Więcej

  Spotkanie „Korony” i samorządu solecznickiego – ku wspólnym inwestycjom

  Czytaj również...

  Zdzisław Palewicz i Bernard Niewiadomski Fot. Marian Paluszkiewicz
  Zdzisław Palewicz i Bernard Niewiadomski Fot. Marian Paluszkiewicz

  Dyskusja przy okrągłym stole „Wzmacnianie sieci współpracy przedsiębiorców rejonu solecznickiego” odbyła się 30 czerwca, w auli samorządu rejonu solecznickiego.
  Z inicjatywą spotkania z kierownictwem samorządu wystąpiło Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. Z przedsiębiorcami Wilna, rejonu wileńskiego i solecznickiego spotkał się mer Zdzisław Palewicz oraz dyrektor administracji samorządu Józef Rybak.  

  Mer pokrótce scharakteryzował sytuację demograficzną, ekonomiczną, oświatową w rejonie. Rejon solecznicki jest jednym z 60 samorządów na Litwie, zajmuje ponad 2 proc. terytorium, zamieszkuje tutaj blisko 35 tys. ludności. Mimo niżu demograficznego rejon plasuje się pod względem liczby ludności powyżej średniej krajowej.

  – Śmiem twierdzić, że jest to rejon dobrze zagospodarowany, rozwijający się, piękny, posiadający niewątpliwe walory. Posiada własną specyfikę – posiada polską mniejszość narodową, która stanowi większość (80 proc.). Jednocześnie jest to rejon wielokulturowy, wielonarodowy, wielojęzyczny, gdzie się zachowuje tradycje i kulturę – jest to skrawek Kresów w dobrym znaczeniu tego słowa – powiedział mer Zdzisław Palewicz.

  Niewątpliwie mocną stronę rejonu stanowi rolnictwo.

  – Mamy dobre rolnictwo. Ziemia jest zagospodarowana, nie mamy już prawie odłogów. Mamy też dobre szkolnictwo, ponad połowa abiturientów kończy wyższe studia na uczelniach litewskich i zagranicznych, a przecież dobrze wykształcony młody człowiek tworzy dobrobyt rejonu – podkreślił Zdzisław Palewicz.

  Co prawda, w regionie brak większych inwestycji. Rejon zawsze był postrzegany jako zaplecze Wilna. Nisko urodzajne ziemie nie cieszyły dobrymi zbiorami, zaś filie wileńskich zakładów przemysłowych zostały zlikwidowane.

  – Regionalna polityka jest zadaniem rządu państwa – mówił mer. — Tutaj zaś ten region nigdy nie był postrzegany jako inwestycyjny przy różnych ideologiach i władzach. Niestety, większych inwestycji nie mamy, co wykorzystują politycy i oponenci. Liczymy na zmianę sposobu myślenia ekip rządzących.

  Większość mieszkańców rejonu pracuje w sektorze budżetu i dominuje tu drobna przedsiębiorczość, co przekłada się na niewysokie płace zarobkowe. Brak tu, podobnie jak w całym kraju, wykwalifikowanej kadry.
  – Ostatnio bezrobocie się zmniejszyło, ale brak dobrego inżyniera, lekarza, dziennikarza. Brak dobrej polityki ogólnokrajowej, by wykształcić ludzi o najbardziej potrzebnej kwalifikacji i zmotywować do pracy u siebie w kraju – mówił mer.

  Co robi samorząd w kierunku skutecznej polityki inwestycyjnej?

  – Możliwości samorządu są ograniczone, jednak nie ma tu barier biurokratycznych – zapewniał mer. – Maksymalnie szybkie jest wydawanie zezwoleń na budowę i licencji, obsługa klienta jest życzliwa. Również stosuje się ulgowa polityka podatkowa dla rolników.

  Administracja rejonu solecznickiego opracowała listę wolnych działek i nieużywanych budynków, które będą oferowane potencjalnym inwestorom.

  Donata Ašmankevičienė, kierowniczka wydziału inwestycji i planowania strategicznego samorządu przedstawiła osiągnięcia rejonu w zakresie zagospodarowania środków unijnych w latach 2007-2013. Zaznaczyła, że ogółem zainwestowano około 30 mln euro w projekty w dziedzinie ochrony socjalnej, zdrowia, transportu, infrastruktury, turystyki, sportu, energetyki, ochrony środowiska.

  Prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” Bernard Niewiadomski wystąpił z propozycją konsolidacji, inwestowania i dokonywania obopólnie korzystnych interesów.
  Wystąpiono z inicjatywą podpisania listu intencyjnego z samorządem rejonu solecznickiego, co pozwoli na ściślejszą współpracę na wyższym poziomie.

  Członek zarządu „Korony” Andrzej Łuksza przedstawił krótko zarys działalności Forum. Organizacja powstała w 2011 r. z inicjatywy przedsiębiorców pochodzenia polskiego na Litwie. Zrzesza małe i średnie firmy działające w sektorach handlu, produkcji i usług, które wspomagają się i wymieniają doświadczenie.

  – Nasza inicjatywa spotkania spotkała się z życzliwym przyjęciem wśród kierownictwa samorządu rejonu solecznickiego – mówił dla „Kuriera” prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” Bernard Niewiadomski. – Spodziewamy się współpracy, ale nie takiej populistycznej, lecz rzeczywistej, która pomoże nie tylko dla nas, ale też przyniesie wymierne korzyści dla miejscowych przedsiębiorców, a także dla samorządu rejonu solecznickiego.

  – Cieszę się, że doszło do tego spotkania i oceniam je bardzo pozytywnie. Poznaliśmy się od nowa. Członkowie „Korony” opowiedzieli o swoich biznesach, co podbudowuje, jest dobrym przykładem dla naszych przedsiębiorców. Nasi przedsiębiorcy zobaczyli przykład wspólnotowego działania. Jako mer jestem zainteresowany, żeby ludzie, którzy tu mieszkają i pracują byli dobrze zorganizowani, gdyż w stowarzyszeniu ludzie stają się bardziej aktywni, ich propozycje, pomysły są bardziej przemyślane i uargumentowane, co z kolei pozwala władzy lokalnej na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów. Rejon potrzebuje inwestycji. Mam nadzieję, że nasi przedsiębiorcy dołączą się do „Korony”, że spotkania będą częstsze, a wymiana informacji zaowocuje tworzeniem nowych miejsc pracy dla naszych ludzi – mówił mer Zdzisław Palewicz.

   Print

  Więcej od autora

  Przeciwciała w mleku matki wpływają na odporność niemowląt

  „Zawarte w mleku matki przeciwciała klasy IgG przedostają się podczas karmienia piersią do organizmu dziecka i chronią je przed zakażeniami jelitowymi” — informuje pismo „Science Immunology”. Jak wykazały wcześniejsze prace, mleko matki dostarcza noworodkom niezbędnych składników odżywczych, a przeciwciała matek...

  Tempo zachorowania na czerniaka cały czas rośnie

  „W Polsce wykrywa się około 3,5 tys. nowych przypadków czerniaka rocznie, a tempo zachorowania na niego cały czas rośnie. W Polsce z powodu czerniaka umiera 1 na 3 chorych. Aby temu zapobiec, warto regularnie się badać” — przypomina NFZ. Czerniak...

  Danuta Kamilewicz-Rucińska: Bo naród szkołą stoi

  Współczesna możliwość kształcenia się dzieci na Litwie w ojczystym języku polskim jest zasługą nauczycieli, którzy w trudnych latach powojennych podjęli trud kształcenia, a później wychowania i nauczania dzieci z polskich rodzin – mówi Danuta Kamilewicz-Rucińska, doktor nauk pedagogicznych, a...

  Pod skrzydłami anioła. Pierwsze polskie katolickie przedszkole na Litwie

  Wyróżnia nas to, że jesteśmy przedszkolem, które na pierwszym miejscu stawia wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich, jak również narodowościowych. Nie wychowujemy w przekonaniu o wyższości, ale w poszanowaniu dla innego człowieka – mówi s. Olga Czepukojć. W Wilnie działalność rozpoczęło...