W Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie odbyło się uroczyste otwarcie nowej dobudówki

Symboliczne przecięcie wstęgi Fot. Teresa Worobiej
Symboliczne przecięcie wstęgi Fot. Teresa Worobiej

10 stycznia br. w Niemenczynie odbyła się uroczystość otwarcia nowej dobudówki Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych.

Podopieczni centrum serdecznie witali przybyłych na uroczystość gości: posła do Parlamentu Europejskiego Waldemara Tomaszewskiego, posłów na Sejm Republiki Litewskiej Ritę Tamašunienė, Leonarda Talmonta oraz Michała Mackiewicza, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść. Nową dobudówkę poświęcił proboszcz parafii św. Archanioła Michała w Niemenczynie Eduardas Kirstukas.

W tym dniu do działającego w Niemenczynie Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych zawitali również mer Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz, zastępca dyrektora administracji Samorządu Rejonu Szyrwinckiego Rasa Tamošiūnienė, dyrektorka Departamentu Wsparcia Strukturalnego Unii Europejskiej Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy Nijolė Mackevičienė, starosta miasta Niemenczyn Mieczysław Borusewicz, starosta gminy Niemenczyn Edward Puncewicz, przedstawiciele Wydziału Opieki Socjalnej, Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Po uroczystym przecięciu wstęgi zebranych przywitała dyrektor ośrodka Jadwiga Ingielewicz. Następnie podopieczni centrum zaprosili wszystkich do obejrzenia przedstawienia Bożonarodzeniowego „Niebieski prezent”, a także opracowanej przez nich prezentacji opowiadającej o przebiegu budowy dobudówki.
Uroczystość zakończono wspólną modlitwą i łamaniem się opłatkiem. Goście łamiąc się opłatkiem z podopiecznymi ośrodka życzyli sobie nawzajem radości, spokoju i miłości.

Podopieczni centrum wystąpili z programem artystycznym Fot. archiwum ASRW
Podopieczni centrum wystąpili z programem artystycznym Fot. archiwum ASRW

Modernizacja i rozbudowa (wybudowanie dobudówki, ocieplenie podstawowego budynku, nabycie mebli oraz sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego) Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych pochłoną prawie 945 tys. Lt. Samorząd przeznaczył na te cele ponad 140 tys. Lt, pozostałe środki pozyskano z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W odnowionej placówce urządzono salę zajęć, pokój kinezyterapeutyczny, kuchnię. W najbliższym czasie zostaną nabyte dwa urządzenia do przenoszenia osób niepełnosprawnych oraz maszyna do ćwiczeń. Prace rozpoczęto w 2010 r., projekt ma być zrealizowany do końca lutego br.
Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie rozpoczęło swoją działalność wiosną 2004 roku. Uroczyste otwarcie centrum miało miejsce 6 maja 2004 roku. Centrum jest czynne w dni pracy od godziny 7.00 do 17.00. Od momentu otwarcia do centrum zaczęły uczęszczać osoby z upośledzeniem umysłowym, które szybko się ze sobą zaprzyjaźniły. W centrum są wspólnie obchodzone urodziny, różne święta, organizowane wyjazdy.

Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych jest placówką budżetową, w całości utrzymywaną z funduszy Samorządu Rejonu Wileńskiego. Podstawową działalnością centrum jest świadczenie usług socjalnych i praca socjalna. Jest to niestacjonarna placówka świadcząca usługi przede wszystkim młodzieży i osobom dorosłym (w wieku 16-40 lat) z niepełnosprawnością bądź lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. Placówka nakierowana jest na socjalizację i uspołecznienie tych osób. Wszystkie świadczone w centrum usługi są nieodpłatne.