II Turniej Tańca Polskiego

turniej
Uczestnicy turnieju tańców polskich wystąpili w pięciu kategoriach wiekowych

W niedzielę, 29 listopada w Domie Kultury Polskiej w Wilnie odbył się II Turniej Tańca Polskiego w formie towarzyskiej „O Palmę Wileńszczyzny”. Głównym organizatorem turnieju był Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie na czele z dyrektorem Germanem Komarowskim.

Głównym celem turnieju było pielęgnowanie polskich tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego, podnoszenie popularności tańców polskich w społeczeństwie, rozbudzanie ambicji i potrzeby tańczenia tańców polskich, tworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
W tym roku do udziału w turnieju zgłosiło się 67 par – z Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”, Zespołów Pieśni i Tańca „Świtezianka” i „Wilenka”, Zespołu Tanecznego „Przyjaźń”, Zespołu Tańca Ludowego „Perła”, Zespołu Pieśni i Tańca „Grajewianie” z Polski, litewskiego Zespołu Ludowych Piosenek i Tańca „Aukštaitija”.
Liczba par, które zgłosiły się do turnieju, jest podobna do tej sprzed dwóch lat, kiedy po raz pierwszy był organizowany turniej w Niemenczynie. Zespoły są jednak inne. Cieszy, że po raz pierwszy w turnieju wziął udział litewski zespół, którego członkowie tańczą polskie tańce narodowe. To bardzo dobry sposób na promocję polskiej kultury wśród Litwinów.
Uczestnicy turnieju tańców polskich wystąpili w pięciu kategoriach wiekowych. Pierwsza i druga kategoria (7-9 oraz 10-12 lat) musiała zademonstrować swoje umiejętności tańczenia polki i krakowiaka. Trzecia grupa wiekowa (13-15 lat) tańczyła polkę, krakowiaka i oberka. Dwie najstarsze grupy (16-18 oraz 19-26 lat) zaprezentowały kunszt tancerski w krakowiaku, oberku, kujawiaku i mazurze.

Lauretami zostali:
I kategoria
1 miejsce – Tomaš Andruškevič ir Maria Katažyna Vierbiel
2 miejsce – Andžei Gedris ir Agneta Šilingaitė
3 miejsce – Danak Špakov ir Kornelija Bartkūtė
4 miejsce – Oliver Trofimov ir Aneta Chvojnicka
5 miejsce – Alfred Motuz ir Patrycja Salmonovič
6 miejsce – Adrian Ludoit ir Milena Stankevič
II kategoria
1 miejsce – Mantas Palažija ir Karina Adamovičiūtė
2 miejsce – Damian Chmelevski ir Greta Bagdevičiūtė
3 miejsce – Lukaš Augustovski ir Adriana Lysionok
4 miejsce – Dominik Maliuk ir Jurgita Butkevič
5 miejsce – Edvin Gunevič ir Karina Muravska
6 miejsce – Marcin Rusecki ir Ina Piščalova
7 miejsce – Daniel Aleks Marcinkievič ir Evelina Motuz
III kategoria
1 miejsce – Ernest Gulbicki ir Evelina Bortkevič
2 miejsce – David Pavlun ir Raminta Tomaševič
3 miejsce – Ernest Rimkevičius ir Justyna Jackevič
4 miejsce – Tomek Chmelevski ir Milita Fronska
5 miejsce – Daniel Grigorovič ir Kamila Radzevič
6 miejsce – Ernest Petkevičius ir Adriana Zarumna
IV kategoria
1 miejsce – Edgar Selezniov ir Eva Pšichodska
2 miejsce – Piotr Borhert ir Natalia Szycik
3 miejsce – Ernest Klapacki ir Mažena Balkovska
4 miejsce – Adam Tonder ir Magdalena Niecikowska
5 miejsce – Robert Gutowski ir Emilija Niedbała
6 miejsce – Filip Kozłowski ir Patrycja Wądołowska
V kategoria
1 miejsce – Tomaš Kirkevič ir Božena Čepulkovska
2 miejsce – Michał Lichota ir Sylwia Dąbrowska
3 miejsce – Ervin Mečkovski ir Eva Bartusevič