Więcej

  Polonijni naukowcy i inżynierowie obradowali w Wilnie

  Czytaj również...

  Robert Niewiadomski, prezes STIP na Litwie i Piotr Dudek prezes STIP w Wielkiej Brytanii podczas przekazania funkcji przewodnictwa Fot. Stanisław Olszewski
  Robert Niewiadomski, prezes STIP na Litwie i Piotr Dudek prezes STIP w Wielkiej Brytanii podczas przekazania funkcji przewodnictwa Fot. Stanisław Olszewski

  11 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się IV międzynarodowa konferencja „Wkład inżynierów polskich w rozwój technologii i innowacyjności polepszający stan gospodarczy krajów Europy”.  

  Międzynarodowe spotkanie odbyło się z okazji 10-lecia Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT).
  Jako organizator tej konferencji wystąpiło Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich (STIP) na Litwie.
  Odbyło się też walne zebranie EFPSNT. Spotkanie stało się także okazją do uczczenia jubileuszu. EFPSNT łączy stowarzyszenia naukowo techniczne Francji, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i Litwy.

  Podstawowym celem federacji jest wspieranie integracji polonijnych środowisk naukowo-technicznych w krajach Unii Europejskiej oraz reprezentowanie wspólnych interesów polonijnych środowisk naukowo-technicznych wobec władz polskich, Unii Europejskiej, a także władz wszelkich organizacji międzynarodowych i pozarządowych, wspieranie współpracy z analogicznymi środowiskami w Europie i na świecie.
  Litwa kończąc roczny okres swego przewodnictwa w federacji, przekazała tę funkcję Wielkiej Brytanii. Wileńska konferencja zgromadziła kilkudziesięciu naukowców i przedsiębiorców (około 60 osób).

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Dla nas to wielki zaszczyt, że występujemy jako organizatorzy tak ważnej imprezy międzynarodowej. Jest to także okazja, by pokazać miasto, zapoznać z miejscowymi organizacjami polonijnymi” – powitał gości Robert Niewiadomski, prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie i najmłodszy wśród przewodniczących Europejskiej Federacji Polskich Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

  „Podobne konferencje przyciągają przedstawicieli biznesu, ponieważ chcą zapoznać się z działalnością stowarzyszeń inżynieryjnych. Inżynierowie często są  przedstawicielami dużych firm, korporacji, więc nawiązywane są kontakty biznesowe” – dodał prezes STIP na Litwie.

  Uczestnicy zaprezentowali referaty, w których poruszono wiele istotnych zagadnień — na przykład, temat ochrony środowiska, o wpływie zmian klimatycznych na nasze życie. Mówiono o alternatywach aktywnego wykorzystywania kopalin użytecznych. O innowacjach, które są, niestety, bardzo kosztowne, dlatego bardzo rzadko stosowane w praktyce.

  „Wiele inżynierów ze stowarzyszeń zagranicznych oraz Litwy aktywnie współpracuje z różnego rodzaju placówkami, oraz uniwersytetami.
  W taki sposób łączy się ze sobą nauka i działalność inżynieryjna. Takie spotkania bywają bardzo owocne w perspektywie. Ważnym momentem obecnej konferencji jest to, że złożyliśmy apel do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz premiera Ewy Kopacz o nadaniu Muzeum Nauki i Techniki w Warszawie rangi narodowego muzeum. Wówczas działalność tej placówki będzie finansowana z budżetu państwa” — podzielił się swymi wrażeniami z „Kurierem” prof. Bogusław Grużewski.

  Janusz Ptak, sekretarz generalny EFPSNT, Bogusław Grużewski prof. UW oraz Henryk Malewski, prezes SNPL podczas konferencji Fot. Stanisław Olszewski
  Janusz Ptak, sekretarz generalny EFPSNT, Bogusław Grużewski prof. UW oraz Henryk Malewski, prezes SNPL podczas konferencji Fot. Stanisław Olszewski

  „W czasie dyskusji, podczas podsumowania wyników konferencji powstała kwestia apelu. Został przygotowany, odczytany, uzgodniony apel, który podpisali przedstawiciele pięciu związków inżynierów i naukowców z Austrii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Litwy. Tym gestem pokazaliśmy, że Polonia stara się i troszczy się o los podobnych obiektów w Polsce”.

  Jeszcze jedno ważne wydarzenie miało miejsce podczas konferencji międzynarodowej.
  Opowiedział o nim w wywiadzie „Kurierowi” fizyk, prof. dr hab. Romuald Brazis:
  „Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) zostało przyjęte do Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Jest to pewnego rodzaju fenomenem, ponieważ jesteśmy pierwszą naukową organizacją, która w tej federacji  znalazła się. Dotychczas byli tu inżynierowie i technicy.

  Jesteśmy pierwszym krajem, którego dwie organizacje należą do federacji. To jest wielki sukces dla naukowców Polaków Litwy, ponieważ w taki sposób wypływają na poziom międzynarodowy.
  Takie spotkania — to wielka perspektywa współpracy międzynarodowej, pozyskanie inwestycji na realizację nowych projektów”.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Zygmunt Sierakowski i Apolonia Dalewska – miłość od pierwszego wejrzenia

  Po upadku powstania styczniowego nastała narodowa żałoba, rozpoczęły się represje, zsyłki na Sybir, kaźnie. W Wilnie ciała skazanych przewożono na zbocze góry Giedymina, gdzie potajemnie grzebano. Obrączka z wygrawerowanym napisem Miejsce to spowiło zapomnienie, które zapewne trwałoby nadal, gdyby nie postępująca...

  Rozwój Wilna w latach międzywojennych — otwarcie domu towarowego Braci Jabłkowskich

  W okresie międzywojennym ulica ta, obecnie nosząca imię Giedymina, ciągnęła się od katedry do mostu Zwierzynieckiego. Mieściły się tu ważniejsze gmachy publiczne: Bank Polski, Bank Prywatny Handlowy i Bank Ziemski, Kasyno Oficerskie, dom towarowy Braci Jabłkowskich, hotel George’a, gmach...

  Z czym kojarzy się Wilno? Wystawa upominków w stołecznym muzeum

  Nowa wystawa, na którą zaprasza Muzeum Wilna, poświęcona jest upominkom. — Souvenir w tłumaczeniu z francuskiego znaczy wspomnienie, pamiątkę. W ekspozycji znalazły się pamiątki, czyli upominki nawiązujące do tematyki wileńskiej. Zostały w rożnych okresach nabyte w naszym mieście przez różnych...

  Na Litwie przybywa mieszkańców

  Jak podaje Departament Statystyki w 1992 r. odnotowano maksymalną liczbę mieszkańców kraju — 3 706 299. Do listopada 2021 r. liczba ludności spadła o 25,05 proc., czyli o 928 308 osób — tyle co stanowi obecną liczbę mieszkańców Wilna i Kowna...