Wieloletnia owocna współpraca Samorządu Rejonu Wileńskiego ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska“

Za pomocą zrealizowanych projektów dokonano renowacji oraz remontów pomieszczeń edukacyjnych w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego

Od 1997 roku w ramach współpracy Samorządu Rejonu Wileńskiego i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zrealizowano wiele projektów.

W okresie od 1997 roku do 2017 roku wsparcie finansowe ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wyniosło około 5,5 mln. €. Powstały nowe budynki przedszkoli w Ławaryszkach, Mickunach i Awiżeniach, budynki szkół początkowych w Małych Ligojniach i Mariampolu W dobudówkach urządzono sale sportowe, stołówki, sanitariaty w Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum w Zujunach, Gimnazjum im św. Jana Bosko w Jałówce, Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie. Dokonano renowacji oraz remontów budynków, a także pomieszczeń edukacyjnych, w 15 placówkach oświatowych rejonu Wileńskiego.
W okresie od 2016 roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przychylnie ustosunkowało się do złożonych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego wniosków inwestycyjnych o dofinansowaniu remontów placówek oświatowych Rejonu Wileńskiego. Obecnie są kontynuowane prace remontowe budynków w Gimnazjum w Mickunach oraz Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu.

W 2017 roku, zgodnie z Umową nr. 15/2017/INW z dnia 31 lipca 2017 roku zawartą między Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” a Samorządem Rejonu Wileńskiego, zostały wykonane prace remontowe Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu na sumę 232 000 €, z czego 92 000 € pochodziło z funduszy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Zasięg prac remontowych objął termomodernizację dachu i elewację budynku Gimnazjum oraz prace remontowe pomieszczeń edukacyjnych i administracyjnych tegoż Gimnazjum.
Zgodnie z Umową nr. 16/2017/INW z dnia 31 lipca 2017 roku zawartą między Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” a Samorządem Rejonu Wileńskiego, zostały wykonane prace remontowe w Gimnazjum w Mickunach na sumę 174 000 €.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dofinansowało 92 000 €. Wykonano prace remontowe i budowlane pomieszczeń edukacyjnych i administracyjnych oraz prace związane z wymianą systemu ogrzewczego i wentylacyjnego.
Samorząd Rejonu Wileńskiego wyraża ogromną wdzięczność Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za wsparcie finansowe na rzecz placówek oświatowych rejonu, w których nauczanie odbywa się w języku polskim.