Ksiądz Józef Obremski – „Świadkiem Historii”

Odznaka Honorowa Świadek Historii
Odznaka Honorowa Świadek Historii

7 października o godz. 17 w mejszagolskim dworku-muzeum Księży Wileńszczyzny im. księdza Józefa Obremskiego odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody honorowej „Świadek Historii”.

Wśród wielu zasłużonych nagroda (pośmiertnie) zostanie wręczona również Patriarchowi Wileńszczyzny księdzu-prałatowi Józefowi Obrembskiemu.
Inicjatorem wniosku o przyznanie tej zaszczytnej nagrody była Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego. Nagrodę z rąk wiceprezesa Odziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Agnieszki Rudzińskiej odbierze mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

W uroczystości także wezmą udział Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk, Referat Edukacji Historycznej, historyk z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  dr. Ewa Rogalewska,
dr. Waldemar Wilczewski z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku,  Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, asystent prasowy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku (wydział komunikacji społecznej) Tomasz Danilecki.

Nagroda honorowa „Świadek Historii” jest przyznawana od 2009 r. osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach kraju oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom nie będącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając zgodę kandydatów na zgłoszenie.

Serdecznie zapraszamy!