Samorządy Litwy południowo – wschodniej łączą szlaki turystyczne


Kościół pw. św. Michała Archanioła w Szumsku Fot. vrsa.lt

Wileńszczyzna jest bogata w zabytki unikalnej historii, dziedzictwa sakralnego, kulturowego i przyrodniczego. Prowadzi to do ogromnego potencjału w rozwoju zarówno turystyki, jak również dziedzin rekreacji, ich znajomości i odwiedzania. Cel informowania społeczeństwa o posiadanych zasobach połączył 3 samorządy Litwy południowo – wschodniej we wspólnym projekcie.

W celu rozwoju infrastruktury turystycznej Wileńszczyzny, a także doskonalenia informowania turystów będzie realizowany wspólny projekt samorządów rejonów wileńskiego, solecznickiego i święciańskiego „Szlak Turystyczna Litwy Południowo – Wschodniej”. Celem projektu jest budowanie infrastruktury znakowania obiektów turystycznych i zapewnienie turystom oraz gościom informacji o istniejących miejscach do odwiedzania na szlakach turystycznych Wileńszczyzny.

W trakcie realizacji projektu do 2019 r. w rejonie wileńskim planuje się ustawić 8 stoisk informacyjnych, pojawi się 47 znaków drogowych (nr 628), skierowujących na obiekty turystyczne. Planowane jest również zainstalowanie 4 dotykowych stoisk informacyjnych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, które zezwolą niepełnosprawnym na przestrzenną percepcję miejsca. Największą część oznakowania będą stanowiły miejsca o znaczeniu sakralnym i historycznym, na przykład, kościół i dzwonnica w Skorbucianch, kaplica św. Ignacego w Pryciunach, miejsce i groby ofiar Holocaustu w gminie Bezdany i wiele innych cennych obiektów rejonu wileńskiego.

29 maja Samorząd Rejon Solecznickiego (wnioskodawca) i Litewska Agencja Wspierania Biznesu podpisały umowę o współfinansowaniu projektu „Szlak Turystyczny Litwy Południowo-Wschodniej” stosownie do środka. 05.4.1-LVPA-R-821priorytetu 5. „Ochrona środowiska, harmonijne wykorzystanie zasobów naturalnych i dostosowanie do zmian klimatu” Rozwój infrastruktury informacji szlaków i tras turystycznych, łączących samorządy” na lata 2014-2020. „Całkowita wartość projektu – 299 567 euro, z czego 85 proc. stanowią fundusze UE, 15 proc. – środki budżetów samorządów. Urządzenie infrastruktury znakowania w rejonie wileńskim będzie kosztować 88 189 euro, wkład Administracji Samorządu Rejonu wileńskiego – 13 228 euro.

Dla Samorządu Rejonu Wileńskiego jest ważne zapewnienie dostępu do informacji społeczeństwa o miejscach wartych odwiedzenia, stworzenie warunków poznawania dla niepełnosprawnych, a tym samym zwiększanie atrakcyjności miejsc turystycznych oraz wzrost ruchu turystycznego.