Rejon wileński – atrakcyjny dla młodych rodzin

Rejon wileński dla mieszkańców jest atrakcyjny zarówno pod względem położenia wokół stolicy, jak i tworzonego tu środowiska życia – niższe podatki w porównaniu do stolicy, tańsze działki gruntu, więcej przestrzeni. Oprócz tego mieszkanie w napiętej, pełnej wrzawy i hałasu codzienności powoduje, że rejon wileński staje się coraz bardziej atrakcyjny dla osób ceniących spokój i chcących żyć bliżej natury.

Od 1 września 2018 r., po wejściu w życie ustawy Republiki Litewskiej o zachętach finansowych dla młodych rodzin kupujących pierwsze mieszkania, która pomaga młodym rodzinom w pozyskaniu własnego mieszkania przy wsparciu państwa, w 2019 r. rejon wileński doczekał się aktywnego zainteresowania młodych rodzin oferowanym wsparciem.
Według obowiązującej ustawy o zachętach finansowych może z niej korzystać młoda rodzina, w której oboje małżonkowie czy też samotny ojciec lub matka wychowujący dziecko są w wieku do 35 lat. W zależności od liczby dzieci dotacja wynosi od 15 do 30 proc. Warto zauważyć, że wykorzystując to wsparcie, mieszkanie można kupić na prawie całym terytorium rejonu wileńskiego, z wyjątkiem niektórych miejsc, które nie są objęte koncepcją regionu wileńskiego.

Do Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2019 r. wpłynęły 292 wnioski od młodych rodzin, które chciały skorzystać z proponowanego wsparcia na nabycie mieszkania i otrzymać dofinansowaną przez państwo zaliczkę na pokrycie początkowego wkładu. Po sformowaniu przez Samorząd zaświadczeń i podjęciu przez instytucję kredytową decyzji o przyznaniu kredytu, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej zgodnie z ustaloną procedurą przelewa dotację za młodą rodzinę albo przekazuje ją instytucji kredytowej. Na dzień dzisiejszy zatwierdzono wnioski 25 młodych rodzin i wkrótce te rodziny będą mogły osiedlić się w rejonie wileńskim.

Aktywne zainteresowanie młodych ludzi rejonem wileńskim świadczy również o sytuacji ekonomicznej Samorządu i dobrobycie mieszkańców. Aby stworzyć wygodną i użyteczną infrastrukturę dla swoich mieszkańców oraz podnieść standard życia na obszarach wiejskich, Samorząd Rejonu Wileńskiego co roku przyciąga spore inwestycje i z powodzeniem realizuje różne projekty inwestycyjne. Dla młodych rodzin, tworzących swoje życie w rejonie wileńskim jest bardzo ważny rozwój infrastruktury społecznej i instytucje oświatowe znajdujące się bliżej domu. Rejon wileński zwraca szczególną uwagę na oświatę. Na tę dziedzinę każdego roku jest przeznaczana prawie połowa budżetu Samorządu. Placówki oświatowe są modernizowane, budowane przybudówki, są urządzane i odnawiane place zabaw dla dzieci.

Biorąc pod uwagę statystyki wniosków złożonych do Samorządu, młode rodziny najbardziej chcą mieszkać w gminie Mickuny (tę gminę we wniosku zgłosiło 24% młodych rodzin), drugą była gmina Niemież (wskazało ją 9% młodych rodzin), na trzecim miejscu uplasowała się gmina Rudomino – 7%, na czwartym miejscu – gminy Niemenczyn i Rzesza.

Analizując sposób zakupu mieszkania, wyraźnie widać, że młode rodziny chętniej kupują mieszkanie (zakup mieszkania zaznaczyło 197 rodzin (67%). Tylko 66 rodzin (23%) zdecydowało się na budowę domu, inni wybrali odmienną opcję, która pozwala im kupić lub zbudować dom.

Od młodych rodzin, deklarujących miejsce zamieszkania na terytorium miasta Wilna, otrzymano 153 wnioski, 115 – na terenie rejonu wileńskiego. Spośród złożonych wniosków o wsparcie państwa na pierwszy zakup mieszkania 5 młodych rodzin zadeklarowały miejsce zamieszkania w rejonie kowieńskim, po 4 wnioski otrzymano od rodzin mieszkających w rejonie olickim, rejonie trockim, rejonie wiłkomierskim, rejonie poswolskim.

Najczęściej o takie wsparcie ubiegają się młode rodziny z jednym dzieckiem (38 proc.), następnie młode rodziny z dwójką dzieci – 30 proc., młode rodziny bez dzieci stanowiły 28 proc.

Od 1 lutego br. weszły w życie zmiany w ustawie o zachętach finansowych dla młodych rodzin kupujących pierwsze mieszkanie. Więcej młodych rodzin będzie kwalifikowało się do dotacji państwowej: kiedy powierzchnia użytkowa na osobę lub członka rodziny wynosi mniej niż 14 metrów kwadratowych na osobę lub gdy posiadane mieszkanie, niezależnie od jego powierzchni użytkowej, jest fizycznie zużyte ponad 60 procent.
Więcej informacji na temat rządowego wsparcia na zakup mieszkań można znaleźć tutaj.
Więcej informacji o zmianach w ustawie o zachętach finansowych dla młodych rodzin w zakresie nabycia pierwszego mieszkania można przeczytać tutaj.