Startuje projekt uporządkowania przestrzeni publicznych miasta Niemenczyn

Samorząd Rejonu Wileńskiego dąży do zwiększania atrakcyjności swoich osiedli, ulepszając i tworząc bezpieczne, zadbane i piękne przestrzenie zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających gości. W najbliższej przyszłości miasto Niemenczyn doczeka się zauważalnych zmian.

17 stycznia br. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego podpisała projekt umowy finansowanej z funduszy UE pn. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Niemenczynie: placu miasta, chodników, rynku”. Przyczyni się to do zmniejszenia nierówności mieszkaniowych w Niemenczynie oraz promowania rozwoju społecznego i gospodarczego miasta.
Planowane jest uporządkowanie przestrzeni publicznych i miejsc ważnych dla mieszkańców w centrum miasta Niemenczyn: głównego placu, placu targowego (rynku), parkingu, skweru i alei dla pieszych. Oczekuje się, że uporządkowane tereny rekreacyjne będą zachęcały członków lokalnej społeczności do większej aktywności i otwartości.
Na głównym placu miasta (ul. Švenčionių) zostanie odnowiona nawierzchnia, zainstalowane oświetlenie, zbudowana fontanna, strefa zabaw dla dzieci, elementy małej architektury, zostaną przewidziane miejsca na akcenty rzeźbiarskie, reklamę, informacje, flagi, przestrzeń sceniczną oraz miejsca parkingowe, wjazd.
Na rynku (ul. Švenčionių) zostanie położona twarda nawierzchnia, urządzone kryte stoiska (zadaszony podstawowy stragan i kryte powierzchnie handlowe), powstaną budynek administracyjny, węzeł sanitarny, sieci inżynieryjne, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, zadaszone miejsce na pojemniki do segregacji odpadów, bariery przy wjazdach.
Na parkingu (ul. Švenčionių) zostanie odnowiona nawierzchnia oraz zainstalowane oświetlenie, urządzone miejsca parkingowe. Na terenie skweru i alei dla pieszych (między ulicami Švenčionių i Lauko) zostanie odnowiona nawierzchnia, oświetlenie, powstaną stacjonarne gry planszowe, przestrzenie zabaw dla dzieci i elementy małej architektury. Całe centrum miasta Niemenczyn zostanie zazielenione z funduszy projektu.
Oczekuje się, że dzięki realizacji projektu ulegną poprawie warunki rekreacji i wypoczynku, prowadzenia działalności gospodarczej w Niemenczynie, zwiększy się też aktywność mieszkańców, którzy zostaną przyciągnięci do uporządkowanej infrastruktury publicznej. Zwiększy się dostępność infrastruktury dla samochodów i pieszych, a także poprawi się jakość życia mieszkańców miasta Niemenczyn. Projekt ma na celu kształtowanie korzystnych warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy.
Projekt „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Niemenczynie: placu miasta, chodników, rynku ” jest realizowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, finansowany z Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu planowana jest do 2021 r.