Kontynuuje się współpracę z partnerami z Białorusi

Samorząd Rejonu Wileńskiego i Oszmiański Rejonowy Komitet Wykonawczy pomyślnie współpracuje od 2007 roku
Samorząd Rejonu Wileńskiego i Oszmiański Rejonowy Komitet Wykonawczy pomyślnie współpracuje od 2007 roku

15 marca w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościli przedstawiciele Oszmiańskiego (Białoruś) Rejonowego Komitetu Wykonawczego – zastępca naczelnika Komitetu Galina Liudkovskaja, dyrektor Oszmiańskiego Przedsiębiorstwa Mieszkań i Usług Komunalnych Siergiej Belenkov i jego zastępca Wiaczesław Jankovskij.

Goście spotkali się z mer Marią Rekść, dyrektor administracji Lucyną Kotłowską, kierowniczką Wydziału Inwestycji Anną Matwiejko, st. specjalistką Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Grażyną Gołubowską.

Podczas spotkania omówiono możliwości dwustronnej współpracy i realizacji projektów w ramach Programu Współpracy i Sąsiedztwa Transgranicznego Europejskiego Partnerstwa Łotwy, Litwy i Białorusi. Program ma na celu umocnienie spójności terytorialnej regionów przygranicznych, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, poprawę dobrobytu gospodarczego i społecznego oraz promowanie dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej. Podczas rozmowy akcentowano projekty w dziedzinie rozwoju ekologii, sportu, kultury i turystyki.

Samorząd Rejonu Wileńskiego i Oszmiański Rejonowy Komitet Wykonawczy pomyślnie współpracuje od 2007 roku. W latach 2012-2013 zrealizowano wspólny projekt „Dwa kraje – wspólna kultura i historia”. Projekt połączył rejony wileński i oszmiański w jeden szlak turystyczny „Szlaki historyczne Wyżyny Oszmiańskiej”, przedstawiający miejscowości pamiętające czasy Wielkiego Księstwa Litewskiego. W trakcie realizacji projektu w muzeum Wł. Syrokomli w Borejkowszczyźnie stworzono ekspozycję o życiu i działalności poety a także wirtualny szlak turystyczny pogranicza, wystawę fotografii trasy, założono stoiska informacyjne szlaku, urządzono terminal informacyjny. Opracowano publikacje turystyczne w językach litewskim, angielskim, rosyjskim, białoruskim i polskim.