Wspólne oświadczenie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej ws. Białorusi

Fot. prezydent.pl

Wzywamy władze Białorusi do otwarcia drogi do politycznego rozwiązania kryzysu, do przestrzegania praw i wolności człowieka, a także do powstrzymania się od stosowania przemocy wobec pokojowych demonstrantów – napisali we wspólnym oświadczeniu prezydenci Grupy Wyszehradzkiej.

Prezydenci Polski Andrzej Duda, Czech Milosz Zeman, Słowacji Zuzana Czaputova i Węgier Janos Ader wyrazili we wspólnym oświadczeniu wydanym w środę swoje „najgłębsze zaniepokojenie wyborami prezydenckimi, których wynik nie został uznany przez białoruskie społeczeństwo”.

Jak zaznaczyli, jako członkowie UE i NATO, uznają oni „uzasadnione aspiracje Białorusinów” oraz dążą do pokojowego i zgodnego z prawem rozwiązania obecnego kryzysu na Białorusi.

„Wzywamy władze Republiki Białorusi do otwarcia drogi do politycznego rozwiązania oraz do przestrzegania podstawowych praw i wolności człowieka, przy jednoczesnym powstrzymaniu się od stosowania przemocy wobec pokojowych demonstrantów” – oświadczyli przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Prezydenci podkreślili swoje wsparcie dla prawa Białorusi „do wolnych, uczciwych i demokratycznych wyborów prezydenckich”.

Jak zaznaczyli, z zadowoleniem przyjmują zwołanie Rady Europejskiej, które ma się odbyć w środę w formule telekonferencji, „w celu podjęcia wszelkich niezbędnych środków – zgodnie z duchem oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – w celu ustanowienia dialogu między przedstawicielami władz białoruskich a społeczeństwem oraz rozważenie działań solidarnościowych z narodem białoruskim”.

Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej wezwali też „wszelkie podmioty zagraniczne do powstrzymania się od działań podważających niezależność i suwerenność Białorusi”.

PAP