Na XXIX Olimpiadzie Języka Polskiego i Literatury nagrodzono najlepszych znawców języka polskiego i literatury

Laureaci XXIX Olimpiady Języka Polskiego i Literatury Fot. vrsa.lt

Dwa dni, 6 i 7 lutego, w Szkole Średniej im. Jana Bosko w Jałówce odbywała się XXIX Olimpiada Języka Polskiego i Literatury, poświęcona stuleciu odrodzenia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 20. rocznicy śmierci polskiego poety Zbigniewa Herberta.

Aby pozdrowić uczestników olimpiady i wszystkich, kto przyczynił się do organizacja tego wydarzenia, przybyli wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski, poseł na Sejm Czesław Olszewski, sekretarz ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Irmina Szmalec, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz, st. specjalistka Wydziału Oświaty Janina Klimaszewska, doc. Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego dr Irena Masojć.
W tym roku w Olimpiadzie brało udział 23 uczniów z placówek oświatowych z polskim językiem nauczania, którzy 6 lutego pisali wypracowanie i test z ogólnych umiejętności, a 7 lutego oceniano umiejętności językowe uczniów.
Jak co roku, dla nauczycieli, towarzyszących uczestnikom olimpiady, zostały zorganizowane spotkania integracyjne, zajęcia metodyczne, podczas których omówiono i doskonalono metody nauczania i uczenia się, podzielono się zdobytą wiedzą teoretyczną i praktyczną.
Przed rozpoczęciem ceremonii rozdania nagród, wszyscy uczniowie, nauczyciele i honorowi goście mogli podziwiać program artystyczny, przygotowany przez uczniów Szkoły Średniej im. Jana Bosko w Jałówce.
Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski, gratulując wszystkim uczniom, biorącym udział w olimpiadzie i nauczycielom, którzy pomogli im się przygotować, dziękował za pielęgnowanie języka polskiego, w swoim i w imieniu mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść życzył powodzenia, determinacji i łaski bożej w osiąganiu jak najlepszych wyników.

Poseł na Sejm Czesław Olszewski pozdrowił wszystkich zgromadzonych z okazji odrodzenia Państwa Litewskiego i niepodległości Polski, laureatom olimpiady życzył dalszych zwycięstw w życiu, a nauczycielom podziękował za ich poświęcenie i ciężką pracę. Poseł na Sejm także wręczył prezenty dla laureatów.
Dyrektor Szkoły Średniej im. Jana Bosko w Jałówce Zbigniew Czech podziękował wszystkim uczestnikom olimpiady, ich nauczycielom, komisji za ogromną pracę wykonaną w ciągu tych dwóch dni. Podziękowanie również było skierowane do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Janika, organizacji „Macierz Szkolna”, sióstr kongregacji od Anioła, redakcji gazety katolickiej „Spotkania”, do przyjaciół i partnerów Szkoły Średniej im. Jana Bosko w Jałówce, którzy ufundowali nagrody dla wszystkich uczestników, nauczycieli i zwycięzców olimpiady.
Po uroczystej ceremonii zamknięcia komisja ogłosiła zwycięzców Olimpiady. Listy dziękczynne i gratulacyjne wręczyła kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz.

I miejsce
Konstanty Keda, Gimnazjum w Mickunach (nauczycielka Diana Oberlan);
II miejsce
Gabriela Pszednia, Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach (nauczycielka Irena Szulska);
Dejwid Gudaniec, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach (nauczycielka Ana Maciulewicz);
III miejsce
Ewelina Grochowiak, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach (nauczycielka Halina Szturo);
Kamila Anna Herman, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (nauczycielka Ilona Herman);
Marta Łukojć, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach (nauczycielka Anna Burbo);
Wyróżnieni:
Elżbieta Julita Titanec, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (nauczycielka Ilona Herman);
Karina Katarzyna Januszkiewicz, Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (nauczycielka Iewa Kupcewicz);
Inesa Trombovičiūtė, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (nauczycielka Krystyna Rostowska);
Katarzyna-Aneta Borszczewska, Gimnazjum w Awiżeniach (nauczycielka Lilija Wojciechowska).