Więcej

  Podczas sesji rady zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu, nowo wybrana posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė pożegnała się z pracą w samorządzie

  Czytaj również...

   

  Zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rita Tamašunienė została nowo wybraną posłanką na Sejm RL
  Zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rita Tamašunienė została nowo wybraną posłanką na Sejm RL

  Na posiedzeniu w dn. 13 listopada br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu za 9 miesięcy br.

  Plan przychodów wykonano w 97,8%: do budżetu wpłynęło 137679,8 tys. litów, w tym 55025,5 tys. litów z podatków, kwota w wysokości 75555,8 tys. litów pochodzi z dotacji, 2032,6 tys. litów – inne dochody, 260,8 tys. litów – przychód z tytułu realizacji ziemi państwowej. 58 tys. litów uzyskano z innych samorządów w ramach tzw. koszyczka ucznia. Saldo na początku roku wynosiło 4747,1 tys. litów.

  Plan wydatków zrealizowano w 86,6% (130428,0 tys. litów). Najwięcej środków pochłonęła oświata – 50,7% oraz program zmniejszania wykluczenia społecznego – 21,8%.

  Radni zatwierdzili odległości, liczbę przewozów oraz przebieg tras autobusowych linii podmiejskich w kierunku miejscowości Mickuny i Mejszagoła. W bieżącym miesiącu Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego organizuje przetarg na wyłonienie przewoźnika na wskazanych kierunkach. Zatwierdzone odległości, liczba przewozów oraz ich przebieg pozwoli uczestnikom przetargu na oszacowanie swych możliwości, zaś jego zwycięzcom – na należyte przygotowanie się do obsługi ww. kierunków.

  Podczas sesji radni zatwierdzili wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych nabywających zaświadczenie o działalności gospodarczej oraz wysokość zniżek z tego tytułu.

  Z danych Państwowego Urzędu Skarbowego wynika, że pod względem liczby nabywanych zaświadczeń o działalności gospodarczej Samorząd Rejonu Wileńskiego spośród 60 samorządów Litwy zajmuje 7 miejsce, pod względem zaś wysokości przychodów z tego tytułu – wysokie 2 miejsce spośród tzw. rejonowych samorządów litewskich.

  Najwięcej zaświadczeń nabyto na prowadzenie działalności z zakresu usług (64,48%), handlu (30,32%) oraz produkcji – 5,2%. Warto zaznaczyć, że w celu zwiększenia wskaźników zatrudnienia Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego na terenie rejonu stosuje mniejszą, w porównaniu ze średnią krajową, wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych nabywających zaświadczenie o działalności gospodarczej.

  Radni zatwierdzili taką oto wysokość podatku od ziemi na terenie rejonu wileńskiego na rok 2013:

  – od ziemi o przeznaczeniu rolnym – 0,6% wartości podatkowej ziemi;

  – od nieuprawianej ziemi o przeznaczeniu rolnym – 2% jej wartości podatkowej;

  – od ziemi o pozostałym przeznaczeniu – 0,3% jej wartości podatkowej.

  Właściciele ziemi o przeznaczeniu rolnym w rejonie wileńskim mogą korzystać z określonych ulg. W miejscowościach wiejskich nieopodatkowane są działki o przeznaczeniu rolnym do 5 ha. Wobec osób niepełnosprawnych, emerytów oraz dzieci nieletnich wychowujących się w rodzinach, w których na początku okresu podatkowego nie było osoby zatrudnionej, stosowane są takie oto wysokości nie podlegające opodatkowaniu: w miejscowościach wiejskich do 3 ha, w m. Niemenczyn – 0,25 ha.  Z ulg nie mogą korzystać właściciele ugorów oraz tych działek, na których stwierdzono przypadki wypalania trawy. W roku 2011 z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego tytułem ulg właścicielom ziemi w rejonie wileńskim wyasygnowano ponad 0,5 mln litów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Podczas posiedzenia Rady z zajmowanego stanowiska została zwolniona zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rita Tamašunienė, która została nowo wybraną posłanką na Sejm RL.  W swoim wystąpieniu R. Tamašunienė podziękowała wszystkim za wspólną pracę, podkreśliła, że doświadczenie nabyte podczas pracy w samorządzie będzie bezcenne przy wykonywaniu mandatu posłanki.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Uwaga rodzice! Zapraszamy do składania wniosków o pomoc socjalną dla uczniów

  „Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które borykają się z trudnościami finansowymi, mają możliwość otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych oraz jednorazowego wsparcia na zakup przyborów szkolnych. Wsparcie społeczne uczniów jest niezbędnym narzędziem zapewniającym jednakowe szanse dla nauki i rozwoju wszystkim...

  W kierunku czystszego środowiska: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” zakupiła sprzęt do czyszczenia i dezynfekcji placów kontenerowych

  Place i pojemniki na odpady będą myte cicho działającą maszyną ze zintegrowanym systemem mycia wysokociśnieniowego i specjalnymi środkami, które szczególnie szybko i bezpiecznie niszczą materiały biodegradowalne. „Czystość jest jednym z podstawowych warunków zdrowego i wygodnego życia. Czyszczenie i dezynfekcja specjalistycznym...

  Ponad pół setki młodzieży z rejonu wileńskiego wyraziło chęć udziału w letnim programie zajętości

  „Jesteśmy zadowoleni zarówno z zainteresowania pracodawców programem, jak i aktywnego udziału w nim młodych ludzi. Świadczy to o tym, że młodzi ludzie z rejonu wileńskiego są zmotywowani i doceniają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz efektywnego wykorzystania czasu letniego. Jest...

  Mer pozdrowił tegorocznego 500-ego noworodka rejonu wileńskiego

  „Serdecznie gratuluję nowej mieszkance rejonu wileńskiego. Niech rośnie zdrowa i kochana przez wszystkich, a rodzicom życzę wytrwałości na tym nowym etapie życia i dużo szczęścia, które mała księżniczka z pewnością podwoi” — powiedział mer R. Duchniewicz i wręczył rodzinie...