Więcej

  Informacja o opłatach lokalnych za zbieranie odpadów komunalnych u właścicieli i zmianie rozmiarów gospodarowania odpadami

  Czytaj również...

  Opłaty lokalne za zbieranie odpadów komunalnych u posiadaczy odpadów i gospodarowanie odpadami na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego wprowadzono od 1 maja 2012 r. Od chwili ich wprowadzenia znacznie zmniejszyła się ilość wyrzucanych odpadów, stało się czystsze środowisko naturalne.

  Mieszkańcom i spółkom stworzono możliwość korzystania z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego organizację i funkcjonowanie zlecono Samorządowi Rejonu Wileńskiego zgodnie z Ustawą Republiki Litewskiej o Gospodarowaniu Odpadami.
  Część 2. artykułu 30-2 Ustawy o Gospodarowaniu Odpadami stanowi, że cena usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi musi być uzasadniona cenami kosztów, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia 2014 r. na mocy uchwały Centrum Gospodarowania Odpadami Okręgu Wileńskiego znacznie zdrożało przyjęcie mieszanych odpadów komunalnych na regionalnym wysypisku w Kazakiszkach. Dla Samorządu Rejonu Wileńskiego taryfa wzrosła o 80 proc. Niemniej jednak, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostały zwiększone, Samorząd pokrywał zwiększone koszty przyjęcia odpadów na wysypisko.

  Wzrosły również ilości zbieranych mieszanych odpadów komunalnych, w 2014 roku zebrano o 8 procent więcej odpadów w porównaniu z rokiem 2013. Rozmiary opłat w ciągu ostatnich 3 lat nie zmieniały się, chociaż wzrosły opłaty wjazdowe na wysypisko, zmieniły się ilości odpadów, zwiększyły się wydatki za gospodarowanie.
  Oceniwszy istniejące normy nagromadzenia odpadów oraz rzeczywiste koszty gospodarowania odpadami, w celu zapewnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zostały zmienione rozmiary opłat lokalnych za zbieranie odpadów komunalnych u posiadaczy odpadów i ilości odpadów (Uchwała Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3 -286 z dnia 26 czerwca 2015 roku ,,W sprawie zmian uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-z dnia 28 lutego 2013 roku ,,W sprawie opłat lokalnych za zbieranie odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i zatwierdzeniu regulaminu gospodarowania odpadami Samorządu Rejonu Wileńskiego”).

  Informujemy również, że Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego 26 czerwca 2015 roku Uchwałą nr T3-287 zatwierdziła opis ulg i lokalnych opłat za zbieranie odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i gospodarowania odpadami, w którym przewidziała końcową listę przypadków, kiedy dla lokalnych podatników mogą być przyznane ulgi w opłatach lokalnych.

  Więcej od autora

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...

  Rejon wileński zaprasza do odnowionego parku w Pikieliszkach

  Służby uporządkowały brzeg jeziora, ścieżki dla pieszych, tereny rekreacyjne i inne strefy funkcjonalne, z których już mogą korzystać mieszkańcy i goście. W celu zachowania unikalnych właściwości obiektu dziedzictwa kulturowego i powstrzymania degradacji krajobrazu na terenie dworu w Pikieliszkach wdrożono...

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...