Więcej

  Ksiądz Józef Obremski – „Świadkiem Historii”

  Czytaj również...

  Odznaka Honorowa Świadek Historii
  Odznaka Honorowa Świadek Historii

  7 października o godz. 17 w mejszagolskim dworku-muzeum Księży Wileńszczyzny im. księdza Józefa Obremskiego odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody honorowej „Świadek Historii”.

  Wśród wielu zasłużonych nagroda (pośmiertnie) zostanie wręczona również Patriarchowi Wileńszczyzny księdzu-prałatowi Józefowi Obrembskiemu.
  Inicjatorem wniosku o przyznanie tej zaszczytnej nagrody była Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego. Nagrodę z rąk wiceprezesa Odziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Agnieszki Rudzińskiej odbierze mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

  W uroczystości także wezmą udział Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk, Referat Edukacji Historycznej, historyk z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  dr. Ewa Rogalewska,
  dr. Waldemar Wilczewski z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku,  Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, asystent prasowy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku (wydział komunikacji społecznej) Tomasz Danilecki.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Nagroda honorowa „Świadek Historii” jest przyznawana od 2009 r. osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach kraju oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom nie będącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając zgodę kandydatów na zgłoszenie.

  Serdecznie zapraszamy!

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...