Figury aniołów w Szumsku i dary dla mieszkańców – kontynuacja współpracy partnerskiej gminy Kowalczuki z gminą Birkenwerder

 Kościół pw. św. Michała Archanioła w Szumsku
Kościół pw. św. Michała Archanioła w Szumsku

30 września br. w Szumsku odbyła się uroczystość poświęcenia 4 drewnianych figur aniołów, które stanęły na placu przed kościołem pw. św. Michała Archanioła. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz parafii szumskiej ksiądz Mirosław Grabowski. Następnie w kościele odbył się koncert chóru kameralnego „Aidija” z Wilna.

W uroczystości uczestniczyła starosta gminy kowalczuckiej Krystyna Gierasimowicz oraz gość z Niemiec Reinhard Schlarmann – przewodniczący organizacji Litauenshilfe Birkenwerder, od wielu lat współpracującej ze gminą kowalczucką. Pan R. Schlarmann przywiózł dary dla szpitala w Szumsku i mieszkańców gminy.

Organizacja Litauenshilfe Birkenwerder i miasteczko Szumsk, które się znajduje na terenie gminy Kowalczuki, już ponad dwadzieścia lat współpracują na płaszczyznach społecznej, kulturalnej i humanitarnej. Przewodniczący organizacji Litauenshilfe Birkenwerder Reinhard Schlarmann wkłada dużo sił we wszechstronny rozwój stosunków pomiędzy obiema gminami. W tym niełatwym trudzie p. Reinhardowi dopomaga społeczność miejscowości Birkenwerder.

Z gminą kowalczucką współpracuje również niemiecka gmina Birkenwerder. Umowa partnerska o współpracy pomiędzy gminami została podpisana 30 sierpnia br.Obie gminy zobowiązały się wzmacniać stosunki partnerskie oraz szerzyć przyjaźń poprzez współpracę w dziedzinach kultury, oświaty, gospodarki, turystyki, sportu. O podpisaniu umowy informuje tablica pamiątkowa ustawiona przy wjeździe do Birkenwerder.

 Szumsk znany jest od połowy XVI w. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska rodu właścicieli majątku – Szumscy, którzy w 1696 roku ufundowali tu drewniany kościół, a w 1705 r. w wybudowanym drewnianym klasztorze osadzili dominikanów. Obecny murowany kościół wzniesiono w latach 1767-1789. W latach 1837-1839 w miejscu starego, drewnianego klasztoru, dzięki staraniom przełożonego klasztoru o. K. Czapałowicza, wybudowano klasztor murowany, nieco później dzwonnicę i bramę świątyni. Kościół jest zbudowany w stylu późnego baroku, w formie prostokąta, wnętrze bazyliańskie, trójnawowe. W kamiennej bramie znajduje się dzwonnica. Murowane kapliczki na przykościelnym terenie są rzadkimi okazami zanikającego już rodzaju architektury.

Obchodząc 300 rocznicę poświęcenia kościoła pw. św. Michała Archanioła, mieszkańcy miasteczka wznieśli na wzgórzu Trzy Krzyże.