1
Inauguracja Tygodnia Języka Polskiego w szkołach rejonu wileńskiego

Decyzją Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego z dnia 22 września br. „O potrzebie zorganizowania Tygodnia Języka Polskiego” 8 listopada w Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie „Wielkim dyktandem” uroczyście zainaugurowano „Tydzień Języka Polskiego” w szkołach rejonu wileńskiego.

Celem przedsięwzięcia jest:

– popularyzacja języka polskiego w rejonie wileńskim;
– szerzenie wiedzy z zakresu kultury języka;
– rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim;
– kształcenie sprawności ortograficznej;
– rozwijanie zainteresowań filmem, teatrem, poezją;
– prezentacja osiągnięć uczniów;
– promowanie recytatorskich i aktorskich talentów uczniów.

W szkołach z polskim językiem nauczania wszystkich szczebli: gimnazjach, średnich, podstawowych „Tydzień Języka Polskiego” odbędzie się w dniach 1-20 grudnia. W tych dniach na skalę rejonu będą organizowane wieczory poetycko-muzyczne, konkursy recytatorskie, spotkania z poetami, dziennikarzami, konferencje, dyktanda. W uroczystościach wezmą udział wspólnoty szkolne, rodzice, dziadkowie.

Jedna odpowiedź do Inauguracja Tygodnia Języka Polskiego w szkołach rejonu wileńskiego

  1. Kmicic mówi:

    Brońmy się.tym bardziej ,że mamy pełne prawo być dumni z polskiego dziedzictwa kulturowego. Brawa..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.