Więcej

  W Bujwidzach otwarto nowoczesny ośrodek wspólnotowy

  Czytaj również...

  Mer Maria Rekść cieszyła się, że nowy ośrodek powstał zawdzięczając aktywnej postawie mieszkańców Bujwidz Fot. archiwum ASRW

  21 listopada br. swe podwoje otworzył nowoczesny, nowo wybudowany ośrodek wspólnotowy w Bujwidzach. Powstał on w wyniku rekonstrukcji gmachu byłego internatu szkolnego.

  W piętrowym ośrodku urządzono 2 pokoje gościnne, 2 pomieszczenia przeznaczone dla organizacji pozarządowych, nowoczesna biblioteka z czytelnią, w której urządzono miejsca do pracy z komputerem i dostępem do Internetu, duża sala, w której będą się odbywały różnorodne święta i imprezy wspólnotowe.

  Ośrodek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ośrodku działa winda – by niepełnosprawni mogli trafić do wszystkich pomieszczeń. Przy odnowionym ośrodku wspólnotowym uporządkowano dojazd, urządzono chodniki, odnowiono przylegający do ośrodka parking.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W odnowionym budynku mieszkańcy będą mieli możliwość doskonalenia się, zmiany kwalifikacji, uczestniczenia w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, będą realizowali różnego rodzaju inicjatywy społeczne.

  Występ zespółu ludowego „Bujwidzianka” Fot. archiwum ASRW

  Projekt „Przebudowa gmachu byłego internatu szkolnego w Bujwidzach na ośrodek kultury oraz polepszenie środowiska mieszkalnego” opiewał na ponad 1 mln 300 tys. Lt, z czego środki funduszy strukturalnych UE stanowiły około 870 tys. Lt, prawie 77 tys. Lt pochodziło z budżetu państwowego. Zgodnie z umową o finansowaniu i administrowaniu projektu Samorząd Rejonu Wileńskiego zobowiązał się do przeznaczenia na realizację projektu co najmniej 77 tys. Lt, jednak w celu stworzenia odpowiednich warunków do dywersyfikacji działalności mieszkańców, zaspokojenia ich zapotrzebowań i oczekiwań samorząd na realizację projektu dodatkowo przeznaczył aż 300 tys. Lt.

  Budowę ośrodka wspólnotowego w Buwidzach rozpoczęto w lutym br., prace ukończono w sierpniu br.

  Podczas uroczystości otwarcia nowego ośrodka mer Maria Rekść cieszyła się, że nowy ośrodek powstał zawdzięczając aktywnej postawie mieszkańców, przede wszystkim starosty Bujwidz Mariana Naruńca.

  Fot. archiwum ASRW

  Wyświęcenia nowego budynku dokonał ks. Wacław Wołodkowicz. Symboliczną wstęgę przecięli poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski oraz mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść.

  Uroczystość otwarcia nowego ośrodka swą obecnością zaszczycili: poseł na Sejm RL, prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz, poseł na Sejm RL Leonard Talmont, wicemer samorządu Czesław Olszewski, radni Teresa Dziemieszko, Stanisław Adamajtis i Zygmunt Żdanowicz, dyrektor administracji samorządu Lucyna Kotłowska wraz z zastępcami Ritą Tamašunienė i Władysławem Kondratowiczem.

  W nowej sali pod oklaski licznie zebranych mieszkańców Bujwidz z programem artystycznym wystąpili zespół „Wiza” z Podgrodzia, zespół ludowy „Bujwidzianka” oraz nowopowstała kapela z Bujwidz.

  Fot. archiwum ASRW

  Projekt pozwoli na dodatkowe kształcenie mieszkających we wsi dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, ukierunkuje ich zajęcia w czasie wolnym, przyczyni się do organizowania różnorodnego rodzaju działalności w celu dywersyfikacji działalności gospodarczej nie tylko mieszkańców wsi Bujwidze, lecz również całej gminy. Stworzona w ramach projektu infrastruktura publiczna umożliwi urozmaicenie działalności gospodarczej miejscowych mieszkańców, co zwiększy dostępność oraz jakość usług społeczno-kulturalnych w miejscowości wiejskiej.

  Projekt został sfinansowany w ramach poddziałania „Stworzenie przesłanek do dynamicznej dywersyfikacji działalności gospodarczej w miejscowościach wiejskich” 1 priorytetu „Rozwój lokalny i urbanistyczny, ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz ich przystosowanie do rozwoju turystyki” Programu działań promowania spójności na l. 2007-2013.


  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Samorząd Rejonu Wileńskiego upamiętnił 160. rocznicę powstania z lat 1863–1864

  W uroczystości jubileuszowej, zorganizowanej przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, Ambasadę RP w Wilnie oraz Polską Szkołę Wirtualną na Litwie, wzięli udział poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, kierownik Wydziału Konsularnego Rzeczypospolitej Polski Irmina Szmalec, przedstawiciele...

  Uroczyście otwarto nowy ośrodek kultury: Inkubator Sztuki w Rudominie

  Na otwarcie zrealizowanej inwestycji przybyło wielu gości: mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, radna Mirosława Klim, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki administracji samorządu rejonu wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, gł. specjalistka Wydziału Oświaty Nijola Ragucka,...

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...