Swą działalność rozpocznie scentralizowany system ochrony praw dziecka

Od 1 lipca 2018 r. na Litwie rozpoczyna działalność scentralizowany system ochrony praw dzieci, który zmieni podporządkowanie wydziałów ochrony praw dzieci znajdujących się w samorządach. Od następnego miesiąca istniejące w samorządach całej Litwy wydziały ochrony praw dziecka stają się podwładne centralnej instytucji ochrony praw dziecka – Państwowej Służbie Ochrony Praw i Adopcji Dzieci.

Obecnie bardzo aktywnie jest prowadzona centralizacja systemu ochrony praw dzieci, oddziela się funkcje instytucji państwowych ochrony praw dzieci – prawna ochrona praw dziecka jest oddzielana od funkcji samorządów – od ochrony socjalnej dzieci. Po reorganizacji i centralizacji systemu ochrony praw dzieci, pracownicy Wydziału Ochrony Praw Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego stają się pracownikami państwowej Służby Ochrony Praw i Adopcji Dzieci Wydziału Ochrony Praw Dzieci Okręgu Wileńskiego przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy. Ogółem na Litwie będzie funkcjonować 12 takich oddziałów terytorialnych, które obejmą wszystkie 60 samorządów.
Nowo tworzony scentralizowany system ochrony praw dziecka zapewni ciągłą, całodobową ochronę praw dziecka. Podstawowym celem scentralizowanej służby jest zgromadzenie niezależnego, bezstronnego i profesjonalnego zespołu, który będzie kierował się jedną procedurą ustalenia poziomu zagrożenia dla dziecka i będzie natychmiast reagować na każde powiadomienie w sprawie naruszenia praw dziecka. Po 1 lipca, po stworzeniu nowego systemu, będzie udzielane więcej uwagi zapobieganiu naruszeniom praw dziecka, doradztwu, edukacji i świadczeniu usług dla rodziców.
W celu zapewnienia inicjacji i koordynacji organizacji szybkiej pomocy dla dziecka i rodziny, w służbach rozpoczną pracę menedżerowie przypadku. Ponadto, będzie działał zespół mobilny, składający się z psychologa, pracownika socjalnego, specjalisty, który pracuje z mającymi uzależnienie (-a) i który na drugim poziomie zagrożenia udziela pomocy rodzinie i dziecku, zabranemu od reprezentantów (rodziców) zgodnie z ustawodawstwem.
Ważne jest wspomnieć, że specjaliści Wydziału Ochrony Praw Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego, którzy doskonale znają dzieci i rodziny rejonu będą nadal współpracować z Administracją samorządu. Samorządu Rejonu Wileńskiego po 1 lipca będzie wykonywał wszystkie uchwały zatwierdzone przez Dyrektora administracji, związane z organizacją odpowiedniej pomocy dla dziecka, a orzeczenia podjęte przez sąd, jak o oddzieleniu dziecka, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie stałej opieki itd. będzie wykonywał Wydział Ochrony Praw Dzieci, który będą podwładny Służbie Ochrony Praw i Adopcji Dzieci.
Informujemy, że Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego we współpracy ze specjalistami Wydziału Ochrony Praw Dziecka będzie nadal dążyła do świadczenia wysokiej jakości usługi dla dzieci i rodzin rejonu.Na podstawie informacji specjalistów Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji
przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy