Więcej

  Spotkanie „Korony” i samorządu solecznickiego – ku wspólnym inwestycjom

  Czytaj również...

  Zdzisław Palewicz i Bernard Niewiadomski Fot. Marian Paluszkiewicz
  Zdzisław Palewicz i Bernard Niewiadomski Fot. Marian Paluszkiewicz

  Dyskusja przy okrągłym stole „Wzmacnianie sieci współpracy przedsiębiorców rejonu solecznickiego” odbyła się 30 czerwca, w auli samorządu rejonu solecznickiego.
  Z inicjatywą spotkania z kierownictwem samorządu wystąpiło Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. Z przedsiębiorcami Wilna, rejonu wileńskiego i solecznickiego spotkał się mer Zdzisław Palewicz oraz dyrektor administracji samorządu Józef Rybak.  

  Mer pokrótce scharakteryzował sytuację demograficzną, ekonomiczną, oświatową w rejonie. Rejon solecznicki jest jednym z 60 samorządów na Litwie, zajmuje ponad 2 proc. terytorium, zamieszkuje tutaj blisko 35 tys. ludności. Mimo niżu demograficznego rejon plasuje się pod względem liczby ludności powyżej średniej krajowej.

  – Śmiem twierdzić, że jest to rejon dobrze zagospodarowany, rozwijający się, piękny, posiadający niewątpliwe walory. Posiada własną specyfikę – posiada polską mniejszość narodową, która stanowi większość (80 proc.). Jednocześnie jest to rejon wielokulturowy, wielonarodowy, wielojęzyczny, gdzie się zachowuje tradycje i kulturę – jest to skrawek Kresów w dobrym znaczeniu tego słowa – powiedział mer Zdzisław Palewicz.

  Niewątpliwie mocną stronę rejonu stanowi rolnictwo.

  – Mamy dobre rolnictwo. Ziemia jest zagospodarowana, nie mamy już prawie odłogów. Mamy też dobre szkolnictwo, ponad połowa abiturientów kończy wyższe studia na uczelniach litewskich i zagranicznych, a przecież dobrze wykształcony młody człowiek tworzy dobrobyt rejonu – podkreślił Zdzisław Palewicz.

  Co prawda, w regionie brak większych inwestycji. Rejon zawsze był postrzegany jako zaplecze Wilna. Nisko urodzajne ziemie nie cieszyły dobrymi zbiorami, zaś filie wileńskich zakładów przemysłowych zostały zlikwidowane.

  – Regionalna polityka jest zadaniem rządu państwa – mówił mer. — Tutaj zaś ten region nigdy nie był postrzegany jako inwestycyjny przy różnych ideologiach i władzach. Niestety, większych inwestycji nie mamy, co wykorzystują politycy i oponenci. Liczymy na zmianę sposobu myślenia ekip rządzących.

  Większość mieszkańców rejonu pracuje w sektorze budżetu i dominuje tu drobna przedsiębiorczość, co przekłada się na niewysokie płace zarobkowe. Brak tu, podobnie jak w całym kraju, wykwalifikowanej kadry.
  – Ostatnio bezrobocie się zmniejszyło, ale brak dobrego inżyniera, lekarza, dziennikarza. Brak dobrej polityki ogólnokrajowej, by wykształcić ludzi o najbardziej potrzebnej kwalifikacji i zmotywować do pracy u siebie w kraju – mówił mer.

  Co robi samorząd w kierunku skutecznej polityki inwestycyjnej?

  – Możliwości samorządu są ograniczone, jednak nie ma tu barier biurokratycznych – zapewniał mer. – Maksymalnie szybkie jest wydawanie zezwoleń na budowę i licencji, obsługa klienta jest życzliwa. Również stosuje się ulgowa polityka podatkowa dla rolników.

  Administracja rejonu solecznickiego opracowała listę wolnych działek i nieużywanych budynków, które będą oferowane potencjalnym inwestorom.

  Donata Ašmankevičienė, kierowniczka wydziału inwestycji i planowania strategicznego samorządu przedstawiła osiągnięcia rejonu w zakresie zagospodarowania środków unijnych w latach 2007-2013. Zaznaczyła, że ogółem zainwestowano około 30 mln euro w projekty w dziedzinie ochrony socjalnej, zdrowia, transportu, infrastruktury, turystyki, sportu, energetyki, ochrony środowiska.

  Prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” Bernard Niewiadomski wystąpił z propozycją konsolidacji, inwestowania i dokonywania obopólnie korzystnych interesów.
  Wystąpiono z inicjatywą podpisania listu intencyjnego z samorządem rejonu solecznickiego, co pozwoli na ściślejszą współpracę na wyższym poziomie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Członek zarządu „Korony” Andrzej Łuksza przedstawił krótko zarys działalności Forum. Organizacja powstała w 2011 r. z inicjatywy przedsiębiorców pochodzenia polskiego na Litwie. Zrzesza małe i średnie firmy działające w sektorach handlu, produkcji i usług, które wspomagają się i wymieniają doświadczenie.

  – Nasza inicjatywa spotkania spotkała się z życzliwym przyjęciem wśród kierownictwa samorządu rejonu solecznickiego – mówił dla „Kuriera” prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” Bernard Niewiadomski. – Spodziewamy się współpracy, ale nie takiej populistycznej, lecz rzeczywistej, która pomoże nie tylko dla nas, ale też przyniesie wymierne korzyści dla miejscowych przedsiębiorców, a także dla samorządu rejonu solecznickiego.

  – Cieszę się, że doszło do tego spotkania i oceniam je bardzo pozytywnie. Poznaliśmy się od nowa. Członkowie „Korony” opowiedzieli o swoich biznesach, co podbudowuje, jest dobrym przykładem dla naszych przedsiębiorców. Nasi przedsiębiorcy zobaczyli przykład wspólnotowego działania. Jako mer jestem zainteresowany, żeby ludzie, którzy tu mieszkają i pracują byli dobrze zorganizowani, gdyż w stowarzyszeniu ludzie stają się bardziej aktywni, ich propozycje, pomysły są bardziej przemyślane i uargumentowane, co z kolei pozwala władzy lokalnej na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów. Rejon potrzebuje inwestycji. Mam nadzieję, że nasi przedsiębiorcy dołączą się do „Korony”, że spotkania będą częstsze, a wymiana informacji zaowocuje tworzeniem nowych miejsc pracy dla naszych ludzi – mówił mer Zdzisław Palewicz.

   Print
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatroszczmy się o swoje zdrowie już teraz

  Dokąd na badanie Na Litwie istnieje pięć nieodpłatnych programów zapobiegania chorobom, których koszty są refundowane przez Kasy Chorych z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby skorzystać z badań profilaktycznych, należy najpierw skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który oceni stan zdrowia i...

  Prezydent wręczył odznaczenie państwowe dla Adama Błaszkiewicza

  — Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla społeczności polskiej, która pracuje u podstaw. To nagroda dla moich współpracowników, z którymi społecznie działamy, czy to w harcerstwie, czy w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą. A że padło na mnie,...

  Matura 2025. Czego się spodziewać?

  Minister oświaty Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, która przedstawiła cel konferencji, przyznała, że w tym roku egzaminy pośrednie zakończyły się fiaskiem, ale wyraziła zadowolenie, że już w krótkim okresie urzędowania udało się znaleźć kompromisy. Uwzględniono życzenia i uwagi Wiceminister Ignas Gaižiūnas, który przedstawił nowy...

  W stulecie Święta Pieśni na Litwie zaprezentowały się również polskie zespoły

  Według obliczeń organizatorów w rozśpiewanym i roztańczonym festiwalu wzięło udział 37 tys. artystów, w tym ponad 2 tys. z zagranicy z 14 krajów świata. Zaprezentowali się oni podczas 14 wydarzeń. Do udziału w litewskim Święcie Pieśni zostały zaproszone również...