Więcej

  Posłowie Polski i Litwy wyrazili solidarność z Białorusinami

  Czytaj również...

  We czwartek komisje spraw zagranicznych sejmów Polski i Litwy wyraziły solidarność z obywatelami Białorusi dążącymi do demokratycznych zmian. Parlamentarzyści obu krajów odwołali się do wspólnej przeszłości narodów.

  Białorusini angażowali się na rzecz wolnych wyborów jeszcze przed 9 sierpnia 2020 roku — sfałszowane wyniki ani rozmiar fałszerstw nie stanowił zaskoczenia
  | Fot. Apolinary Klonowski

  Wspólne oświadczenie rozesłano w czwartek z okazji 275. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki. Był to wojskowey i polityk ważny dla Litwy, Białorusi, Polski i Stanów Zjednoczonych.

  Wybrani w wolnych wyborach

  „My, wybrani w wolnych i demokratycznych wyborach przedstawiciele naszych narodów, wyrażamy naszą solidarność z narodem białoruskim, dążącym do demokratycznych zmian w swoim kraju po kolejnych sfałszowanych wyborach 9 sierpnia 2020 roku zorganizowanych przez reżim Aliaksandra Łukaszenki” — czytamy w oświadczeniu.

  „Solidaryzujemy się z narodem białoruskim, który był i nadal jest prześladowany za domaganie się prawa do podstawowych wolności obywatelskich, w tym w szczególności wolnych i uczciwych wyborów, które mają się odbyć jak najszybciej w tym roku” — twierdzą posłowie Litwy i Polski.

  Czytaj więcej: Doradca Cichanouskiej: Dla nas najważniejsze są wolne wybory na Białorusi

  Dla zamkniętych

  Dodają, że ich wsparcie jest szczególnie ważne dla tych, którzy są uwięzieni, aresztowani lub zatrzymani z powodu zajmowanego stanowiska, ich rodzin i bliskich.

  Honorując zasługi Tadeusza Kościuszki i jego wspólne znaczenie dla Litwinów, Polaków i Białorusinów, parlamentarzyści wezwali swoje rządy do znalezienia „nowych i skuteczniejszych sposobów wspierania Białorusinów walczących o demokrację w ich kraju, którego wolność i niezależność są, naszym zdaniem, kluczowe nie tylko dla stabilności i rozwoju regionu, ale także dla bezpieczeństwo Europy i świata transatlantyckiego”.

  „Niech ten dzień zawsze przypomina nam o naszej wspólnej przeszłości, która zobowiązuje nas do okazywania wzajemnej solidarności i wspierania niezależności państw, wolności narodów oraz poszanowania praw człowieka i obywatela. Jesteśmy i będziemy solidarni z Białorusią” — piszą litewscy i polscy politycy.

  Czytaj więcej: Wspólne oświadczenie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej ws. Białorusi

  Syn Rzeczypospolitej Obojga Narodów

  „Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 r. na Polesiu, w historycznym Wielkim Księstwie Litewskim, obecnie w granicach państwa białoruskiego, którego niepodległość jest dla nas wyjątkowo ważna” – przypomnieli posłowie w treści uchwały.

  „Był wybitnym synem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dzielnym obrońcą jej wolności i praw oraz bohaterem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych” – podkreślili.

  „Wspominamy Tadeusza Kościuszkę, który symbolizuje ideę jednoczenia narodów wokół ważnych spraw takich jak wolność i niepodległość oraz szacunek dla narodowej tożsamości. Wspominamy go, gdyż czujemy się spadkobiercami jego dziedzictwa i wiemy, że jest niezwykle ważny dla wielu Białorusinów” – zapewnili posłowie polscy i litewscy zasiadający w komisjach spraw zagranicznych obu parlamentów.

  Treść wspólnej deklaracji upamiętniającej Tadeusza Kościuszkę – bohatera Obojga Narodów oraz Stanów Zjednoczonych i wyrażającej solidarność wobec Białorusi, została przekazana Izbie Reprezentantów USA.

  Czytaj więcej: Kościuszko – bohater na dzisiejsze czasy


  Na podst.: BNS, własne

  Afisze

  Więcej od autora

  Wileńscy uczniowie w Beskidach. Dwa tygodnie zwiedzania Macierzy i poznawania tradycji regionów

  Szeroka geografia polskości Celem projektu było zapoznanie dzieci pochodzenia polskiego zamieszkujących poza granicami Polski z kulturą i tradycjami regionu Podbeskidzia, Beskidów Żywieckiego i Śląskiego oraz przyległych regionów (Małopolska, Zaolzie) oraz wydarzeniami istotnymi dla kultury polskiej oraz polskiego sportu. Dzieci zwiedziły...

  Startuje konkurs „Polak Roku 2022”

  W kolejnej edycji tego popularnego konkursu zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu za rok 2022. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca października br. Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs „Polak Roku 2022” ma na celu uhonorowanie osób, które...

  Najważniejsze jest, aby to zrozumieć: nigdy nie jesteś sam ze swoimi problemami

  Jednak coraz więcej osób ośmiela się mówić o tym głośno — w ten sposób pomagają innym doświadczającym trudności i przypominają, że wszystkie problemy można rozwiązać, tylko najważniejsze jest, aby nie zostawiać ich samych i szukać pomocy. Aby zainspirować innych...

  Objazd Mickiewiczowski wzorem „Reduty” Teatru Wierszalin zawita na Litwę

  Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie. W ramach programu Kultura Inspirująca 2022-2023 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski budujemy wizerunek Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog oraz świadomego...