Więcej

  Samorząd rejonu wileńskiego zachęca do tworzenia nowych miejsc pracy

  Czytaj również...

  11 czerwca 2010 roku Rada Samorządu rejonu wileńskiego przyjęła uchwałę nr T3-151 „W sprawie zatwierdzenia opisu trybu stosowania ulg podatkowych dla firm tworzących nowe miejsca pracy”.
  Głównym celem tego środka – zachęcić pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy. Dla przedsiębiorstw, tworzących nowe miejsca pracy (w których są zatrudniani bezrobotni – mieszkańcy rejonu wileńskiego w ustalonym trybie zarejestrowani na Giełdzie pracy) i nie mniej niż jeden rok utrzymujących je, może być zmniejszony podatek za ziemię, dzierżawę gruntu lub podatek od nieruchomości lub mogą być one nawet zwolnione z niego:

  1. Bardzo małe przedsiębiorstwa, które utworzyły:
  2 nowe miejsc pracy – do 50 proc.;
  3 i więcej miejsc pracy – do 100 proc.

  2. Małe przedsiębiorstwa, które utworzyły:
  od 4 do 7 nowych miejsc pracy – do 50 proc.;
  więcej niż 8 nowych miejsc pracy – do 100 proc.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  3. Średnie przedsiębiorstwa, które utworzyły:
  ponad 10 nowych miejsc pracy – 30 proc.;
  ponad 20 nowych miejsc pracy – 50 proc.;
  ponad 30 nowych miejsc pracy – 70 proc.;
  ponad 50 nowych miejsc pracy – do 100 proc.

  Poprzez te działania Samorząd ułatwia tworzenie nowych i stałych miejsc pracy, a także stymuluje reformy rynku pracy w celu zwiększenia elastyczności rynku pracy i równowagi gwarancji zatrudnienia.

  Więcej informacji udzieli kierownik Wydziału Gospodarki i Majątku Administracji Samorządu rejonu wileńskiego Beata Malušickaja, tel. 852751952, e-mail beata.maliusickaja@vrsa.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...