Nagroda im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina. Brązowy medal dla Jana Gabriela Mincewicza

Zastępca mera rejonu wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz otrzymał brązowy medal Nagrody im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina w kategorii „Za osiągnięcia w dziedzinie edukacji kapitału ludzkiego”.

16 stycznia br., w poniedziałek, w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie odbyło się wręczenie Nagrody im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina. Nagrody są przyznawane osobom, które swą działalnością i aktywną postawą obywatelską przyczyniają się do rozwoju regionu wileńskiego. Organizatorem konkursu jest Konfederacja Przemysłowców i Pracodawców Miasta Wilna i Regionu Wileńskiego.

Nagrody zostały wręczone już po raz dziewiąty. Laureaci są typowani w czterech dziedzinach: „Za osiągnięcia w dziedzinie edukacji kapitału ludzkiego”, „Za osiągnięcia w dziedzinie kształtowania postawy obywatelskiej”, „Za osiągnięcia w dziedzinie umacniania kapitału finansowo-produkcyjnego”, „Za osiągnięcia w rozwoju infrastruktury socjalnej”. W tym roku zgłoszono 53 kandydatów do nagrody. Typują ich administracje ośmiu samorządów, dwie konfederacje przemysłowców i związki zawodowe. Decyzją komisji nagrody przyznano 26 osobom.

Trzecie miejsce w kategorii „Za osiągnięcia w dziedzinie edukacji kapitału ludzkiego” przyznano wicemerowi Samorządu Rejonu Wileńskiego Janowi Gabrielowi Mincewiczowi, który był nagradzany również w 2008 roku.

Wśród tegorocznych laureatów znalazła się również starosta gminy butrymańskiej (r. solecznicki) Wanda Bielska, której przyznano srebrny medal w kategorii „Za osiągnięcia w rozwoju infrastruktury socjalnej”. Zdobywcom pierwszych miejsc wręczane są statuetki księcia Giedymina, a drugich i trzecich – srebrne i brązowe medale.