Kalendarz Rodziny Wileńskiej 2013

„Mamy 20 lat!” — właśnie taki napis widnieje na okładce nowego „Kalendarza Rodziny Wileńskiej”.

Rok 2013 jest jubileuszowym, gdyż pierwsza edycja wileńskiego codziennego polskiego kartkowego kalendarza ukazała się w r.1993.
Skoro rok po roku przetrwał on dwa dziesięciolecia, to znaczy, że jest potrzebny polskiej społeczności na Litwie.
Miejsce jego narodzin — redakcja „Kuriera Wileńskiego”. Od początku było jasne, że nie będzie to kucharski „ździerak”, jakich jest wiele, lecz kalendarz patriotyczno-historyczny, naświetlający w formie krótkiej i dostępnej dawne oraz dzisiejsze dzieje Ziemi Wileńskiej, nieproste losy jej wybitnych postaci, historię Polski i Litwy.
Na kartkach z dnia 3-5 stycznia jubileuszowego kalendarza jest podana jego krótka historia, a także wspomniani ludzie, którzy w ten lub inny sposób przyczynili się do jego powstania.

Rok 2013 jest jubileuszowym dla dziennika „Kurier Wileński”, który 1 lipca ma swoje 60-lecie. Czytelnik znajdzie w kalendarzyku jego historię, przedstawioną chociaż skrótowo, ale interesująco. Również 60-lecie będzie obchodzić polska Wileńska Szkoła Rolnicza w Białej Wace, nosząca obecnie nazwę Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa, której dzieje też znalazły odzwierciedlenie na kartkach kalendarza.

Nie zostały pominięte polskie zespoły artystyczne, obchodzące w 2013 r. okrągłe daty, w tym popularna „Kapela Wileńska”, której 25-lecie wypada w czerwcu. Niestety, jak to często się zdarza w drukowanych tekstach, nie obeszło się w kalendarzyku bez chochlika drukarskiego. Wkradł się on do tytułu publikacji o wileńskiej księgarni „Elephas”. Została otwarta w maju 1998 r., więc w 2013 będzie obchodzić 15-lecie, a nie 25-lecie, jak napisano w tytule. Za to  mimowolne „postarzenie” księgarni wypada przeprosić właściciela, życząc, aby placówka pomyślnie funkcjonowała nie tylko ćwierćwiecze, a znacznie dłużej.

Wiersze poetów wileńskich, okrągłe daty wybitnych postaci oraz wydarzeń historycznych — to również znajdą czytelnicy w kalendarzu 2013 roku. Ponadto nie zostały pominięte stałe pozycje jak ciekawostki, porady, horoskopy, anegdotki, humor. Zamieszczamy listy, niektóre z poczty elektronicznej. Dzięki nim wróciliśmy do tematu białego łabędzia z apteki na Starówce Wileńskiej.

Dla zainteresowanych podajemy, że Kalendarz Rodziny Wileńskiej-2013 można, jak zawsze nabyć w księgarniach „Elephas”, w Domu Polskim, na Rudnickiej, księgarni w Niemenczynie.
Jest też w sprzedaży w prywatnych kioskach z prasą przy bramie Rynku Kalwaryjskiego, wewnątrz rynku „Hale”, przy niektórych kościołach.

W razie trudności prosimy telefonować pod nr tel. 2 45 01 75 lub 8 615 88 215, pomożemy. Życzymy, aby czytanie nowego, już dwudziestoletniego wileńskiego kalendarzyka sprawiło jak najwięcej przyjemności i dobrego nastroju.

Jadwiga Podmostko
redaktor kalendarza