Więcej

  Wymiana młodzieży pomiędzy gminą Kosakowo a Samorządem Rejonu Wileńskiego

  Czytaj również...

  Pod koniec sierpnia w Ośrodku Kultury w Duksztach odbył się koncert dzieci muzycznie uzdolnionych z gminy Kosakowo Województwa Pomorskiego.

  Młodzież z gminy Kosakowo śpiewała, deklamowała z uczuciem i temperamentem Fot. archiwum ASRW


  Młodzież śpiewała, deklamowała w języku ojczystym i angielskim. Piosenki były wykonywane z uczuciem i temperamentem. Publiczność nie szczędziła gorących braw i bukietów, które były z własnych ogrodów.

  Już stało się tradycją, iż wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik sponsoruje wypoczynek dla dzieci z gminy duksztańskiej, a także wypoczynek młodzieży z gminy Kosakowo na obozie w Szkole Podstawowej w Ojranach.

  W ramach wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionych regionów w roku bieżącym młodzież z Dukszt w dniach 7-20 lipca odpoczywała w gminie Kosakowo, natomiast młodzież z Polski w dniach 20-29 sierpnia bawiła w rejonie wileńskim.

  Współpraca partnerska pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego a gminą Kosakowo trwa od września 2004 r., kiedy to zostało podpisane porozumienie o współpracy.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...