Rozpoczynamy cykl uroczystości poświęcony upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego pt. „Wiosna z księdzem Józefem Obrembskim”

Res_book 008 „Życie księdza prałata Józefa Obrembskiego było światłem, miał serce ciągle otwarte na drugiego człowieka… Modląc się o wieczny odpoczynek księdza prałata, musimy gromadzić się, by nie płakać nad jego odejściem, ale dziękować Stwórcy za jego życie…”.

Z dniem 19 marca br. w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego rozpoczął się cykl imprez poświęcony upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego.     Komitet organizacyjny powstały z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, postawił za zadanie, by poprzez upowszechnianie słów nauki księdza prałata J. Obrembskiego wśród młodego pokolenia kultywować wartości, postawę i ideały, jakimi się kierował Czcigodny Kapłan w życiu, tym samym pogłębiać wiarę, kształtować świadomość i postawę patriotyczną u młodzieży szkolnej.

Uroczysta Akademia, wystawa prac plastycznych pt. ,,Ksiądz Prałat w pamięci dzieci”, wystawa zdjęć z ks. prałatem opatrzonych opisem i komentarzem, konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o ks. prałacie, maraton poświęcony pamięci ks. prałata (Szkoła Średnia im ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole); wyjazdy do Izby Pamięci w Mejszagole, katechezy o księdzu prałacie (Gimnazjum w Awiżeniach); wystawa prac uczniów pt. „Prałat – żyje wśród nas”, przedstawienie literacko-muzyczne pt. „Wielki Polak i Wielki Kapłan“, lekcje religii oraz języka ojczystego pt. „Śp. ks. prałat Józef Obrembski – zawsze wierny Bogu, Honorowi i Ojczyźnie” (Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach); konkurs plastyczny pt. „Wysłali mnie z krzyżykiem w świat”, zapoznanie się z drogą życiową księdza oraz przegląd filmów pt. „Józef Obrembski – jak promień słońca“ i film pt. „Mojżesz naszych czasów”, lekcja zintegrowana w klasie IIIG pt. „Patriarcha kapłanów Wileńszczyzny” (Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach); charyzmat Księdza Prałata Józefa Obrembskiego (Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu); wyjazd na grób śp. ks. prał. J. Obrembskiego, wieczorek literacki poświęcony pamięci księdza prałata (Szkoła Średnia im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu);

spotkanie uczniów szkoły z byłymi parafianami ks. J. Obrembskiego − H. Siedłowską, A. Zubrycką, wystawa w bibliotece szkolnej upamiętniająca życie i działalność księdza J. Obrembskiego (Szkoła Podstawowa w Rakańcach); wystawa pt. „Wiosna z księdzem Józefem Obrembskim” (Szkoła Średnia im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach); apel poświęcony śp. Józefowi Obrembskiemu, szkolny quiz o śp. Józefie Obrembskim, prezentacja książki pt. „Wielcy ludzie Wileńszczyzny – Józef Obrembski” (Szkoła Podstawowa w Szumsku); stoisko w holu szkolnym pt. „Ksiądz prałat J. Obremski – legenda Wileńszczyzny, quiz pt. KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA„Ksiądz prałat J. Obremski – legenda Wileńszczyzny (Szkoła Podstawowa w Wesołówce); prezentacja prac twórczych o kapłaństwie i o ks. J. Obrembskim, wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej poświęconego pamięci ks. J. Obrembskiego (Szkoła Średnia w Mickunach) – to tylko część imprez poświęconych upamiętnieniu życia Czcigodnego Kapłana, które zostaną przeprowadzone w dniach 19 marca – 9 czerwca br. w szkołach rejonu wileńskiego (szczegółowy opis programów w placówkach oświatowych oraz regulamin konkursu: http://www.vrsa.lt/go.php/pol/Rozpoczynamy-cykl-uroczystoci-powiecony-upamietnieniu-ycia-wiatobliwego-kapana-Jzefa-Obrembskiego-pt.-Wiosna-z-ksiedzem-Jzefem-Obrembskim/898).

Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego przygotował również I Rejonowy Konkurs poświęcony pamięci Prałata pt. „Upamiętnienie – udziałem każdego” . W konkursie mogą brać udział uczniowie w kategorii wiekowej 12-15 lat ze szkół rejonu wileńskiego: gimnazjów, szkół średnich oraz podstawowych. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch częściach. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 24 kwietnia br. w Szkole Średniej im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole.

Uwieńczeniem cyklu imprez stanie się I Piesza Pielgrzymka śladami księdza prałata Jόzefa Obrembskiego na trasie: Turgiele – Mejszagoła, ktόra będzie miała miejsce w dniach 7-9 czerwca br. pt. „Tylko Bóg uzasadnia sens życia”. Uroczystości poświęcone Księdzu Prałatowi zostaną zakończone w dniu 9 czerwca br. w Mejszagole, kiedy to uroczyście zostanie odsłonięty pomnik Księdzu Prałatowi oraz zostanie otwarte muzeum pamięci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego.
Pragniemy raz jeszcze gorąco zachęcić uczniów oraz nauczycieli do zgłoszenia swego udziału w konkursie.

Komitet organizacyjny