Więcej

  Ksiądz Józef Obremski – „Świadkiem Historii”

  Czytaj również...

  Odznaka Honorowa Świadek Historii
  Odznaka Honorowa Świadek Historii

  7 października o godz. 17 w mejszagolskim dworku-muzeum Księży Wileńszczyzny im. księdza Józefa Obremskiego odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody honorowej „Świadek Historii”.

  Wśród wielu zasłużonych nagroda (pośmiertnie) zostanie wręczona również Patriarchowi Wileńszczyzny księdzu-prałatowi Józefowi Obrembskiemu.
  Inicjatorem wniosku o przyznanie tej zaszczytnej nagrody była Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego. Nagrodę z rąk wiceprezesa Odziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Agnieszki Rudzińskiej odbierze mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

  W uroczystości także wezmą udział Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk, Referat Edukacji Historycznej, historyk z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  dr. Ewa Rogalewska,
  dr. Waldemar Wilczewski z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku,  Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, asystent prasowy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku (wydział komunikacji społecznej) Tomasz Danilecki.

  Nagroda honorowa „Świadek Historii” jest przyznawana od 2009 r. osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach kraju oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom nie będącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając zgodę kandydatów na zgłoszenie.

  Serdecznie zapraszamy!

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...