Więcej

  Dzieci i młodzież są w tej współpracy najważniejsze

  Czytaj również...

  Podczas spotkania z mer goście omówili więzi partnerskie łączące oba regiony oraz zarys planów na przyszłość Fot. archiwum ASRW

  W dn. 6 maja br. z oficjalną wizytą do rejonu wileńskiego przybyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Radomiu: Panowie Jan Maniak, radny, oraz Artur Łepecki, inspektor Referatu Marketingu Miasta.

  Podczas spotkania z mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marią Rekść goście omówili więzi partnerskie łączące oba regiony oraz zarys planów na przyszłość.

  Delegacja przywiozła również (po raz kolejny) dary w postaci książek dla placówek oświatowych rejonu, zaproszenie na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW – 2011, które złożyła na ręce mer oraz dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie. Goście również przekazali Pani Mer chęć spotkania się z nią pochodzącego z Wilna bpa Edwarda Materskiego.

  „Dzieci i młodzież są w tej współpracy najważniejsze” – ta zasada, zdaniem Pana Jana Maniaka, przyświeca również wymianie młodzieżowej prowadzonej przez strony. W tym roku Radom na odpoczynek ma zamiar zaprosić z rejonu wileńskiego 10 dzieci wraz z trzema opiekunami.

  Radom był jednym z pierwszych partnerów zagranicznych, z którym Samorząd nawiązał współpracę partnerską, jednakże porozumienia nie podpisano dotychczas (list intencyjny podpisano w roku 1996).

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...