Spotkanie opłatkowe ludzi kultury

Apolonia Skakowska dzieli się chlebem wigilijnym z gośćmi z ambasady Fot. Zbigniew Markowicz
Apolonia Skakowska dzieli się chlebem wigilijnym z gośćmi z ambasady Fot. Zbigniew Markowicz

Jubileuszowa, dwudziesta już „Wigilia Polska w Wilnie” zorganizowana przez Centrum Kultury Polskiej im. Stanisława Moniuszki, która się odbyła w sobotę w Domu Nauczyciela przy ul. Wileńskiej, stała się kolejnym potwierdzeniem tego, że piękne tradycje chrześcijańskie i narodowe żyją i na trwałe zapisały się do obyczajowości Polaków zamieszkałych na Litwie.

Każdy jubileusz budzi refleksje i pewne podsumowania. Odchodzący rok był szczególnie bogaty w rocznicowe obchody — 20 lat temu nastąpił swoisty wybuch odrodzenia Polaków na Litwie. Rodziły się nowe tradycje, w wielu przypadkach wracano do starych. Prezes-dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie Apolonia Skakowska zapoczątkowując tradycje organizowania wigilii wileńskich czyniła to z myślą o ludziach kultury, polskiego szkolnictwa, kierownikach i uczestnikach zespołów artystycznych, ludziach pióra, działaczach na niwie polskości. Czyniła to rozumiejąc doskonale, że w końcu roku muszą się oni podzielić opłatkiem, bezpośrednio i serdecznie poobcować ze sobą. Oczywiście, głównym punktem spotkań opłatkowych był zawsze program artystyczny z kolędami.

W pięknej książce „Centrum czynu i nadziei” autorstwa Haliny Jotkiałło czytamy: „Grudniowe spotkania opłatkowe są znakomitą i zawsze wykorzystywaną okazją na przyjacielskie rozmowy,wspomnienia i analizę rocznego dorobku. (…)Apolonia Skakowska stale odnajduje nowych wykonawców i w innym nastroju prezentuje najpiękniejsze kolędy”.

Wykonawcy z Warszawy stworzyli wzruszający nastrój święta bożonarodzeniowego Fot. Zbigniew Markowicz
Wykonawcy z Warszawy stworzyli wzruszający nastrój święta bożonarodzeniowego Fot. Zbigniew Markowicz

Prawdziwym upiększeniem tegorocznego spotkania stali się wykonawcy z Warszawy: Tadeusz Melon, skrzypek i kompozytor, jego siostra Emilia Melon, skrzypaczka i dyrygent chóralny, Tomasz Czeczyło, muzyk, saksofonista i gitarzysta. Ich występ uzupełniły emocjonalne deklamacje o tematyce bożonarodzeniowej w wykonaniu Marcina Zoruby z Wileńskiego Teatru Studia.

Na Wigilię Wileńską, która tradycyjnie odbyła się w Domu Nauczyciela, przybyli goście honorowi: kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Republice Litewskiej Stanisław Kargul, podpułkownik Sławomir Molsa, attache obrony, I radca Wydziału Konsularnego Piotr Drobniak, sekretarz Wydziału Konsularnego Agnieszka Śnieżko, a także Dorota Molsa, kurator polskich organizacji kulturalnych na Litwie. Goście złożyli życzenia świąteczne obecnym na sali, wyrażając nadzieję,że nadchodzący rok przyniesie rozwiązanie chociaż części problemów Polaków na Litwie.

Ciche melodie kolęd z towarzyszeniem skrzypiec i gitary, płonące świece na wigilijnym stole, jarząca się różnymi barwami choinka — te ciepłe wzruszające chwile pozostają na długo w pamięci, są miłym wstępem do dalszych spotkań świątecznych.

Apolonia Skakowska podziękowała kierownictwu Wydziału Konsularnego Ambasady RP za wsparcie materialne, za udział w naszym wileńskim święcie, co nie jest proste, biorąc pod uwagę, że w grudniu takich imprez nie tylko wśród Polaków Wilna i całej Wileńszczyzny, ale też innych miast Litwy jest bardzo dużo. Prezes-dyrektor wyraziła też słowa uznania pod adresem redakcji „Kuriera Wileńskiego”, który od pierwszych spotkań wigilijnych jest stale z Centrum Kultury Polskiej im. Stanisława Moniuszki.