Więcej

  Samorządy Litwy południowo – wschodniej łączą szlaki turystyczne

  Czytaj również...


  Kościół pw. św. Michała Archanioła w Szumsku Fot. vrsa.lt

  Wileńszczyzna jest bogata w zabytki unikalnej historii, dziedzictwa sakralnego, kulturowego i przyrodniczego. Prowadzi to do ogromnego potencjału w rozwoju zarówno turystyki, jak również dziedzin rekreacji, ich znajomości i odwiedzania. Cel informowania społeczeństwa o posiadanych zasobach połączył 3 samorządy Litwy południowo – wschodniej we wspólnym projekcie.

  W celu rozwoju infrastruktury turystycznej Wileńszczyzny, a także doskonalenia informowania turystów będzie realizowany wspólny projekt samorządów rejonów wileńskiego, solecznickiego i święciańskiego „Szlak Turystyczna Litwy Południowo – Wschodniej”. Celem projektu jest budowanie infrastruktury znakowania obiektów turystycznych i zapewnienie turystom oraz gościom informacji o istniejących miejscach do odwiedzania na szlakach turystycznych Wileńszczyzny.

  W trakcie realizacji projektu do 2019 r. w rejonie wileńskim planuje się ustawić 8 stoisk informacyjnych, pojawi się 47 znaków drogowych (nr 628), skierowujących na obiekty turystyczne. Planowane jest również zainstalowanie 4 dotykowych stoisk informacyjnych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, które zezwolą niepełnosprawnym na przestrzenną percepcję miejsca. Największą część oznakowania będą stanowiły miejsca o znaczeniu sakralnym i historycznym, na przykład, kościół i dzwonnica w Skorbucianch, kaplica św. Ignacego w Pryciunach, miejsce i groby ofiar Holocaustu w gminie Bezdany i wiele innych cennych obiektów rejonu wileńskiego.

  29 maja Samorząd Rejon Solecznickiego (wnioskodawca) i Litewska Agencja Wspierania Biznesu podpisały umowę o współfinansowaniu projektu „Szlak Turystyczny Litwy Południowo-Wschodniej” stosownie do środka. 05.4.1-LVPA-R-821priorytetu 5. „Ochrona środowiska, harmonijne wykorzystanie zasobów naturalnych i dostosowanie do zmian klimatu” Rozwój infrastruktury informacji szlaków i tras turystycznych, łączących samorządy” na lata 2014-2020. „Całkowita wartość projektu – 299 567 euro, z czego 85 proc. stanowią fundusze UE, 15 proc. – środki budżetów samorządów. Urządzenie infrastruktury znakowania w rejonie wileńskim będzie kosztować 88 189 euro, wkład Administracji Samorządu Rejonu wileńskiego – 13 228 euro.

  Dla Samorządu Rejonu Wileńskiego jest ważne zapewnienie dostępu do informacji społeczeństwa o miejscach wartych odwiedzenia, stworzenie warunków poznawania dla niepełnosprawnych, a tym samym zwiększanie atrakcyjności miejsc turystycznych oraz wzrost ruchu turystycznego.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...