Więcej

  Rada zatwierdziła nowy regulamin działalności

  Czytaj również...

  Radni jednogłośnie postanowili zwiększyć dochody i dotacje tegorocznego budżetu
  Radni jednogłośnie postanowili zwiększyć dochody i dotacje tegorocznego budżetu

  W ostatni dzień lipca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, na które pod obrady zgłoszono 48 pytań.

  Przed rozpoczęciem posiedzenia, przewodniczący wicemer Czesław Olszewki zgromadzonym przypomniał ważne i bolesne wydarzenie, która miało miejsce dokładnie 24 lata temu w rejonie wileńskim – tragedię na punkcie kontroli granicznej w Miednikach. Z tej okazji członkowie Rady minutą ciszy uczcili pamięć siedmiu posterunkowych Litwy, którzy oddali swoje życie za wolność ojczyzny.
  Na posiedzeniu członkowie Rady jednogłośnie zgodzili się zwiększyć dochody i asygnacje budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego 2015 roku. Przychody wsparcia finansowego Unii Europejskiej zwiększono o 144 789, 63 euro, a asygnacje na program konkurencyjności gospodarczej – o 144 789,63 euro. Uzyskane kompensacyjne środki pieniężne dla projektów inwestycyjnych stworzą możliwości rekonstrukcji placów zabaw w rejonie.

  Tematem dyskusyjnym był projekt uchwały „O zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa samorządowego „Plan Rejonu Wileńskiego“, którą przewiduje się w najbliższym czasie tymczasowo wstrzymać działalność przedsiębiorstwa z powodu niewystarczającej ilości pracy, co powoduje straty finansowe. Jednakże decyzją większości, postanowienie, by wstrzymać pracę, dopóki będzie wystarczająco projektów dla zapewnienia opłacalnego działania przedsiębiorstwa, przyjęto. Założone w 2004 roku przedsiębiorstwo rejonu wileńskiego wykonywało zamówienia na usługi projektowe i inżynieryjne.

  Na koniec okresu finansowania UE w latach 2007-2013 spadła ilość zamówień. Oczekuje się, że po uruchomieniu kolejnych środków finansowania spółka będzie działała na pełną moc.
  Rada zaaprobowała propozycję przedłużenia na okres trzech lat umowy o użytkowaniu nieruchomości samorządowych z Wileńską Terytorialną Giełdą Pracy o eksploatacji lokali niemieszkalnych o powierzchni 34,05 m. kw., w których są obsługiwani poszukujący pracy a także pracodawcy miasta Niemenczyn, gminy Niemenczyn, Sużany, Bezdany, Bujwidze.
  Jednogłośnie zaaprobowano propozycję przejęcia książek Biblioteki Narodowej Litwy, wśród których – katalog inkunabułów. Wartościowy majątek państwa zostanie przekazany prawem zaufania dla zarządzania, korzystania i rozporządzania do Centralnej Biblioteki Rejonu Wileńskiego.
  Projekt uchwały „W sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego“ nie spełniał oczekiwań wszystkich członków Rady. Nowa wersja regulaminu ze zmianami, biorąc pod uwagę zmiany w Ustawie o Samorządzie oraz o inne akty prawne, doczekała się mnóstwa krytyki opozycji.
  Pod koniec posiedzenia Rada została poinformowana o utworzeniu nowej frakcji socjaldemokratów, w której będzie pracowało trzech radnych.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...