Więcej

  Wymiana młodzieży pomiędzy gminą Kosakowo a Samorządem Rejonu Wileńskiego

  Czytaj również...

  Pod koniec sierpnia w Ośrodku Kultury w Duksztach odbył się koncert dzieci muzycznie uzdolnionych z gminy Kosakowo Województwa Pomorskiego.

  Młodzież z gminy Kosakowo śpiewała, deklamowała z uczuciem i temperamentem Fot. archiwum ASRW


  Młodzież śpiewała, deklamowała w języku ojczystym i angielskim. Piosenki były wykonywane z uczuciem i temperamentem. Publiczność nie szczędziła gorących braw i bukietów, które były z własnych ogrodów.

  Już stało się tradycją, iż wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik sponsoruje wypoczynek dla dzieci z gminy duksztańskiej, a także wypoczynek młodzieży z gminy Kosakowo na obozie w Szkole Podstawowej w Ojranach.

  W ramach wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionych regionów w roku bieżącym młodzież z Dukszt w dniach 7-20 lipca odpoczywała w gminie Kosakowo, natomiast młodzież z Polski w dniach 20-29 sierpnia bawiła w rejonie wileńskim.

  Współpraca partnerska pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego a gminą Kosakowo trwa od września 2004 r., kiedy to zostało podpisane porozumienie o współpracy.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Robert Duchniewicz spotkał się z ambasador USA Karą McDonald

  Ambasador interesowała się polityką mniejszości narodowych i jej realizacją na szczeblu krajowym. Ważne było dla niej także wysłuchanie opinii mera na temat współistnienia różnych społeczności etnicznych na terenie rejonu wileńskiego. Podczas spotkania R. Duchniewicz podkreślił, że najważniejsze nie jest szukanie...

  Uwaga. Niektórym mieszkańcom rejonu wileńskiego są zwracane spłacone, ale nierozpoznane opłaty za porządkowanie odpadów

  „Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu systemów informatycznych, które powstały w wyniku cyberataku w grudniu 2023 r., zmieniono kody płatników opłat lokalnych. Dlatego obecnie nie jest możliwa identyfikacja niektórych płatników ze względu na nieokreślony lub zmieniony kod płatnika” — mówi...

  Uwaga rodzice! Zapraszamy do składania wniosków o pomoc socjalną dla uczniów

  „Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które borykają się z trudnościami finansowymi, mają możliwość otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych oraz jednorazowego wsparcia na zakup przyborów szkolnych. Wsparcie społeczne uczniów jest niezbędnym narzędziem zapewniającym jednakowe szanse dla nauki i rozwoju wszystkim...

  W kierunku czystszego środowiska: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” zakupiła sprzęt do czyszczenia i dezynfekcji placów kontenerowych

  Place i pojemniki na odpady będą myte cicho działającą maszyną ze zintegrowanym systemem mycia wysokociśnieniowego i specjalnymi środkami, które szczególnie szybko i bezpiecznie niszczą materiały biodegradowalne. „Czystość jest jednym z podstawowych warunków zdrowego i wygodnego życia. Czyszczenie i dezynfekcja specjalistycznym...