Więcej

  Inauguracja Tygodnia Języka Polskiego w szkołach rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Decyzją Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego z dnia 22 września br. „O potrzebie zorganizowania Tygodnia Języka Polskiego” 8 listopada w Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie „Wielkim dyktandem” uroczyście zainaugurowano „Tydzień Języka Polskiego” w szkołach rejonu wileńskiego.

  Celem przedsięwzięcia jest:

  – popularyzacja języka polskiego w rejonie wileńskim;
  – szerzenie wiedzy z zakresu kultury języka;
  – rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim;
  – kształcenie sprawności ortograficznej;
  – rozwijanie zainteresowań filmem, teatrem, poezją;
  – prezentacja osiągnięć uczniów;
  – promowanie recytatorskich i aktorskich talentów uczniów.

  W szkołach z polskim językiem nauczania wszystkich szczebli: gimnazjach, średnich, podstawowych „Tydzień Języka Polskiego” odbędzie się w dniach 1-20 grudnia. W tych dniach na skalę rejonu będą organizowane wieczory poetycko-muzyczne, konkursy recytatorskie, spotkania z poetami, dziennikarzami, konferencje, dyktanda. W uroczystościach wezmą udział wspólnoty szkolne, rodzice, dziadkowie.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...