Więcej

  Granica, która nie dzieli, a łączy

  Czytaj również...

  Spotkania opłatkowe z Polakami zza wschodniej granicy stały się tradycją Fot.vrsa.lt

  Z okazji zbliżających się najpiękniejszych świąt w roku, w celu realizacji pięknego projektu Węgorzewo (Polska) zgromadziło przedstawicieli krajów partnerskich, którzy stali się dowodem, że żadne granice terytorialne nie są w stanie przesłonić poczucia jedności, lecz przeciwnie – łączą w celu zrozumienia, wspólnych celów i partnerstwa.

  Na zaproszenie Koła Wspólnoty Polskiej w Węgorzewie delegacja z rejonu wileńskiego brała udział w dwuczęściowym projekcie, który miał miejsce w Węgorzewie w dniach 15-18 grudnia.
  Szkolenie kierowników instytucji oświatowych były pierwszą częścią projektu. W zorganizowanych 15-16 grudnia szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele z polskojęzycznych instytucji edukacyjnych Białorusi, Litwy, Łotwy i Rosji i przedstawiciele placówek oświatowych z Niemenczyna. Uczestnicy zaczerpnęli sporo wiedzy na temat, jak efektywnie zarządzać szkołą i jak w nowoczesnym społeczeństwie stworzyć i wdrożyć skuteczną strategię nauki (uczenia się). Odbywały się również zajęcia produkcji zabawek świątecznych, w czasie których zostały przypomniane tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia.

  Druga część projektu to piękna impreza „Tradycyjna, Polska, Rodzinna Wigilia”, realizowana 17-18 grudnia, mająca na celu kontynuowanie i promowanie tradycyjnych świątecznych wartości duchowych. Impreza zgromadziła uczestników i gości z Polski, Łotwy, Rosji, Uzbekistanu, Kazachstanu i Litwy. Na uroczystości przybyła senator Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kopiczko, wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski, starosta Powiatu Giżyckiego Wacław Strażewicz, burmistrz miasta Węgorzewo Krzysztof Piwowarczyk i starosta Powiatu Węgorzewskiego Halina Faj. W imprezie brała udział również delegacja z rejonu wileńskiego: mer Maria Rekść, zastępca dyrektora administracji Danuta Narbut, p.o. Wydziału Stosunków Publicznych i Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, wójt gminy Niemenczyn Edward Puncewicz i dyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny Algimant Baniewicz.

  Świąteczna impreza rozpoczęła się od mszy św. w kościele św. św. Piotra i Pawła w Węgorzewie, podczas której modlono się za gości i uczestników projektu, za przekazywanie głębokich tradycji młodszemu pokoleniu. Celebrujący mszę ksiądz proboszcz Klemens Litwin i ks. Grzegorz Kunko przypomnieli zgromadzonym fakty historyczne na temat migracji ludności w 1945 r. na tereny wschodnie Polski. Pomimo trudnych okresów ludzie zachowali wiarę oraz tradycje i zwyczaje rodziców i dziadków. Duchowni niezwykle ucieszyli się z przywiezionej przez delegację z rejonu wileńskiego kapsułki z ziemią z podwileńskiej miejscowości Baran-Rapa, gdzie urodził się bł. Bonifacy Piotr Żukowski.
  Podczas spotkania przy wigilijnym stole podzielono się opłatkiem i szczerymi życzeniami, kosztowano tradycyjnych potraw wigilijnych. W przytulnej i ciepłej atmosferze brzmiały kolędy, wspomnienia…

  Od 2005 roku Samorząd Rejonu Wileńskiego pomyślnie współpracuje z Powiatem Węgorzewo, a od 2008 roku z gminą Węgorzewo. O bliską i wzajemnie korzystną współpracę dba wiejska gmina Niemenczyn.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...