XXIX olimpiada polonistyczna – po laury sięgnęła Dorota Sokołowska

Zwycięzcy XXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego już przeszli do historii

Znamy już zwycięzców krajowych eliminacji XXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Złoty medal otrzymała Dorota Sokołowska z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, która, wraz z 9 innymi wytypowanymi uczniami, będzie reprezentowała Litwę na 48. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie.

17 marca w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie odbyła się uroczystość podsumowania krajowych eliminacji XXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W tym roku na uroczystość uhonorowania uczestników olimpiady zawitał dostojny gość – gratulacje laureatom oraz ich nauczycielom składał przebywający na Litwie z oficjalną wizytą Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

Wszystkich obecnych na sali przywitał dyrektor szkoły, Adam Błaszkiewicz. „Ufam, że dokształcanie się społeczeństwa, powstanie nowych więzi, wzrost empatii w społeczeństwie naszego kraju, dbałość państwa o mniejszości narodowe sprawią, że wartość i znaczenie języka polskiego będzie na odpowiednim poziomie już w krótkim czasie” – powiedział.

Marszałek Stanisław Karczewski dziękował przede wszystkim nauczycielom, którzy uczą języka polskiego i dbają o poziom i ciągłość jego nauczania. Dziękował również uczniom za udział w tym konkursie. „Już osiągnęliście sukces, który jest zawsze pełniejszy, kiedy możecie dzielić się nim z innymi, więc zachęcam was do studiowania na polonistyce i do tego, byście w przyszłości mogli uczyć następne pokolenia języka polskiego” – zwrócił się marszałek do uczniów.

Prace uczestników olimpiady oceniali wykładowcy dwóch polonistyk wileńskich

Stanisław Karczewski zapewnił też, że politycy polscy i litewscy prowadzą rozmowy dotyczące spraw Polaków na Litwie. „Będziemy bardzo dbali o to, aby wspólnota Polaków mieszkających tu, na Litwie, również miała dobre warunki do organizowania się i do pracy. (…) Jestem przekonany, że wszystkie problemy, które jeszcze mamy przed sobą, zostaną rozwiązane” – podkreślił polski parlamentarzysta.

Olimpiada polonistyczna jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Polaków na Litwie – co roku spotyka się ona z wielką uwagą ze strony władz samorządowych na Wileńszczyźnie, polskich działaczy społecznych i politycznych na Litwie, polskiej placówki dyplomatycznej, którzy przybywają gratulować zwycięzcom i dziękować uczestnikom.

Kamila Anna Herman z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie z polonistką Iloną Herman

Olimpiada jest dostrzegana również przez władze Litwy. Gratulacje laureatom składał wiceminister oświaty i nauki, Gražvydas Kazakevičius, przybyli również kierownik działu kształcenia podstawowego i średniego w Ministerstwie Oświaty i Nauki Loreta Žadeikaitė oraz starszy specjalista resortu oświaty Ona Čepulėnienė, a także przewodniczący sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki, Eugenijus Jovaiša.

Prof. Teresa Dobrzyńska z Komitetu Głównego Olimpiady przypomniała, że uczniowie z Litwy byli pierwszymi Polakami z zagranicy, którzy przed 29 laty wzięli udział w ogólnopolskiej olimpiadzie polonistycznej.
„Każdy z nas na swój sposób, mniejszy lub większy, na różny sposób, może uczestniczyć w tym wielkim dziele, które trwa przez setki lat. Również ci, którzy pielęgnują język, którzy poznają literaturę, którzy sami stają się twórcami – tworzą wielkie dzieło, które w różnym wymiarze może być adresowane do każdego. Każdy tutaj powinien jakoś się czuć zobowiązany, aby to dzieło wspólne, jaką jest wielka kultura narodowa, wielka tradycja, podtrzymywać i pielęgnować” – mówiła prof. Teresa Dobrzyńska.

Uroczystość została poprzedzona dwudniowymi zmaganiami 24 uczestników z polskich szkół Wilna, rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego oraz święciańskiego. W pierwszym dniu zawodów mieli oni za zadanie napisanie pracy pisemnej, w drugim dniu zaprezentowali się przed komisją w wypowiedziach ustnych na temat literacki i językowy. Najbardziej popularny temat pisemny brzmiał: „Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje” (Jan Paweł II). Omów na wybranych przykładach literackich, jak pojmowano patriotyzm i służbę ojczyźnie w różnych okresach historii narodu polskiego”.

„Chcielibyśmy podziękować uczniom za te chwile szczerości, za refleksje, chwile prawdy, które zechcieliście przełożyć na papier, przedstawić naszemu osądowi. Bardzo cenimy własne refleksje, waszą wiedzę, sprawności językowe, oczytanie, które doprowadziły was tutaj. Tego nie da się zdobyć w ciągu kilku tygodni przygotowań do olimpiady. Do przyjaźni z książką wzrastacie przez wiele lat i teraz daje to dobre rezultaty” – powiedziała przewodnicząca komisji doc. dr Henryka Sokołowska, kierowniczka Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

XXIX olimpiadę polonistyczną wygrała uczennica Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie,
Dorota Sokołowska, która przed kilkoma tygodniami z rąk mera Wilna odebrała inną zaszczytną nagrodę – statuetkę Małego Krzysztofa – za osiągnięcia w dziedzinie filologii. Nieco wcześniej zdobyła też II miejsce na ogólnoświatowym konkursie języka rosyjskiego w Moskwie, natomiast przed rokiem została laureatką na V Konkursie Krasomówczym „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”.

Złoty medal otrzymała Dorota Sokołowska

Jak zdradziła Dorota Sokołowska „Kurierowi Wileńskiemu” w pierwszym dniu eliminacji konkursowych, do wzięcia udziału w olimpiadzie skłoniły ją tradycje „Syrokomlówki”, która co roku uczestniczy i zwycięża w zawodach polonistycznych, a także wsparcie ze strony polonistki Grażyny Berdešiūtė-Staryninej. Dorota nie miała problemu z wyborem tematu ustnego. Od dawna interesuje ją tematyka żydowska i Wilno jako „Jerozolima Północy”, natomiast temat przewodni olimpiady „Literackie wizje drogi do niepodległości” skłonił ją do własnych poszukiwań na określenie pojęcia patriotyzmu.

– Udział w olimpiadzie to też nawyk krytycznego myślenia. Otrzymujesz pytanie i musisz zagadnienie zinterpretować po swojemu, wykazać się swoją wiedzą i udowodnić komisji, że jesteś osobą godną i mądrą. Informacją dziś operujemy wszyscy, ale wyróżniają się ci, którzy potrafią ją zaprezentować inaczej – mówiła Dorota Sokołowska „Kurierowi Wileńskiemu”.

Zdobywczyni drugiego miejsca – Ewa Mincevičiūtė, podobnie jak Dorota Sokołowska, również jest wychowanką polonistki Grażyny Berdešiūtė-Staryninej, która nie szczędziła słów uznania dla swych uczennic. W rozmowie z dziennikarzami Ewa Mincevičiūtė przyznała „W mojej szkole są najcudowniejsze polonistki pod słońcem. Tak, „Syrokomlówka” zdecydowanie je ma. A wspólna praca, z oddaniem, z miłością do literatury i do języka polskiego, sprawia, że wszystko jest możliwe”.

Fot. Marian Paluszkiewicz

LAUREACI XXIX OLIMPIADY POLONISTYCZNEJ

I miejsce
Dorota Sokołowska z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli (nauczycielka Grażyna Berdešiūtė-Starynina)

II miejsce
Ewa Mincevičiūtė z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Grażyna Berdešiūtė-Starynina)
Marieta Mikulewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Anna Jasińska)
Donat Jurewicz z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (nauczycielka Lucja Czetyrkowska)

III miejsce
Konstanty Keda z Gimnazjum w Mickunach (nauczycielka Diana Oberlan)
Kamila Anna Herman z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (nauczycielka Ilona Herman)

Wyróżnienia:
Deiwid Gudaniec z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach (nauczycielka Anna Maciulewicz)
Ewelina Grochowska z Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach (nauczycielka Halina Szturo)
Albert Bogdanowicz z Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie (nauczycielka Mirena Narkun)
Karina Katarzyna Januszkiewicz z Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (nauczycielka Ewa Kupcewicz)