Więcej

  Kontynuuje się współpracę z partnerami z Białorusi

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego i Oszmiański Rejonowy Komitet Wykonawczy pomyślnie współpracuje od 2007 roku
  Samorząd Rejonu Wileńskiego i Oszmiański Rejonowy Komitet Wykonawczy pomyślnie współpracuje od 2007 roku

  15 marca w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościli przedstawiciele Oszmiańskiego (Białoruś) Rejonowego Komitetu Wykonawczego – zastępca naczelnika Komitetu Galina Liudkovskaja, dyrektor Oszmiańskiego Przedsiębiorstwa Mieszkań i Usług Komunalnych Siergiej Belenkov i jego zastępca Wiaczesław Jankovskij.

  Goście spotkali się z mer Marią Rekść, dyrektor administracji Lucyną Kotłowską, kierowniczką Wydziału Inwestycji Anną Matwiejko, st. specjalistką Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Grażyną Gołubowską.

  Podczas spotkania omówiono możliwości dwustronnej współpracy i realizacji projektów w ramach Programu Współpracy i Sąsiedztwa Transgranicznego Europejskiego Partnerstwa Łotwy, Litwy i Białorusi. Program ma na celu umocnienie spójności terytorialnej regionów przygranicznych, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, poprawę dobrobytu gospodarczego i społecznego oraz promowanie dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej. Podczas rozmowy akcentowano projekty w dziedzinie rozwoju ekologii, sportu, kultury i turystyki.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego i Oszmiański Rejonowy Komitet Wykonawczy pomyślnie współpracuje od 2007 roku. W latach 2012-2013 zrealizowano wspólny projekt „Dwa kraje – wspólna kultura i historia”. Projekt połączył rejony wileński i oszmiański w jeden szlak turystyczny „Szlaki historyczne Wyżyny Oszmiańskiej”, przedstawiający miejscowości pamiętające czasy Wielkiego Księstwa Litewskiego. W trakcie realizacji projektu w muzeum Wł. Syrokomli w Borejkowszczyźnie stworzono ekspozycję o życiu i działalności poety a także wirtualny szlak turystyczny pogranicza, wystawę fotografii trasy, założono stoiska informacyjne szlaku, urządzono terminal informacyjny. Opracowano publikacje turystyczne w językach litewskim, angielskim, rosyjskim, białoruskim i polskim.

   

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...