Więcej

  Usługi administracyjne samorządów będą świadczone również drogą elektroniczną

  Czytaj również...

  do tekstu uslugi administracyjne27 maja 2015 r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zaprezentowano jeden z największych i najbardziej skomplikowanych tego typu projektów na Litwie – projekt „Przeniesienie scentralizowanych usług samorządowych do przestrzeni elektronicznej”.

  Zgromadzonych podczas prezentacji zapoznano z usługami, przeniesionymi do przestrzeni elektronicznej, zaprezentowano im korzyści projektu dla samorządów, mieszkańców i przedsiębiorstw, zademonstrowano możliwości korzystania z usług elektronicznych, omówiono realizowane na Litwie inne projekty innowacyjne, a podczas dyskusji odpowiedziano na wszystkie pytania, powstałe u uczestników.

  W imprezie wzięli udział specjaliści Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, przedstawiciele gmin rejonu wileńskiego i najbardziej aktywni mieszkańcy i przedsiębiorcy rejonu wileńskiego.

  Cel przedstawionego projektu – przenieść do przestrzeni elektronicznej usługi, administrowane przez urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa, świadczone dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Aby osiągnąć ten cel, do przestrzeni elektronicznej przenosi się usługi, świadczone przez instytucje i urzędy 65 samorządów.

  Rezultaty projektu stworzą warunki do propagowania korzystania z elektronicznych usług administracyjnych, zapewnienia wygodnego i łatwo osiągalnego dostępu do nich mieszkańcom, przedsiębiorcom i obywatelom państw zagranicznych, pozwolą skrócić czas świadczenia usług administracyjnych, zezwolą na łatwe i szybkie pozyskanie niezbędnych usług, na zwiększenie przejrzystości działalności i efektywności instytucji i spółek samorządowych (np.: Aby zarejestrować gospodarstwo rolne w Rejestrze gospodarstw rolnych nie trzeba będzie udawać się do samorządu, samemu dostarczać lub zbierać określone dokumenty (podanie, dokumenty potwierdzające podanie wnioskodawcy lub jego partnera (partnerów), świadczące o przygotowaniu zawodowym do gospodarowania, kopie, numery katastralne gruntów rolnych, zarządzanych na zasadzie własności i (lub) wynajmu lub korzystania z obszarów gruntów na innych zasadach, jeśli do korzyści rejestrowanego gospodarstwa są wliczane również grunty rolne współwłaścicieli; kopie dokumentu tożsamości wnioskodawcy, kwitów potwierdzających przelew płatności (wyciąg z konta) z pieczęcią banku lub kwity uiszczonych opłat państwowych za zaświadczenie o rejestracji), powtórnie udawać się do samorządu, by okazać dane brakujące po wystawieniu i zatwierdzeniu świadectwa, udawać się w celu jego odebrania. Usług i mieszkańcy będą mogli zarezerwować naciśnięciem kilku klawiszy komputera bez wychodzenia z domu lub nie ruszając się z miejsca pracy).

  Po realizacji projektu drogą elektroniczną będzie można dostarczyć potwierdzenie o zamówieniu usług oraz inne wymagane dokumenty za pomocą formularza zamówienia przez www.epaslaugos.lt. Co więcej, stworzone środki technologiczne umożliwią pracownikom samorządu otrzymać niezbędne informacje z innych systemów informacyjnych państwa i rejestrów (np. IP Centrum Rejestrów, SODRY i t. p.) sposób zautomatyzowany, za pomocą współdziałania zasobów informacji i Platformy (VIISP), toteż pracownicy samorządu będą musieli dokonać mniejszej ilości sprawdzenia danych, a mieszkańcy i przedstawiciele firm będą musieli przedstawić mniej danych. Wspomniane zmiany pozwolą zmniejszyć czas świadczenia i otrzymania usług, prawdopodobieństwo błędów i koszty finansowe.
  Projekt „Przeniesienie scentralizowanych usług samorządowych do przestrzeni elektronicznej” jest realizowany i finansowany w ramach 3. Priorytetu „Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich”, środka nr VP2-3.1-ISDC-08-V „Usługi elektroniczne władz samorządowych”.

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...