Więcej

  Polacy z Trok wywalczyli prawo na akredytację szkoły

  Czytaj również...

  Rodzice i nauczyciele Szkoły Średniej w Trokach na posiedzeniu Rady samorządu Fot. Alina Sobolewska
  Rodzice i nauczyciele Szkoły Średniej w Trokach na posiedzeniu Rady samorządu Fot. Alina Sobolewska

  Pół roku zmagań, argumentów i dowodów. Kilkadziesiąt pism do różnych instytucji, decyzja sądu i nareszcie rezultat.  
  15 maja, na czwartkowej Radzie samorządu rejonu trockiego 23 radnych z 24 poparło prawo na akredytację polskiej Szkoły Średniej w Trokach.

  Do pikietujących przed gmachem samorządu rodziców i nauczycieli wyszli przedstawiciele Akcji Wyborczej na Litwie oraz wiceprzewodniczący Sejmu RL Jarosław Narkiewicz.
  Już przed rozpoczęciem Rady było wiadome, że tym razem szkoła polska otrzyma długo oczekiwane prawo na akredytację.
  — Dzisiejsze porozumienie w spawie akredytacji jest przede wszystkim zasługą społeczności szkolnej, która nie zgodziła się z dyskryminującą uchwałą, i radnych AWPL. Sądzę jednak, że zaraz będziemy mieli okazję zobaczyć pewne polityczne show – mówił przed rozpoczęciem Rady Narkiewicz.

  Miał rację. Po załatwieniu wszelkich formalności, mer rejonu Vytautas Zalieckas przypomniał zebranym rodzicom i nauczycielom, że to władze rejonu swego słowa dotrzymują.
  — Dziś posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty, opinię przedstawiciela rządu, aby zadecydować ostatecznie o losie szkoły, czyli dotrzymuję swego słowa, jak uzgodniliśmy na spotkaniu w kwietniu — mówił do licznie zebranych na sali przedstawicieli szkoły.
  Przed głosowaniem na temat polskiej szkoły w Trokach głos zabrały przedstawicielki szkoły Agneta Podgajska, reprezentująca rodziców oraz Ilona Balkuvienė, reprezentująca grono pedagogiczne szkoły. Kolejny raz zwróciły się one do radnych o poparcie w tej sprawie. Z kolei Aleksandra Sawicka, prezes rady szkoły, gorąco dziękowała Europejskiej Fundacji Praw Człowieka za skuteczną pomoc prawną w walce o akredytację ich placówki.

  Intryga została zachowana do końca, przedstawiciele szkoły z niepokojem oczekiwali ostatecznego głosowania. Udało się.
  — Zwyciężyliśmy! — nie kryli swego wzruszenia nauczyciele i rodzice. — Nareszcie, możemy spokojnie przygotowywać się do akredytacji i niech odpowiednie i kompetentne komisje zadecydują, czy zostaniemy gimnazjum, czy nie — mówili z radością.

  Oprócz pytania dotyczącego akredytacji Szkoły Średniej w Trokach, radna z ramienia AWPL Alina Kowalewska przygotowała również alternatywny projekt dotyczący przyszłości polskiej Szkoły Średniej w Połukni.
  Po długich dyskusjach radni przegłosowali za utworzeniem 11 klasy w Połukni. A więc do 2015 roku polska szkoła w Połukni będzie kształciła dzieci od pierwszej do 12 klasy.
  Po 2015 roku możliwie, że szkoła zostanie filią Gimnazjum w Landwarowie.

  Afisze

  Więcej od autora

  To w Wilnie czuję się u siebie…

  Teresa Gumowska-Kacmajor przyjechała do Gdańska z Wilna w wieku 11 lat. Tu ukończyła szkołę średnią, studia lekarskie, tu realizowała się zawodowo i rodzinnie. Jednak nigdy nie czuła się prawdziwą gdańszczanką. Gdy w latach 70. przyjechała po raz pierwszy na Litwę...

  Młodzi zdolni: Ewa Siemaszkiewicz

  Młodzi Polacy z Litwy po ukończeniu polskich szkół w różny sposób szukają swej życiowej drogi. Polska, jako kraj nauki i zamieszkania, jest jedną z nich. Ewa Siemaszkiewicz, studentka IV roku medycyny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest maturzystką Szkoły Średniej im....

  Wielki patriota i strażnik prawdziwej historii Polski

  Stanisław Władysław Śliwa od wielu lat stoi na czele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego łączącego ponad 5 tysięcy członków, ludzi różnych zawodów i stanów w wieku od 18 do 90 lat w całej Polsce. Organizacja, która rok...

  Każdy na swój sposób płaci za swoje tęsknoty…

  "Miejsce, gdzie się osiedlasz, nie jest wystarczająco pojemne dla wszystkiego, co pragniesz przechować. To, co jest twoje, przynależy także do miejsca. Zmieniasz miejsce, rezygnujesz więc z niektórych rzeczy i zyskujesz inne. Zaspokajasz jedną tęsknotę, ale otwierasz drzwi kolejnej. Każda...