Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono budżet samorządu, zezwolono budowę wielofunkcyjnych ośrodków kultury w Niemenczynie i Rudominie

Podczas posiedzenia Rady został zatwierdzony budżet samorządu
Podczas posiedzenia Rady został zatwierdzony budżet samorządu

28 lutego br. podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego został zatwierdzony budżet samorządu.

Ogólna suma dochodów wynosi ponad 175 mln 80 tys. Lt (dochody prognozowane, specjalna dotacja docelowa, dochody programu ochrony środowiska, opłata lokalna na realizację programu odpadów komunalnych, dochody instytucji budżetowych oraz  ponad 9 mln 250 tys. Lt pożyczek, które zostały zaciągnięte na realizację projektów inwestycyjnych). Na realizację funkcji samodzielnych w 2013 r. z budżetu samorządu wyasygnowano ponad 94 mln 260 tys. Lt, na finansowanie funkcji państwowych (przekazanych samorządom) – nieco ponad 35 mln 455 tys. Lt, na finansowanie koszyczka ucznia – prawie 50 mln 980 tys. Lt, na specjalny program ochrony środowiska – 370 tys. Lt, na finansowanie programów dochodów instytucji budżetowych – ponad 2 mln 390 tys. Lt, na finansowanie programów inwestycji państwowych – 875 tys. Lt. Z programów inwestycji państwowych 575 tys. Lt przeznaczono na budowę i renowację szkół w Mejszagole i Pogirach oraz 300 tys. Lt na rozwój i modernizację usług radiologicznych. Dyrektor administracji uzyskał prawo administrowania 1 mln Lt, które (po przeanalizowaniu wniosków wszystkich starostów) zostaną skierowane na uporządkowanie miejscowości.

 

Radni zatwierdzili powołanie wielofunkcyjnych ośrodków kultury w Niemenczynie i Rudominie
Radni zatwierdzili powołanie wielofunkcyjnych ośrodków kultury w Niemenczynie i Rudominie

Radni zatwierdzili powołanie wielofunkcyjnych ośrodków kultury w Niemenczynie i Rudominie. Mieszkańcy będą tu mogli rozwijać swą kulturę duchową oraz samoświadomość narodową, pielęgnować swe zdolności twórcze, odpoczywać. Placówkom tym zostaną zapewnione możliwości uzyskania dodatkowych źródeł finansowania (środki funduszy strukturalnych UE, środki Ministerstwa Kultury RL i in.).
30 marca 2012 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła listę miejsc świadczenia usług handlowych na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego, w których, po uzyskaniu zezwolenia odpowiedniego starosty, można prowadzić działalność handlową lub świadczyć usługi. Podczas posiedzenia Rady 28 lutego br., po uwzględnieniu wniosków oraz propozycji mieszkańców, radni zatwierdzili opracowany przez Wydział Ekonomiki i Majątku projekt, w którym zawarta jest propozycja ustalenia dodatkowego miejsca świadczenia usług i prowadzenia handlu na terytorium miasta Niemenczyn.

W ramach realizacji przewidzianych w Ustawie o samorządzie lokalnym Republiki Litewskiej samodzielnych funkcji samorządów oraz w celu zapewnienia dostępności nieformalnego nauczania dzieci, na posiedzeniu Rady zatwierdzono tryb przyjmowania uczniów do placówek nieformalnego nauczania w rejonie wileńskim oraz ustalania liczby uczniów. Tryb ten reglamentuje programy nieformalnego nauczania dzieci oraz czas ich trwania, warunki przyjmowania uczniów, porządek kompletowania grup oraz wiek uczniów. Ważne jest ustalenie liczby uczniów uczęszczających do placówek nauczania nieformalnego dzieci w rejonie wileńskim w celu racjonalnego wykorzystania środków z budżetu samorządu.

Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono wniosek Szkoły Średniej w Awiżeniach w sprawie zmiany nazwy szkoły średniej oraz zatwierdzenia regulaminu. Jesienią 2012 r. w Szkole Średniej w Awiżeniach przeprowadzono ocenę programu nauczania średniego, podczas którego grupa oceniająca zaproponowała Komisji Akredytacyjnej Programu Nauczania Średniego akredytować realizowany w szkole program nauczania średniego. Po dokonaniu akredytacji programu nauczania średniego w Szkole Średniej w Awiżeniach powstanie gimnazjum.