Rozwój Mejszagoły, Mickun oraz Bezdan – jeszcze bardziej harmonijny

.

Ponad 103 tys. Lt – taką kwotę przeznaczy Samorząd Rejonu Wileńskiego na opracowanie projektu planów ogólnych Mejszagoły, Mickun oraz Bezdan. Pozostałą część środków – prawie 590 tys. Lt – skieruje UE.

Cel projektu – zapewnienie rozwoju infrastruktury oraz ukształtowanie harmonijnego środowiska mieszkalno-rekreacyjnego, dobrych warunków pracy. Czas trwania projektu: 36 miesięcy, zakończenie projektu planowane jest na koniec 2013 r.

Opracowane projekty ukształtują koncepcję rozwoju terytoriów Mejszagoły, Mickun oraz Bezdan, przewidziane zostaną kierunki rozwoju terytoriów w ramach realizacji projektów ochrony środowiska, polepszania jakości życia mieszkańców oraz projektów z zakresu doskonalenia infrastruktury inżynieryjno-komunikacyjnej, zostanie zwiększona efektywność planowania oraz administrowania publicznego.

Umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu w dn. 28 grudnia 2010 r. podpisali dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska oraz dyrektor Agencji Europejskiego Funduszu Socjalnego Povilas Česonis.