Można już składać wnioski w sprawie uporządkowania rowów melioracyjnych

Od 1 lutego do 3 maja br. w Narodowej Agencji Płatności przy Ministerstwie Rolnictwa RL przyjmowane są wnioski w sprawie uporządkowania rowów melioracyjnych w ramach działania „Inwestycje non-profit”.

W 2012 r. złożono 6 takich wniosków, na podstawie których uporządkowane zostaną 15,102 km rowów melioracyjnych (gmina Sużany – 4,266 km, gmina Mickuny – 2,026 km, gmina Ławaryszki – 2,477 km, gmina Suderwa – 1,167 km, gmina Kowalczuki – 5,166 km).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Rolnym Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50) pod nr tel.: 275 6912.