Ks. J. Obrembski – świadkiem historii

7 października o godz. 17 w mejszagolskim dworku-muzeum Księży Wileńszczyzny im. księdza Józefa Obremskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagrody honorowej „Świadek Historii”.

Pomysł nagrody zrodził się w białostockim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej i ma na celu honorowanie osób w szczególny sposób działąjących na rzecz upamiętnienia najnowszej historii.
Wśród wielu zasłużonych nagroda (pośmiertnie) została wręczona również Patriarchowi Wileńszczyzny księdzu-prałatowi Józefowi Obrembskiemu. Nagrodę „Świadek Historii” także otrzymał mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Inicjatorem wniosku o przyznanie tej zaszczytnej nagrody była Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego. Nagrodę z rąk wiceprezesa Odziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Agnieszki Rudzińskiej odebrała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. Słowa wdzięczności skierowała do przedstawicieli IPN, i do samego śp. prałata, którego życie stało się dla nas inspiracją do działania. Pani mer uznała, że uroczystosć to dobry moment na odczytanie testamentu sporządzonego w 2006 roku przy świadkach i potwierdzonego notarialnie. Przekazała go na ręce kierowniczki muzeum, Józefy Markiewicz. „Znaczną cześć tego testamentu spełniliśmy, remotując pałacyk i zakładając tu muzeum, reszta w rękach pracowników, młodzieży, dyrekcji i społeczności szkoły im. Ks. Józefa Obrembskiego, wam powierzamy wykonywanie tego testamentu” – powiedziała pani mer.

W uroczystości wzięli także udział Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk, Referat Edukacji Historycznej, historyk z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  dr. Ewa Rogalewska, dr. Waldemar Wilczewski z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku,  Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej oraz  asystent prasowy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku (wydział komunikacji społecznej) Tomasz Danilecki.

Uroczystość zaszczycili również przewodnicząca frakcji AWPL Rita Tamašunienė, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska, wiecedyrektor Robert Komarowski, dyrektor Mejszagolskiej Szkoły Średniej im. Józefa Obrembskiego Alfreda Jankowska, zaprzyjaźniona z parafią mejszagolską s. Michaela Rak, ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz i ks. Henryk Naumowicz, proboszcz parafi duksztańskiej, duchowy opiekun ks. prałata Obrembskiego.

Kameralna ceremonia stała się nie tylko przypomnieniem, że są wśród nas osoby, dla których historia nie jest tylko zamierzchłym czasem, ale tworzyli ją ludzie, którzy zasługują na wspomnienie. To również doskonała lekcja życia – mamy swoje autorytety, które dają wyraźny sygnał, jak należy żyć.

Nagroda honorowa „Świadek Historii” jest przyznawana od 2009 r. osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach kraju oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom nie będącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając zgodę kandydatów na zgłoszenie.