Usługi administracyjne samorządów będą świadczone również drogą elektroniczną

do tekstu uslugi administracyjne27 maja 2015 r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zaprezentowano jeden z największych i najbardziej skomplikowanych tego typu projektów na Litwie – projekt „Przeniesienie scentralizowanych usług samorządowych do przestrzeni elektronicznej”.

Zgromadzonych podczas prezentacji zapoznano z usługami, przeniesionymi do przestrzeni elektronicznej, zaprezentowano im korzyści projektu dla samorządów, mieszkańców i przedsiębiorstw, zademonstrowano możliwości korzystania z usług elektronicznych, omówiono realizowane na Litwie inne projekty innowacyjne, a podczas dyskusji odpowiedziano na wszystkie pytania, powstałe u uczestników.

W imprezie wzięli udział specjaliści Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, przedstawiciele gmin rejonu wileńskiego i najbardziej aktywni mieszkańcy i przedsiębiorcy rejonu wileńskiego.

Cel przedstawionego projektu – przenieść do przestrzeni elektronicznej usługi, administrowane przez urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa, świadczone dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Aby osiągnąć ten cel, do przestrzeni elektronicznej przenosi się usługi, świadczone przez instytucje i urzędy 65 samorządów.

Rezultaty projektu stworzą warunki do propagowania korzystania z elektronicznych usług administracyjnych, zapewnienia wygodnego i łatwo osiągalnego dostępu do nich mieszkańcom, przedsiębiorcom i obywatelom państw zagranicznych, pozwolą skrócić czas świadczenia usług administracyjnych, zezwolą na łatwe i szybkie pozyskanie niezbędnych usług, na zwiększenie przejrzystości działalności i efektywności instytucji i spółek samorządowych (np.: Aby zarejestrować gospodarstwo rolne w Rejestrze gospodarstw rolnych nie trzeba będzie udawać się do samorządu, samemu dostarczać lub zbierać określone dokumenty (podanie, dokumenty potwierdzające podanie wnioskodawcy lub jego partnera (partnerów), świadczące o przygotowaniu zawodowym do gospodarowania, kopie, numery katastralne gruntów rolnych, zarządzanych na zasadzie własności i (lub) wynajmu lub korzystania z obszarów gruntów na innych zasadach, jeśli do korzyści rejestrowanego gospodarstwa są wliczane również grunty rolne współwłaścicieli; kopie dokumentu tożsamości wnioskodawcy, kwitów potwierdzających przelew płatności (wyciąg z konta) z pieczęcią banku lub kwity uiszczonych opłat państwowych za zaświadczenie o rejestracji), powtórnie udawać się do samorządu, by okazać dane brakujące po wystawieniu i zatwierdzeniu świadectwa, udawać się w celu jego odebrania. Usług i mieszkańcy będą mogli zarezerwować naciśnięciem kilku klawiszy komputera bez wychodzenia z domu lub nie ruszając się z miejsca pracy).

Po realizacji projektu drogą elektroniczną będzie można dostarczyć potwierdzenie o zamówieniu usług oraz inne wymagane dokumenty za pomocą formularza zamówienia przez www.epaslaugos.lt. Co więcej, stworzone środki technologiczne umożliwią pracownikom samorządu otrzymać niezbędne informacje z innych systemów informacyjnych państwa i rejestrów (np. IP Centrum Rejestrów, SODRY i t. p.) sposób zautomatyzowany, za pomocą współdziałania zasobów informacji i Platformy (VIISP), toteż pracownicy samorządu będą musieli dokonać mniejszej ilości sprawdzenia danych, a mieszkańcy i przedstawiciele firm będą musieli przedstawić mniej danych. Wspomniane zmiany pozwolą zmniejszyć czas świadczenia i otrzymania usług, prawdopodobieństwo błędów i koszty finansowe.
Projekt „Przeniesienie scentralizowanych usług samorządowych do przestrzeni elektronicznej” jest realizowany i finansowany w ramach 3. Priorytetu „Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich”, środka nr VP2-3.1-ISDC-08-V „Usługi elektroniczne władz samorządowych”.