Posłowie Polski i Litwy wyrazili solidarność z Białorusinami

We czwartek komisje spraw zagranicznych sejmów Polski i Litwy wyraziły solidarność z obywatelami Białorusi dążącymi do demokratycznych zmian. Parlamentarzyści obu krajów odwołali się do wspólnej przeszłości narodów.

Białorusini angażowali się na rzecz wolnych wyborów jeszcze przed 9 sierpnia 2020 roku — sfałszowane wyniki ani rozmiar fałszerstw nie stanowił zaskoczenia
| Fot. Apolinary Klonowski

Wspólne oświadczenie rozesłano w czwartek z okazji 275. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki. Był to wojskowey i polityk ważny dla Litwy, Białorusi, Polski i Stanów Zjednoczonych.

Wybrani w wolnych wyborach

„My, wybrani w wolnych i demokratycznych wyborach przedstawiciele naszych narodów, wyrażamy naszą solidarność z narodem białoruskim, dążącym do demokratycznych zmian w swoim kraju po kolejnych sfałszowanych wyborach 9 sierpnia 2020 roku zorganizowanych przez reżim Aliaksandra Łukaszenki” — czytamy w oświadczeniu.

„Solidaryzujemy się z narodem białoruskim, który był i nadal jest prześladowany za domaganie się prawa do podstawowych wolności obywatelskich, w tym w szczególności wolnych i uczciwych wyborów, które mają się odbyć jak najszybciej w tym roku” — twierdzą posłowie Litwy i Polski.

Czytaj więcej: Doradca Cichanouskiej: Dla nas najważniejsze są wolne wybory na Białorusi

Dla zamkniętych

Dodają, że ich wsparcie jest szczególnie ważne dla tych, którzy są uwięzieni, aresztowani lub zatrzymani z powodu zajmowanego stanowiska, ich rodzin i bliskich.

Honorując zasługi Tadeusza Kościuszki i jego wspólne znaczenie dla Litwinów, Polaków i Białorusinów, parlamentarzyści wezwali swoje rządy do znalezienia „nowych i skuteczniejszych sposobów wspierania Białorusinów walczących o demokrację w ich kraju, którego wolność i niezależność są, naszym zdaniem, kluczowe nie tylko dla stabilności i rozwoju regionu, ale także dla bezpieczeństwo Europy i świata transatlantyckiego”.

„Niech ten dzień zawsze przypomina nam o naszej wspólnej przeszłości, która zobowiązuje nas do okazywania wzajemnej solidarności i wspierania niezależności państw, wolności narodów oraz poszanowania praw człowieka i obywatela. Jesteśmy i będziemy solidarni z Białorusią” — piszą litewscy i polscy politycy.

Czytaj więcej: Wspólne oświadczenie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej ws. Białorusi

Syn Rzeczypospolitej Obojga Narodów

„Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 r. na Polesiu, w historycznym Wielkim Księstwie Litewskim, obecnie w granicach państwa białoruskiego, którego niepodległość jest dla nas wyjątkowo ważna” – przypomnieli posłowie w treści uchwały.

„Był wybitnym synem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dzielnym obrońcą jej wolności i praw oraz bohaterem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych” – podkreślili.

„Wspominamy Tadeusza Kościuszkę, który symbolizuje ideę jednoczenia narodów wokół ważnych spraw takich jak wolność i niepodległość oraz szacunek dla narodowej tożsamości. Wspominamy go, gdyż czujemy się spadkobiercami jego dziedzictwa i wiemy, że jest niezwykle ważny dla wielu Białorusinów” – zapewnili posłowie polscy i litewscy zasiadający w komisjach spraw zagranicznych obu parlamentów.

Treść wspólnej deklaracji upamiętniającej Tadeusza Kościuszkę – bohatera Obojga Narodów oraz Stanów Zjednoczonych i wyrażającej solidarność wobec Białorusi, została przekazana Izbie Reprezentantów USA.

Czytaj więcej: Kościuszko – bohater na dzisiejsze czasy


Na podst.: BNS, własne