Rejon wileński. Dodatkowych 600 tys. na pomoc dla biznesu

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść Fot. Marian Dźwinel

5 czerwca na posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła szereg ważnych uchwał, zgodnie z którymi wszystkim podmiotom prawnym działającym w rejonie wileńskim o 25 proc. zmniejszyła podatki za 2020 rok na ziemię, nieruchomości oraz dzierżawę ziemi państwowej.

Decyzję o wsparciu podjęto ze uwagi na niemal 3-miesięczną kwarantannę, niekorzystną sytuację epidemiologiczną wywołaną COVID-19 oraz konsekwencje gospodarcze spowodowane przez wprowadzenie kwarantanny.
W okresie surowej kwarantanny większość przedsiębiorców nie mogła pracować, zaś te przedsiębiorstwa, które kontynuowaly działalność, zostały narażone na poważne wyzwania finansowe. Z uwagi na te okoliczności i biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację podatki zmniejszono o 1/4.

„Celem naszej pracy jest reprezentowanie i pomaganie. Dlatego szukamy rozwiązań, jak my, jako samorząd, możemy wesprzeć biznes, pomóc mu odbudować się po kryzysie, zachować miejsca pracy. W maju Rada przyznała ulgi mieszkańcom oraz podmiotom prawnym prowadzącym działalność ekonomiczną w rejonie wileńskim, którzy w czasie kwarantanny nie mogli pracować, ich działalność została wstrzymana. Mogą oni zwrócić się do samorządu o zwolnienie z podatku za nieruchomości komercyjne oraz z podatku za ziemię. Tym razem ciężar finansowy zmniejszamy dla wszystkich podmiotów prawnych działających na terenie rejonu wileńskiego” – mówi mer Maria Rekść.

Na sesji Rady radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ulg podatkowych dla wszystkich podmiotów prawnych działających na terenie rejonu wileńskiego – bez względu na to, czy płatnicy podatkowi trafili na listę podmiotów, których działalność w okresie kwarantanny została ograniczona lub zakazana. Warto podkreślić, że ulgi nie będą miały zastosowania wobec nieruchomości nieużytkowanych i zaniedbanych.
Zdaniem Łucji Lipnickiej, zastępcy kierownika Wydziału Gospodarki i Majątku, według wstępnych obliczeń, wysokość świadczeń z tytułu 25-procentowej ulgi podatkowej od gruntów, nieruchomości i dzierżawy gruntów dla osób prawnych działających w rejonie wileńskim wyniesie około 600 tys. euro.

Oczekuje się, że przyznanie dodatkowych ulg podatkowych przynajmniej częściowo zrekompensuje straty poniesione przez osoby prawne, które straciły część swoich dochodów w wyniku kwarantanny wprowadzonej przez Rząd Republiki Litewskiej.
Dodatkowo 15 maja Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zasady dotyczące udzielania ulg podatkowych uzupełniła o nowy punkt, w którym przewidziano, że podatnik (osoba prawna lub fizyczna), którego działalność w czasie kwarantanny była decyzją Rządu Litwy ograniczona lub zakazana, może zwrócić się do samorządu o uzyskanie ulg podatkowych.