Więcej

  Zajezdnia Autobusowa Rejonu Wileńskiego – już rok działalności

  Czytaj również...

  Zajezdnia autobusowa rejonu wileńskiego dysponuje nowoczesnymi pojazdami.
  Zajezdnia autobusowa rejonu wileńskiego dysponuje nowoczesnymi pojazdami Fot. archiwum ASRW

  18 czerwca br. Zajezdnia Autobusowa Rejonu Wileńskiego obchodziła pierwszą rocznicę swej działalności, której podmiotem jest przewóz pasażerów.

  Czas potwierdził, powołanie zajezdni w rejonie wileńskim było decyzją słuszną i potrzebną. Po otwarciu zajezdni polepszyła się bowiem sytuacja w zakresie obsługi pasażerów.

  Obecnie w zajezdni zatrudniony jest 31 pracownik, w tym 23 kierowców. Zajezdnia posiada dziesięć nowych 19-miejscowych mikrobusów, pięć dużych autobusów oraz trzy 30-miejscowe autobusy. Zajezdnia autobusowa dysponuje 46-miejscowym autobusem turystycznym, który, wraz z 19-osobowymi mikrobusami, można wynająć. Świadczy ona również usługi montowania i wyważania kół.

  Najczęściej turystycznymi autobusami pasażerowie podróżowali po Litwie i Polsce, najdalszy wyjazd odbył się do Belgii.

  W ciągu roku autobusami Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego przewieziono 460 151 pasażerów, w tym z 50-procentową zniżką – 128 649 pasażerów, z 80-procentową zniżką – 2 741 pasażerów.

  Obecnie zajezdnia obsługuje kierunki niemenczyński i podbrzeski, w przyszłości planowane jest zwiększenie zajezdni oraz przejęcie innych kierunków autobusowych rejonu wileńskiego.

  Szczegółowe informacje o Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej www.vrap.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...