Więcej

  Jeszcze większa uwaga Samorządu na tworzenie i wzmacnianie dobrobytu dziecka w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Jeszcze większa uwaga Samorządu na tworzenie i wzmacnianie dobrobytu dziecka w rejonie wileńskim

  W celu promowania i rozszerzenia działalności dziennych centrów dzieci w rejonie wileńskim, pomocy rodzinom w przezwyciężeniu trudności społecznych, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego 26 czerwca br. zatwierdziła Program organizacji pozarządowych, dot. propagowania działań ośrodków dziennej opieki nad dziećmi (dalej – Program).

  Wdrożenie programu ma na celu pomóc organizacjom pozarządowym (dalej – OPR) w zapewnianiu dzieciom i członkom ich rodzin dziennych usług opieki społecznej i edukacji, zmniejszając w ten sposób liczbę rodzin doświadczających wykluczenia społecznego w rejonie wileńskim. Model pracy kompleksowej, zapewniający jakościowe i efektywne usługi socjalne, pomoże dziecku w adaptacji w społeczeństwie, umożliwi mu pełnowartościowe i aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa oraz uchroni je przed wszelkimi formami przemocy. W ten sposób celem jest zmniejszenie liczby rodzin w rejonie wileńskim, dotkniętych wykluczeniem społecznym.

  Ma to na celu pomóc wrażliwym grupom w dostępie do niezbędnych usług integracyjnych i zwiększenie roli organizacji pozarządowych.
  Jednym z celów działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego w dziedzinie ochrony społecznej jest zwiększenie możliwości życia wszystkich mieszkańców rejonu w warunkach niepogarszających godności, zapewnienie świadczenia usług socjalnych różnym grupom ryzyka społecznego, rodzinom, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i starszym.
  Według Krystyny Malinowskiej, kierownik Wydziału Opieki Społecznej Rodziny i Dziecka oraz przewodniczącej Rady Rodziny Samorządu Rejonu Wileńskiego, wyzwania związane z opieką nad dziećmi pozostają ważne nie tylko dla Samorządu Rejonu Wileńskiego, ale także dla całej Litwy. Chcąc zapewnić efektowność systemu usług socjalnych, jest niezbędne wciągnięcie organizacji pozarządowych i OPR. Współpraca w dziedzinie opieki nad dziećmi jest ważnym czynnikiem w interakcji między sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym.

  „Dzięki temu programowi Samorząd Rejonu Wileńskiego nie tylko sfinansuje działalność dziennych centrów dzieci w 2020 r., ale również przyczyni się do szkolenia specjalistów pracujących w dziennych centrach dzieci z dziećmi i rodzinami, niewątpliwie wzmocni współpracę między Samorządem a organizacjami pozarządowymi dziennych centrów dzieci oraz poprawi dostępność placówek opieki dziennej dla dzieci, jakość świadczonych usług ”, – wyraża zadowolenie z zatwierdzonego Programu i możliwości jego realizacji K. Malinowska.

  „Praca ośrodków opieki dziennej nad dziećmi z organizacjami pozarządowymi pomaga rodzinom w przezwyciężaniu trudności społecznych, rozwiązywaniu problemów dzieci i rodzin, umożliwia rodzinie dokonanie niezbędnych zmian, które zapewniają bezpieczeństwo i realizację interesów dziecka, dlatego fundusze na działalność organizacji pozarządowych będą promować i rozwijać ośrodki opieki dziennej dla dzieci w Samorządzie Rejonu Wileńskiego, ulepszać jakość usług społecznych, realizować prawo dziecka do dorastania w rodzinie i adaptacji w społeczeństwie” – mówi odpowiedzialna za realizację programu usług socjalnych na rzecz rodziny i dziecka specjalistka Iwona Stasiłowicz.
  Program będzie finansowany z funduszy Samorządu Rejonu Wileńskiego.


  Foto. pixabay.com

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...

  Samorząd debatuje o wyprawce dla nowo narodzonych dzieci w rejonie wileńskim 

  Narodziny dziecka to nie tylko radość dla rodziców, lecz także ważne wydarzenie dla samorządu. Symboliczną wyprawką noworodków chcemy pogratulować każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego, który przyszedł na świat, pocieszyć się wspólnie z rodzicami i wesprzeć ich zwiększonymi środkami finansowymi. Ta...