Europejska agencja zmienia swój raport

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (tł. European Union Agency for Fundamental Rights) dokonała właśnie na swojej stronie zapowiadane sprostowanie raportu za 2010 rok w sprawie Litwy w wersji zaproponowanej przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR).

W 2010 roku z raportu Agencji wynikało, że „na Litwie 42 proc. objętych badaniem przedstawicieli mniejszości wskazało, że doświadczyli trudności na rynku pracy z powodu słabej znajomości języka litewskiego”.

Europejska Fundacja Praw Człowieka zwróciła Agencji uwagę, że tylko 3,9 proc. Polaków jako przyczynę swego niezatrudnienia wskazało niedostateczną znajomość języka litewskiego (więcej informacji: http://www.efhr.eu/2011/03/28/europejska-fundacja-praw-czlowieka-udowodnila-ze-cytowane-przez-wladze-litwy-wyniki-badan-nie-odpowiadaja-prawdzie/). W odpowiedzi na pismo EFHR Agencja zaakceptowała uwagi Fundacji i zapewniła, że dokona sprostowania do swego raportu. http://www.efhr.eu/2012/09/19/agencja-praw-podstawowych-unii-europejskiej-zmieni-raport-za-2010-rok-w-sprawie-litwy/.

Agencja, po kolejnych kilkutygodniowych wymianach pism, zgodziła się zamieścić zmianę raportu zaproponowaną przez Fundację, która w pełni odzwierciedla wyniki badań przeprowadzonych na Litwie. W nowej wersji na stronie 100 raport obecnie brzmi: „Na Litwie 42 proc. objętych badaniem przedstawicieli mniejszości wskazało, że napotkało problemy na rynku pracy z powodu słabej znajomości języka litewskiego. Jednak tylko 6,7 proc. ankietowanych mężczyzn i 24,7 proc. kobiet, podczas gdy byli zapytani o własne doświadczenia, wskazali brak znajomości języków jako przyczynę bezrobocia. Natomiast spektrum odpowiedzi jest zróżnicowane pomiędzy różnymi mniejszościami etnicznymi, np. zaledwie 3,9 proc. polskich respondentów wskazało niewystarczającą znajomość języka litewskiego jako przyczynę bezrobocia”.

Warto wspomnieć, że ta sprzeczność była jedną z przyczyn przyjęcia przez Sejm litewski w dn. 17 marca 2011 roku nowej Ustawy o Oświacie wprowadzającej dodatkowe nauczanie w języku litewskim.

Fundacja niezmiernie cieszy się, że po ponad półtorarocznej wymianie pism z Agencją, w otrzymanej właśnie odpowiedzi Agencja przyznała nam rację i zapewniła, że dokona korekty raportu na 2010 rok. Tego również Fundacja spodziewa się od władz i mediów litewskich, które wielokrotnie powoływały się na błędną interpretację badań.

Inf. EFHR