Podziękowano dla wieloletnich pracowników samorządu

Wieloletnim pracownikom podziękowano za pracę dla dobra całego rejonu
Wieloletnim pracownikom podziękowano za pracę dla dobra całego rejonu

14 października w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyły się obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, w których udział wzięli władze, pracownicy administracji i gmin. Gości przywitała mer Maria Rekść. Mer dziękowała pracownikom za codzienną, ale nie zawsze widoczną dla każdego, odpowiedzialną i znaczącą pracę. Najpiękniejsze słowa wdzięczności skierowane zostały do pracowników, którzy wiele lat pracy poświęcili dla dobra rejonu wileńskiego. Jednym z najważniejszych punktów obchodów było wręczenie listów gratulacyjnych za wieloletnią, uczciwą i szczerą pracę dla 103 pracowników.  Pracownicy ci zostali również nagrodzeni premią o wielkości 300 euro.

Uczniowie szkół muzycznych swymi występami uświetnili uroczyste podziękowanie
Uczniowie szkół muzycznych swymi występami uświetnili uroczyste podziękowanie

W ramach uroczystości uczestnicy mieli okazję wysłuchać historii o początkach i rozwoju samorządności.  Podczas uroczystości koncertowali i dobry nastrój zgromadzonym darowali uczniowie szkół muzycznych w Rudominie, Pogirach i Niemenczynie.
Ponadto, 10 października, w dzień święta Dnia Samorządu Terytorialnego, administracja samorządu sprezentowała treściwą podróż do rejonu solecznickiego, gdzie odwiedzono Republikę Pawłowską, zamek w Narwiliszkach, Pałac Balińskich w Jaszunach, kościół w Turgielach i inne znane zabytki.