Wymiana młodzieży pomiędzy gminą Kosakowo a Samorządem Rejonu Wileńskiego

Pod koniec sierpnia w Ośrodku Kultury w Duksztach odbył się koncert dzieci muzycznie uzdolnionych z gminy Kosakowo Województwa Pomorskiego.

Młodzież z gminy Kosakowo śpiewała, deklamowała z uczuciem i temperamentem Fot. archiwum ASRW


Młodzież śpiewała, deklamowała w języku ojczystym i angielskim. Piosenki były wykonywane z uczuciem i temperamentem. Publiczność nie szczędziła gorących braw i bukietów, które były z własnych ogrodów.

Już stało się tradycją, iż wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik sponsoruje wypoczynek dla dzieci z gminy duksztańskiej, a także wypoczynek młodzieży z gminy Kosakowo na obozie w Szkole Podstawowej w Ojranach.

W ramach wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionych regionów w roku bieżącym młodzież z Dukszt w dniach 7-20 lipca odpoczywała w gminie Kosakowo, natomiast młodzież z Polski w dniach 20-29 sierpnia bawiła w rejonie wileńskim.

Współpraca partnerska pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego a gminą Kosakowo trwa od września 2004 r., kiedy to zostało podpisane porozumienie o współpracy.