Posiedzenie Rady – szybko i sprawnie

W dniu 31 października odbyło się posiedzenie rady Samorządu rejonu wileńskiego. Do porządku obrad wciągnięto aż 69 projektów uchwał. Poszczególne omawiane pytania były związane ze świadczonymi w rejonie wileńskim różnymi usługami, taryfami i cenami, przeliczanymi z lita na euro.

Najpierw Rada omówiła i zatwierdziła redystrybucję asygnacji budżetowych rejonu wileńskiego r. 2014, przeznaczonych na samodzielne funkcje, które utraciwszy desygnację, będą wykorzystywane racjonalnie i ukierunkowanie i stworzą możliwość w terminie rozliczyć się za konieczne prace i usługi.

Radosne jest to, że zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Podatkowej w tym roku Samorząd rejonu wileńskiego zgodnie z liczbą nabytych świadectw przedsiębiorczości ze wszystkich 60 samorządów Litwy zajął 7. miejsce, w zależności od kwoty należnej – 1. miejsce wśród samorządów rejonowych. To warunkuje wzrost liczby nowych miejsc pracy. Na posiedzeniu Rady zatwierdzono ustalone stawki podatku dochodowego i ulgi dla mieszkańców przy nabywaniu licencji gospodarczych na terytorium Samorządu rejonu wileńskiego w r. 2015.

Radni jednogłośnie postanowili przekazać należący do Samorządu długoterminowy majątek Szkołom Średnim w Bujwidzach i Ławaryszkach, gimnazjum ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, żłobkom- przedszkolom w Mejszagole i Pogirach do użytkowania i dysponowania nim, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania instytucji edukacyjnych.
Również jednogłośnie zaakceptowano przekazanie długoterminowego majątku gimnazjom w Awiżeniach, Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu i Pogirach, a także Szkole Średniej w Rukojniach, co pozwoli w przyszłości planować nowe projekty, realizowane ze środków UE.

Jednomyślnego poparcia radnych doczekały się również projekty uchwał, przedstawione przez Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego w sprawie pięciu działek, znajdujących się w m. Niemenczyn (2), Pogirach (2) i gminie Rudomino, i sformowaniu ich na potrzeby społeczne. W m. Niemenczyn planuje się budowę strefy rekreacyjno-turystycznej oraz targowiska, w gminie Pogiry – dwa place zabaw dla dzieci, a w gminie Rudomino na przeznaczonej na potrzeby publiczne działce planuje się urządzenie cmentarza.

Po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do lokalnej grupy rybołówstwa, zdecydowano oddelegować zastępcę dyrektora Administracji Samorządu rejonu wileńskiego Roberta Komarowskiego.