Samorząd rejonu wileńskiego zachęca do tworzenia nowych miejsc pracy

11 czerwca 2010 roku Rada Samorządu rejonu wileńskiego przyjęła uchwałę nr T3-151 „W sprawie zatwierdzenia opisu trybu stosowania ulg podatkowych dla firm tworzących nowe miejsca pracy”.
Głównym celem tego środka – zachęcić pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy. Dla przedsiębiorstw, tworzących nowe miejsca pracy (w których są zatrudniani bezrobotni – mieszkańcy rejonu wileńskiego w ustalonym trybie zarejestrowani na Giełdzie pracy) i nie mniej niż jeden rok utrzymujących je, może być zmniejszony podatek za ziemię, dzierżawę gruntu lub podatek od nieruchomości lub mogą być one nawet zwolnione z niego:

1. Bardzo małe przedsiębiorstwa, które utworzyły:
2 nowe miejsc pracy – do 50 proc.;
3 i więcej miejsc pracy – do 100 proc.

2. Małe przedsiębiorstwa, które utworzyły:
od 4 do 7 nowych miejsc pracy – do 50 proc.;
więcej niż 8 nowych miejsc pracy – do 100 proc.

3. Średnie przedsiębiorstwa, które utworzyły:
ponad 10 nowych miejsc pracy – 30 proc.;
ponad 20 nowych miejsc pracy – 50 proc.;
ponad 30 nowych miejsc pracy – 70 proc.;
ponad 50 nowych miejsc pracy – do 100 proc.

Poprzez te działania Samorząd ułatwia tworzenie nowych i stałych miejsc pracy, a także stymuluje reformy rynku pracy w celu zwiększenia elastyczności rynku pracy i równowagi gwarancji zatrudnienia.

Więcej informacji udzieli kierownik Wydziału Gospodarki i Majątku Administracji Samorządu rejonu wileńskiego Beata Malušickaja, tel. 852751952, e-mail beata.maliusickaja@vrsa.lt