Rada zatwierdziła nowy regulamin działalności

Radni jednogłośnie postanowili zwiększyć dochody i dotacje tegorocznego budżetu
Radni jednogłośnie postanowili zwiększyć dochody i dotacje tegorocznego budżetu

W ostatni dzień lipca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, na które pod obrady zgłoszono 48 pytań.

Przed rozpoczęciem posiedzenia, przewodniczący wicemer Czesław Olszewki zgromadzonym przypomniał ważne i bolesne wydarzenie, która miało miejsce dokładnie 24 lata temu w rejonie wileńskim – tragedię na punkcie kontroli granicznej w Miednikach. Z tej okazji członkowie Rady minutą ciszy uczcili pamięć siedmiu posterunkowych Litwy, którzy oddali swoje życie za wolność ojczyzny.
Na posiedzeniu członkowie Rady jednogłośnie zgodzili się zwiększyć dochody i asygnacje budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego 2015 roku. Przychody wsparcia finansowego Unii Europejskiej zwiększono o 144 789, 63 euro, a asygnacje na program konkurencyjności gospodarczej – o 144 789,63 euro. Uzyskane kompensacyjne środki pieniężne dla projektów inwestycyjnych stworzą możliwości rekonstrukcji placów zabaw w rejonie.

Tematem dyskusyjnym był projekt uchwały „O zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa samorządowego „Plan Rejonu Wileńskiego“, którą przewiduje się w najbliższym czasie tymczasowo wstrzymać działalność przedsiębiorstwa z powodu niewystarczającej ilości pracy, co powoduje straty finansowe. Jednakże decyzją większości, postanowienie, by wstrzymać pracę, dopóki będzie wystarczająco projektów dla zapewnienia opłacalnego działania przedsiębiorstwa, przyjęto. Założone w 2004 roku przedsiębiorstwo rejonu wileńskiego wykonywało zamówienia na usługi projektowe i inżynieryjne.

Na koniec okresu finansowania UE w latach 2007-2013 spadła ilość zamówień. Oczekuje się, że po uruchomieniu kolejnych środków finansowania spółka będzie działała na pełną moc.
Rada zaaprobowała propozycję przedłużenia na okres trzech lat umowy o użytkowaniu nieruchomości samorządowych z Wileńską Terytorialną Giełdą Pracy o eksploatacji lokali niemieszkalnych o powierzchni 34,05 m. kw., w których są obsługiwani poszukujący pracy a także pracodawcy miasta Niemenczyn, gminy Niemenczyn, Sużany, Bezdany, Bujwidze.
Jednogłośnie zaaprobowano propozycję przejęcia książek Biblioteki Narodowej Litwy, wśród których – katalog inkunabułów. Wartościowy majątek państwa zostanie przekazany prawem zaufania dla zarządzania, korzystania i rozporządzania do Centralnej Biblioteki Rejonu Wileńskiego.
Projekt uchwały „W sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego“ nie spełniał oczekiwań wszystkich członków Rady. Nowa wersja regulaminu ze zmianami, biorąc pod uwagę zmiany w Ustawie o Samorządzie oraz o inne akty prawne, doczekała się mnóstwa krytyki opozycji.
Pod koniec posiedzenia Rada została poinformowana o utworzeniu nowej frakcji socjaldemokratów, w której będzie pracowało trzech radnych.