Więcej

  Posiedzenie Rady – szybko i sprawnie

  Czytaj również...

  W dniu 31 października odbyło się posiedzenie rady Samorządu rejonu wileńskiego. Do porządku obrad wciągnięto aż 69 projektów uchwał. Poszczególne omawiane pytania były związane ze świadczonymi w rejonie wileńskim różnymi usługami, taryfami i cenami, przeliczanymi z lita na euro.

  Najpierw Rada omówiła i zatwierdziła redystrybucję asygnacji budżetowych rejonu wileńskiego r. 2014, przeznaczonych na samodzielne funkcje, które utraciwszy desygnację, będą wykorzystywane racjonalnie i ukierunkowanie i stworzą możliwość w terminie rozliczyć się za konieczne prace i usługi.

  Radosne jest to, że zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Podatkowej w tym roku Samorząd rejonu wileńskiego zgodnie z liczbą nabytych świadectw przedsiębiorczości ze wszystkich 60 samorządów Litwy zajął 7. miejsce, w zależności od kwoty należnej – 1. miejsce wśród samorządów rejonowych. To warunkuje wzrost liczby nowych miejsc pracy. Na posiedzeniu Rady zatwierdzono ustalone stawki podatku dochodowego i ulgi dla mieszkańców przy nabywaniu licencji gospodarczych na terytorium Samorządu rejonu wileńskiego w r. 2015.

  Radni jednogłośnie postanowili przekazać należący do Samorządu długoterminowy majątek Szkołom Średnim w Bujwidzach i Ławaryszkach, gimnazjum ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, żłobkom- przedszkolom w Mejszagole i Pogirach do użytkowania i dysponowania nim, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania instytucji edukacyjnych.
  Również jednogłośnie zaakceptowano przekazanie długoterminowego majątku gimnazjom w Awiżeniach, Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu i Pogirach, a także Szkole Średniej w Rukojniach, co pozwoli w przyszłości planować nowe projekty, realizowane ze środków UE.

  Jednomyślnego poparcia radnych doczekały się również projekty uchwał, przedstawione przez Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego w sprawie pięciu działek, znajdujących się w m. Niemenczyn (2), Pogirach (2) i gminie Rudomino, i sformowaniu ich na potrzeby społeczne. W m. Niemenczyn planuje się budowę strefy rekreacyjno-turystycznej oraz targowiska, w gminie Pogiry – dwa place zabaw dla dzieci, a w gminie Rudomino na przeznaczonej na potrzeby publiczne działce planuje się urządzenie cmentarza.

  Po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do lokalnej grupy rybołówstwa, zdecydowano oddelegować zastępcę dyrektora Administracji Samorządu rejonu wileńskiego Roberta Komarowskiego.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...