XXI ranking „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”

Co roku „Macierz Szkolna” w rankingu typuje najlepsze szkoły oraz najlepszych pedagogów Fot. Marian Paluszkiewicz

To już XXI edycja rankingu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” co roku klasyfikuje szkoły z polskim językiem nauczania na Wileńszczyźnie: gimnazja, szkoły średnie, szkoły podstawowe oraz typuje najlepsze placówki.

Osobno wyróżnia się i nagradza się najlepszych nauczycieli, których uczniowie osiągają najwyższe wyniki.

Przy ocenie pracy szkół i nauczycieli w rankingu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” brane są pod uwagę wyniki państwowych egzaminów maturalnych składanych przez maturzystów. Dotychczas były to oceny z języka litewskiego, matematyki, historii, języka obcego. W tym roku w celu otrzymania dokładniejszego obrazu szkoły polskiej na Litwie zastosowano swoiste novum: ranking uzupełniono o dodatkowe kryteria oceny, włączając również wyniki wszystkich egzaminów państwowych, w tym też z biologii, chemii, fizyki, technologii informacyjnych, geografii.

Jak mówił dla „Kuriera” Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, z 916 tegorocznych maturzystów na studia dostało się 651 osób, co stanowi 71,1 proc.
— Wynik ten jest o kilka procent mniejszy niż w ubiegłym roku – zaznaczył Józef Kwiatkowski. – Co jest charakterystyczne dla wyników tego roku, najlepiej maturzyści składali języki obce: angielski i rosyjski.

Pozycja nr 1 w rankingu to wyniki składania szkolnego egzaminu z języka ojczystego przez maturzystów szkół polskich, które są wliczane do ogólnej punktacji rankingu. Z ogólnej liczby maturzystów prawie 100 proc. uczniów ze szkół polskich podchodzi do składania tego egzaminu i pomyślnie zdaje sprawdzian wiedzy z języka ojczystego.
Rozliczenie uczniów z tej wiedzy występuje jedynie na poziomie szkolnym, na skutek czego wynik szkolnego egzaminu z języka polskiego nie jest uwzględniany przy rekrutacji na studia, choć jako jeden z języków europejskich język polski mógłby być przecież wprowadzony do szeregu egzaminów państwowych na maturze.

Ranking daje możliwość szerszego wglądu na kondycję szkoły polskiej, zauważenie słabszych i mocniejszych stron uczniów. Wyniki rankingu wykazały, że na skutek nieprzemyślanej reformy oświatowej słabo wypadli uczniowie na ujednoliconym państwowym egzaminie z języka litewskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o przedział 86-100 pkt. Jak wiadomo, to te właśnie wysokie punkty mają decydujące znaczenie przy rekrutacji na studia finansowane przez państwo.

Pozycja szkół w rankingu każdego roku się zmienia. Przykładowo, w tym roku wśród szkół Wilna na czele rankingu znalazło się Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.

— Bardzo dobre wskaźniki wśród szkół rejonu wileńskiego osiągnęło również Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, w solecznickim rejonie – tradycyjnie Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach – mówił Józef Kwiatkowski.
Ranking wyłonił również najlepszych nauczycieli.
Na uroczystym podsumowaniu konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie dzisiaj, 23 października, zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla specjalistów każdego przedmiotu, oraz zostaną uhonorowane najlepsze szkoły.

lentele 6lentele 5
Print