Więcej

  Święty Jan Bosko – patronem Szkoły Średniej w Jałówce

  Czytaj również...

  Stanisław Kargul, Radca-Minister, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie przekazuje sztandar na ręce dyrektora szkoły Zbigniewa Czecha Fot. archiwum ASRW

  26 stycznia br. w Szkole Średniej w Jałówce odbyła się uroczystość nadania szkole imienia św. Jana Bosko. Został poświęcony też sztandar szkoły oraz pobłogosławiono atrybuty szkolne: hymn, godło i obraz patrona.

  Św. Jan Bosko nieprzypadkowo został wybrany na Patrona placówki – to genialny wychowawca, opiekun i przyjaciel młodzieży. Idee świętego nie są obce społeczności szkolnej od dawna. Już od ponad 10 lat w pracy z młodzieżą pomagają nauczycielom księża ze zgromadzenia salezjanów założonego przez księdza Bosko.

  Uroczystość nadania imienia poprzedziła intensywna praca całej społeczności szkolnej. 8 grudnia 2010 r., w dzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, powstał hymn szkoły, jego autorką jest nauczycielka muzyki Alicja Dacewicz. Zaprojektowano i wykonano sztandar, który został ufundowany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Obraz oraz godło zostały namalowane przez byłą uczennicę Irenę Wołodkowicz. 31 stycznia został obrany dniem Patrona szkoły.

  Fot. archiwum ASRW

  Historyczny moment uświetniło 40 gości.

  Oficjalną część uroczystości rozpoczęła ceremonia nadania imienia szkole. Aktu tego dokonała mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść – mer rejonu odczytała przyjętą w tej sprawie uchwałę Rady Samorządu. Następnie Stanisław Kargul, Radca-Minister, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, przekazał sztandar na ręce Zbigniewa Czecha, dyrektora szkoły. Po ceremonii ślubowania na sztandar odbyły się kolejno odsłonięcie i wyświęcenie obrazu, logo i tekstu hymnu. O pobłogosławienie atrybutów szkolnych poproszono księży Carlena Silvio, przełożonego zakonu salezjanów, wikariusza inspektora w Turynie, Ryszarda Umańskiego, wicedyrektora „Caritasu” Archidiecezji Częstochowskiej oraz Eduardasa Kirstukasa, proboszcza niemeńczyńskiej parafii św. Michała Archanioła, dziekana dekanatu niemeńczyńskiego.

  Drugą część uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą, którą celebrowało 15 zaproszonych kapłanów. Mszę sprawowano w intencji wspólnoty szkolnej w Jałówce oraz jej dobroczyńców.

  Trzecia część miała charakter artystyczny i złożyły się na nią pozdrowienia gości, wiersze recytowane przez uczniów oraz przedstawienie pod tytułem „Dzieciaki z oratorium”.

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...