Wspólne zdjęcie do albumu poplenerowego Fot. Teresa Markiewicz

Uczniowie wówczas zapoznali się ze Średniowieczem, w następne lata był Egipt, Grecja… W ten sposób poznali historię świata poprzez sztukę.

— Można pozazdrościć takich dzieci, ponieważ podczas warsztatów powstało niemało niemalże profesjonalnych prac — powiedziała Anna Szpadzińska-Koss, zaznaczając, jak ważne jest kształcenie twórcze. — Ludzie przemijają, a sztuka zostaje.

— Z takim stwierdzeniem zgodziła się również Laimutė Fedosiejeva z Wilna, mistrzyni wycinanki, pedagog, która w tym roku dołączyła do Solecznickiej Letniej Szkoły Artystycznej i stworzyła nową grupę — wycinanki.

Na odbywający się wernisaż przypadkowo trafiła Galina Pawłowna Buto, dyrektor wileńskiego przedszkola „Zulutė”, która była — jak sama powiedziała — mile zaskoczona wysokim poziomem prac zaprezentowanych na imprezie powarsztatowej, na którą licznie przybyły całe rodziny — dziadkowie, mamusie z tatusiami, rodzeństwo, koleżanki i koledzy….

A propos, kierowniczka wileńskiej placówki  zaproponowała, by w przyszłym roku na wernisaż do Solecznik zaproszono pedagogów ze stołecznych placówek kulturalno-oświatowych.

Na zakończenie wernisażu tradycyjnie były prezentowane także stroje wykreowane i wykonane własnoręcznie przez uczestników wernisażu, a komisja przyznała nagrody najlepszym. W tym roku zwyciężyła Ewelina Czetyrkowska, uczennica 5 klasy z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego. Rodzice Eweliny nie kryli zadowolenia, a tatuś Stanisław powiedział, że warsztaty to doskonała możliwość poznania świata: „Jest to otwarcie granic wyobraźni dziecka, bo zdarza się, że czasami rodzice stwarzają dla swych dzieci kurtynę przed światem…”

10-kilogramowy tort, owoce oraz lemoniada  uzupełniły „Świat zaczarowanych ptaków, symboli i mitów”. Kulinarna wystawa, swoista nagroda wszystkim uczestnikom wernisażu i ich gościom, została szybko spałaszowana.

Warsztaty malarskie się skończyły, z kolei taneczne i teatralne jeszcze trwają. Na ich podsumowanie zostanie wystawiony spektakl na scenie Domu Kultury w Solecznikach. Przedtem odbędzie się wystawa rzeźb, powstałych podczas warsztatów rzeźbiarskich na początku lipca w Białej Wace, popisy tancerzy zespołów choreograficznych.

Sponsorami Letniej Szkoły Artystycznej w Solecznikach są Samorząd Rejonu Solecznickiego, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Urząd m. Gdańska oraz Ministerstwo Oświaty i Nauki RL.

Organizatorem warsztatów malarskich, rzeźbiarskich, teatralnych oraz  tanecznych, które odbędą się w sierpniu br., jest Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, którego dyrektor Grażyna Zaborowska podziękowała całemu zespołowi, za całkowite oddanie i pracę dla rozwoju kultury w rejonie. Przede wszystkim wyszczególniła niezastąpioną wręcz Łarysę Fedotową, znaną z wysokiej kompetencji w organizowaniu imprez kulturalnych rejonu.