Od przyszłego roku wyższe zasiłki na dziecko

Rząd zatwierdził decyzję o podwyższeniu kwoty świadczeń przyznawanych rodzicom w formie zasiłku na dziecko. W przyszłym roku wsparcie z tego tytułu wyniesie 70 euro, czyli o 10 euro więcej niż dotychczas.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj więcej: Bezrobotni nie chcą pracy, bo wolą zasiłki

Zaktualizowane przepisy o zasiłkach na dzieci przewidują, że od stycznia przyszłego roku pieniądze wypłacane na dziecko wzrosną z 60 do 70 euro.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, dzieci z rodzin wielodzietnych i rodzin o niskich dochodach – kwota ta wzrośnie ze 100 do 111 euro.

Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych i Pracy szacuje, że w przyszłym roku potrzebne będą dodatkowe 63 mln euro na zasiłki na dzieci.

Premier Ingrida Šimonytė podkreśla, że rząd wywiąże się z powyższego zobowiązania, które zostało wcześniej przewidziane w budżecie.


Na podst.: BNS