Zatwierdzono wszystkie podania odnośnie renowacji bloków

Tym razem na zaproszenie ministra ochrony środowiska odnośnie renowacji bloków zgłosiło się o jedną piątą mieszkańców kraju więcej niż poprzednio. Zatwierdzono 707 podań, a suma inwestycji wyniesie ponad 300 mln. euro.

Jest to znacznie więcej niż się spodziewano, a ponieważ suma inwestycji zgłoszonych podań przekroczyła sumę 150 mln. euro, podania są rozpatrywane wybiórczo. Jednak tym razem, uwzględniając priorytety rządu w dziedzinie zwiększania efektywności energetycznej, finansowanie przyznano wszystkim projektom spełniającym określone wymagania.
Najwięcej podań – z wielkich miast
Najbardziej aktywni w składaniu podań byli mieszkańcy dużych miast Litwy. Mieszkańcy Kłajpedy złożyli 65 podań, Wilna – 58. W Kownie odnowionych zostanie 36 bloków, a w Szawlach i Poniewieżu – po 23.

Zdaniem koordynatora programu renowacji – dyrektora Agencji Oszczędzania Energii Mieszkań (BETA) Valiusa Serbenty, nie zaskakuje tak duża aktywność mieszkańców wielkich miast, podczas gdy mieszkańcy mniejszych miast składają jedną czwartą wszystkich tym razem zatwierdzonych podań.
Wzrasta zainteresowanie również wśród mieszkańców małych miast
Aktywnością w składaniu podań odnośnie renowacji domów wyróżnił się również samorząd elektreński. Zamierza się tam odnowić 30 bloków. 22 podania wpłynęły z Jonawy, Plunge i Zarasai – po 21.

Dyrektor BETA twierdzi, że dane te nie są zaskoczeniem, ponieważ w oparciu o coroczne wyniki ankietowania mieszkańców, wzrasta liczba osób zainteresowanych renowacją bloków.
Szczególnie że renowacja bloku staje się niezbyt skomplikowaną. Po tym, gdy podanie zostaje zatwierdzone, administrator projektu zwraca się do instytucji finansowych odnośnie finansowania projektu, a po otrzymaniu zgody, podpisana zostaje umowa o państwowym wsparciu.
Nie tylko malejące rachunki za ogrzewanie są przyczyną zainteresowania renowacją
V. Serbeta zauważa, że nowe tendencje zgłaszania podań, gdy otrzymuje się ich o jedną piątą więcej niż zwykle, wskazują wzrost zainteresowania efektywnością energetyczną. W ponad połowie odnowionych bloków zamierza się osiągnąć wyższą niż C klasę efektywności energetycznej, co pomoże znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania. Przewiduje się, że tylko według nowootrzymanych podań odnośnie renowacji co roku można będzie zaoszczędzić około 140 GWh energii.

Kierownik Agencji Oszczędzania Energii Mieszkań podkreśla, że renowacja bloków dla wielu mieszkańców kojarzy się ze wzrostem ceny nieruchomości. Zauważono, że wynajem lub sprzedaż mieszkania w odnowionym bloku cieszy się większym popytem.

,,Oczywistym faktem jest, że wyniki renowacji, w szczególności, gdy sąsiednie budynki poddano renowacji, pomogły mieszkańcom lepiej poznać zalety renowacji – od uporządkowanego środowiska, do mniejszych rachunków za ogrzewanie’ – podsumowuje dyrektor BETA.
W większości samorządów odnowiono ponad połowę bloków
Obecnie w całym kraju realizowanych jest ponad 400 projektów renowacji bloków. Obliczono, że w najbliższym czasie, po zakończeniu realizacji tegorocznych projektów, w większości małych samorządów kraju zostanie odnowiona ponad połowa bloków.
Po realizacji programu renowacji bloków, od 2013 r. na Litwie odnowiono 2 183 bloki lub ponad 60 tys. mieszkań.
Wartość inwestycji w renowację tych bloków przekracza 700 mln euro.