Więcej

  Można już składać wnioski w sprawie uporządkowania rowów melioracyjnych

  Czytaj również...

  Od 1 lutego do 3 maja br. w Narodowej Agencji Płatności przy Ministerstwie Rolnictwa RL przyjmowane są wnioski w sprawie uporządkowania rowów melioracyjnych w ramach działania „Inwestycje non-profit”.

  W 2012 r. złożono 6 takich wniosków, na podstawie których uporządkowane zostaną 15,102 km rowów melioracyjnych (gmina Sużany – 4,266 km, gmina Mickuny – 2,026 km, gmina Ławaryszki – 2,477 km, gmina Suderwa – 1,167 km, gmina Kowalczuki – 5,166 km).

  Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Rolnym Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50) pod nr tel.: 275 6912.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...